Hallgatóknak

Hallgatóknak

♦ Mintatanterv, tárgyfelvétel és egyéb hasznos tudnivalók kisokosa ♦

Leghasznosabb tudnivalók röviden, tömören a letölthető kisokosban:

 • Mintatanterv​

 • Mit jelent az előfeltétel?​

 • A fix csoportos rendszer​

 • Regisztráció​

 • Tárgyjelentkezés​

 • Kötelező óralátogatás, órarendi ütközések kezelése, katalógus alóli felmentési kérvény​

 • Előfeltétel gyengítési kérelem​

 • Félév végi ellenőrzés​

 • Vizsgaidőszak, vizsgajelentkezés​

 • Kivételes tanulmányi rend​

 • Átsorolás, visszasorolás​

 • Jogviszony megszüntetés​

 • Térítési díjak​

 • Átutalás a Neptun gyűjtőszámlára, pénzügyek​