Eljárásrendi határidők (tanév rendje, tanügyi időrend, határidők)

A tanév rendje, tanügyi időrend, határidők

A tanév rendje, tanügyi időrend, határidők

Az aktuális tanrend itt található.

A tanév rendje - 2023/24. őszi, tavaszi félév

2023/24-es tanév I. (őszi) félév

Regisztrációs időszak

2023. szeptember 10, 20:00-ig 

Tanévnyitó

2023. szeptember 8. (péntek)

Szorgalmi időszak

Félév első tanítási napja

2023. szeptember 11. (hétfő)

Őszi szünet  2023. október 30-november 3.

Utolsó tanítási nap

2023. december 16. (szombat)*

Vizsgaidőszak

Első nap

2023. december 18. (hétfő)

Utolsó nap

2024. február 3. (szombat)*

2023/24-es tanév II. (tavaszi) félév

Regisztrációs időszak

2024. február 11-ig (vasárnap)

Szorgalmi időszak

Félév első tanítási napja

2024. február 12. (hétfő)

Tavaszi szünet  2024. március 27-április 2. (szerda-kedd)

Utolsó tanítási nap

2024. május 18. (szombat)*

Pázmány-nap (tanítási szünet)

2024. május 10. (péntek)

Vizsgaidőszak

Első nap

2024. május 21. (kedd)

Utolsó nap

2024. július 6. (szombat)*

* A szombati nap csak a levelező és esti munkarendre érvényes.

 

Jövőbeli szorgalmi időszakok várható időpontjai

2024/25-ös tanév

2025/26-os tanév

I. félév: szeptember 9. – december 14.

I. félév: szeptember 8. – december 13.

II. félév: február 10. – május 17.

II. félév: február 9. – május 16.

 


Tanügyi időrend - 2023/24. őszi félév

2023/24 1. FÉLÉV
Regisztráció (iratkozás)  - 2023-09-10 20:00 Az aktuális tanügyi időrend a Questura honlapján elérhető: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend
 
Félévek rendje  
Félév Regisztrációs időszak (regisztrációs hét) Szorgalmi időszak Vizsgaidőszak
2023/24/1                        –2023-09-10 2023-09-11–2023-12-16 2023-12-18–2024-02-03
       
Adminisztratív szervezet Tárgyfelvétel
Előzetes jelentkezés Rangsorolásos jelentkezés Versenyjelentkezés
IK 2023-05-28 17:00–2023-08-25 16:00 2023-09-01 20:00–2023-09-07 17:00 2023-09-08 15:00–2023-09-15 16:00
IK SEK 2023-05-28 17:00–2023-09-01 16:00 2023-09-01 20:00–2023-09-07 17:00 2023-09-08 15:00–2023-09-15 16:00

BSc képzés - I. évfolyam - határidők

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK
őszi tanév regisztrációs hét ünnepélyes eskütétel pontos időpont és helyszín a tájékoztató levélben fehér kesztyű, alkalomhoz illő öltözék
őszi tanév regisztrációs hét beíratkozás pontos időpont és helyszín a tájékoztató levélben -Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerből kinyomtatott és aláírt beiratkozási nyilatkozat.
-Eredeti érettségi bizonyítványa, - amennyiben oklevél alapján nyert felvételt, akkor oklevele is és annak fénymásolata.
-Eredeti nyelvvizsga bizonyítványa (ha van) és annak fénymásolata
-érvényes személyi igazolványa, lakcímkártyája
-adóazonosító jele (adó igazolvány)
-társadalombiztosítási azonosító jele – TAJ szám (hatósági bizonyítvány)
-1 db igazolványkép (a hátoldalra írja rá a nevét).
-Elérhetőségei leírva
beiratkozáskor INF-es azonosító LOVARDA  
őszi tanév regisztrációs hét Passzív félév beállítás

Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
IK - Passzív félév (elsősök)

 
szorgalmi időszak 1. hét péntek költségtérítés/önköltség mérséklésével kapcsolatos kérelem Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben, 
IK - Tandíj csökkentési kérelem
Csatolva igazolás az indokról, részletes tájékoztatás a kérvényen.
ősz/tavaszi tanév regisztrációs hét tanegység-elfogadási kérelem Tanulmányi előadónál
IK TH honlap Tanegység-elfogadási kérelem
Kreditelismerés
október 15. önköltség befizetése Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben jóváírni az elutalt önköltséget  
baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 8 napon belül  passziválás - regisztráció visszavonása rendkívüli esetben okt. 14-ig  Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,    Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatása. Részletek: HKR 131. § (3)
aktív státusz beállítását követően tárgyfelvétel estis hallgatóknak Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  

MSc képzés - I. évfolyam - határidők

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK
PTI MSc Felvételkor SZAKIRÁNY VÁLASZTÁS Tanulmányi előadónál  
őszi/tavaszi tanév regisztrációs hét beiratkozás pontos időpont és helyszín tájékoztató levélben Eredeti oklevele, melynek bemutatása nélkül felvétele érvénytelen! - és annak fénymásolata, (akik még nem kapták meg az oklevelüket - hivatalos igazolás, mely szerint az oklevél kiállítása folyamatban van)
•  eredeti nyelvvizsga bizonyítványa   -  és annak fénymásolata,
•  személyi igazolványa,
• más intézményből jövőknek: adókártya, TAJ kártya - ezek fénymásolata, valamint bankszámlaszám
•  1 db igazolványkép (a hátoldalra írja rá a nevét),
•   a Neptunból kinyomtatott és aláírt:
    - beiratkozási nyilatkozat,
    - nyilatkozat az elhasznált államilag támogatott félévekről (amennyiben szerepel a nyomtatványok között)
- belépési nyilatkozat az ELTE Alumni szervezetébe
beiratkozáskor INF-es azonosító LOVARDA -
regisztációs héten Tárgyfelvétel-rangsorolásos jelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
szorgalmi időszak 1. hét péntek költségtérítés/önköltség mérséklésével kapcsolatos kérelem Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben, 
IK - Tandíj csökkentési kérelem
Csatolva igazolás az indokról, részletes tájékoztatás a kérvényen.
szorgalmi időszak 1. hét péntek előfeltétel alóli mentességet kér  Tanulmányi előadónál
IK TH honlap IK-kérvény_előfeltétel gyengítés
a tárgy oktatójának és a tanszékvezető aláírásával ellátott Dékánhelyettesi kérelem
regisztációs héten tanegység-elfogadási kérelem Tanulmányi előadónál
IK TH honlap Tanegység-elfogadási kérelem
Kreditelismerés
szorgalmi időszak 1. hete a felvételi eljárásban előírt pótlandó kreditek  Tanulmányi előadónál 
IK TH honlap IK-kérvény formanyomtatványa
a specializáció felelős oktató jelöli ki az elvégzendő tárgyakat, támogatja a kérvényt és ezen tárgyak esetén az előfeltételek elengedését is. SZT: Kozsik Tamás, MOD: Fridli Sándor, IR: Kiss Attila
szorgalmi időszak 1. hete tárgyfelvétel-versenyjelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
szorgalmi időszak 2. hete, péntek utólagos tárgyfelvétel (mintatanterv szerinti tárgy esetén) Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Utólagos tárgyfelvételi kérelem - tanév/félév
 
október 15./ március 15. önköltség befizetése Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 8 napon belül  passziválás - regisztráció visszavonása rendkívüli esetben okt. 14-ig / március 14-ig Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,   
Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból
a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatása. Részletek: HKR: 131. § (3)

Felsőbb évfolyam hallgatóinak - félévkezdési határidők

Az összes határidőt tartalmazó táblázatot itt találja.

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK
vizsgaidőszak kezdetétől-regisztrációs hét végéig regisztráció - aktív/passzív státusz beállítása  Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
vizsgaidőszak kezdetétől-regisztrációs hét kezdetét megelőző hét hétfőig tárgyfelvétel-előjelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
regisztációs héten tárgyfelvétel-rangsorolásos jelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
szorgalmi időszak 1. hét péntek költségtérítés/önköltség mérséklésével kapcsolatos kérelem, részletfizetés kérése Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,  
IK - Tandíj csökkentési kérelem
Csatolva igazolás az indokról, részletes tájékoztatás a kérvényen.
január 16-tól/augusztus 20 utáni első munkanaptól regisztációs hét végéig tanegység-elfogadási kérelem Tanulmányi előadónál
IK TH honlap Tanegység-elfogadási kérelem
Kreditelismerés
regisztrációs időszak vége
(HKR 34. §, (2) b) pontja esetén)
átvételi kérelem más intézményből Oktatási asszisztensnél
IK TH honlap IK-kérvény_átvétel
Átvétel
szorgalmi időszak 1. hete, péntek tárgyfelvétel-versenyjelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
szorgalmi időszak 1. hete, péntek MSc-s tárgy felvétele Tanulmányi előadónál
IK TH honlap IK-kérvény formanyomtatványa
MSc-s tárgy felvétele kizárólag méltányossági kérvénnyel lehetséges, a képzésének utolsó félévében, ha legfeljebb 10 kreditnyi tárgya van hátra a képzéséből a szakdolgozaton felül.
Oktatói támogatásra minden esetben szükség van. Kötelező tárgy esetén nyilatkoznia is kell, hogy nem számíttatja bele ezeket a krediteket a BSc-s diplomájába. (Két diplomában ugyanaz a tárgy nem használható fel.) 
szorgalmi időszak 1. hete, péntek előfeltétel alóli mentességet kér - előfeltétel gyengítést kér  Tanulmányi előadónál 
IK TH honlap IK-kérvény_előfeltétel gyengítés
Nyomós indokkal (pl. az adott féléves abszolválás esetén), csúszás a képzésben magában nem elegendő. 
szorgalmi időszak 2. hete, péntek utólagos tárgyfelvétel (mintatanterv szerinti tárgy és kreditelismerés esetén) Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Utólagos tárgyfelvételi kérelem - tanév/félév
 
szorgalmi időszak 2. hete, péntek katalógus alóli felmentés  Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,  
Felmentés az előírt kötelező előadás látogatás alól tanév/félév
 
a kurzusfelvételi időszak vége kivételes tanulmányi rend kérelem benyújtása Tanulmányi előadónál, 
IK TH honlap IK - Kérvény_kivételes tanulmányi rend
 

Felsőbb évfolyam hallgatóinak - félévzárási határidők

Az összes határidőt tartalmazó táblázatot itt találja.

január 20. tagozatváltás, képzésváltás Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Képzésmódosítás - tanév/félév
 
január 20. tantervváltás  Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben, 
IK - Tantervváltás
 
július 1.  tagozatváltás, képzésváltás Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,          
Képzésmódosítás - tanév/félév
 
július 1.  tantervváltás  Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,           
IK - Tantervváltás
 
vizsgaidőszaka 4. hete, péntek A regisztrált fogyatékossággal élő hallgatók megnövelt támogatási idő iránti kérelme Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
IK - Többlet állami félév igénybevétele (fogyatékossággal élő hallgatóknak)
 
vizsgaidőszak 5. hete, péntek 3. vizsga kérelem (bizottság előtt) Tanulmányi előadónál,
IK TH honlap IK - Kérvény_3. vizsga
 
vizsgaidőszak vége utáni péntek méltányossági kérelem beadása 4. tárgyfelvételre Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
IK - Dékáni méltányossági kérelem
 
vizsgaidőszak vége utáni péntek kifogás a Neptunba írt jegyekkel szemben Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Kifogás értékelésre vonatkozó adattal szemben
 

Felsőbb évfolyam hallgatóinak - egyéb határidők - őszi félév

Az összes határidőt tartalmazó táblázatot itt találja.

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK
baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 15 napon belül  kurzustörlés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Utólagos tárgyleadási kérelem - tanév/félév
A váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatása
bármikor, nincs határidő hallgatói jogviszony megszüntetése Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Bejelentés hallgató szakos jogviszonyának végleges megszüntetéséről 
A bejelentés vissza nem vonható, a jogviszony megszűntetését eredményezi. Kérjük ennek tudatában adják le kérelmüket.
július 1. (lezárt félév esetén) átvételi kérelem más intézményből Oktatási asszisztensnél 
IK TH honlap IK-kérvény_átvétel
Átvétel
október 15. önköltség befizetése Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 8 napon belül  passziválás - regisztráció visszavonása rendkívüli esetben okt. 14-ig Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból
a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatása. Részletek: HKR 131. § (3)
november 1. tanulmányi ösztöndíj reklamáció Tanulmányi előadónál
IK TH honlap Ösztöndíj reklamációs adatlap
 
szakmai gyakorlat befejezése utáni 30. nap  szakmai gyakorlatról a referencialevél elküldése/leadása Oktatási asszisztensnél
Szakmai gyakorlat honlap, szaknak megfelelő Referencialevél
Amennyiben a referencialevél január 31-ig elküldésre/leadásra kerül, az az aktuális (letelt) félévre rögzíthető

Felsőbb évfolyam hallgatóinak - egyéb határidők - tavaszi félév

Az összes határidőt tartalmazó táblázatot itt találja.

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK
baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 15 napon belül  kurzustörlés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Utólagos tárgyleadási kérelem tanév/félév
A váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatása
bármikor, nincs határidő hallgatói jogviszony megszüntetése Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
Bejelentés hallgató szakos jogviszonyának végleges megszüntetéséről 
A bejelentés vissza nem vonható, a jogviszony megszűntetését eredményezi. Kérjük ennek tudatában adják le kérelmüket.
január 20. (lezárt félév esetén) átvételi kérelem más intézményből Oktatási asszisztensnél
IK TH honlap IK-kérvény_átvétel
Átvétel
február közepe - március eleje (pályázati kiírásnak megfelelően) Erasmus / CEEPUS  pályázatok leadása Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,    
IK - Erasmus / CEEPUS részképzés
pályázati kiírásnak megfelelően
március 15. önköltség befizetése Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 8 napon belül  passziválás - regisztráció visszavonása rendkívüli esetben márc. 14-ig Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,    
Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból
a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatása. Részletek: HKR 131. § (3)
április 1. tanulmányi ösztöndíj reklamáció Tanulmányi előadónál
IK TH honlap Ösztöndíj reklamációs adatlap
 
tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének utolsó munkanapja átsorolás alóli mentesség Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,           
IK - Átsorolás alóli mentesség
 
szakmai gyakorlat befejezése utáni 30. nap szakmai gyakorlatról a referencialevél elküldése/leadása Oktatási asszisztensnél
Szakmai gyakorlat honlap, szaknak megfelelő Referencialevél
Amennyiben a referencialevél augusztus 31-ig elküldésre/leadásra kerül, az az aktuális (letelt) félévre rögzíthető

Záróvizsgával, szakmai gyakorlattal, szakdolgozattal, diplomamunkával kapcsolatos határidők - januári záróvizsga esetén

Az összes határidőt tartalmazó táblázatot itt találja.

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK
február 28. diplomamunka témakör leírás, kapcsolódó tárgyak megadása Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,  
IK - Diplomamunka témakörének leírása
 
június 1. szakdolgozati téma megbeszélése, első konzultáció témavezetővel történt egyeztetés alapján Konzultáció rendje
június 1. témabejelentő leadása  szakdolgozathoz Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,           
IK - Szakdolgozat témabejelentő
Az oktató véleményezi a neptunban
június 1. diplomamunka téma megbeszélése, első konzultáció témavezetővel történt egyeztetés alapján Konzultáció rendje
június 1. témabejelentő leadása diplomamunkához Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,           
IK - Diplomamunka témabejelentő
Az oktató véleményezi a neptunban
október 15.  záróvizsga jelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben, 
IK - Záróvizsga jelentkezés (Bsc/Msc)
 
november 15. Titkosítási dokumentumok leadása Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
IK - Szakdolgozat/diplomamunka titkosítás
Részletek a szakonkénti leírásokban.
Csatolandó: Titkosítási nyomtatvány
november 23-25. körül
(pontos időpontról a TKK küld tájékoztatót)
szakdolgozat leadása tanári szakon Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben  
november 23-25. körül
(pontos időpont megegyezik a beadási határidővel)
szakdolgozat leadási határidő hosszabbítás 2 hétre Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,  
IK - Szakdolgozat/diplomamunka feltötési határidő hosszabbítás
Témavezető előzetes jóváhagyása szükséges!
december első hete, péntek Szakmai gyakorlatról a referencialevél elküldése/leadása a januárban záróvizsgázóknak Oktatási asszisztensnél
IK Szakmai gyakorlat honlap, szaknak megfelelő Referencialevél
 
december 1.  szakdolgozat leadás mesterképzésre jelentkezés esetén Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
december 1. szakdolgozat leadási határidő hosszabbítás dec. 8-ig Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,  
IK - Szakdolgozat/diplomamunka feltötési határidő hosszabbítás
Témavezető előzetes jóváhagyása szükséges!
december 15. szakdolgozat leadás Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
december 15. diplomamunka leadás Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
december 15. szakdolgozat leadási határidő hosszabbítás dec. 29-ig Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben, 
IK - Szakdolgozat/diplomamunka feltötési határidő hosszabbítás
Témavezető előzetes jóváhagyása szükséges!
december 15. diplomamunka leadási határidő hosszabbítás dec. 29-ig Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,  
IK - Szakdolgozat/diplomamunka feltötési határidő hosszabbítás
Témavezető előzetes jóváhagyása szükséges!
december 20. abszolutórium megszerzése mesterképzésre jelentkezés esetén    
január 15. abszolutórium megszerzése    

Záróvizsgával, szakmai gyakorlattal, szakdolgozattal, diplomamunkával kapcsolatos határidők - júniusi záróvizsga esetén

Az összes határidőt tartalmazó táblázatot itt találja.

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK
szeptember 30. diplomamunka témakör leírás, kapcsolódó tárgyak megadása Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,  
IK - Diplomamunka témakörének leírása
 
december 1. szakdolgozati téma megbeszélése, első konzultáció Témavezetővel történt egyeztetés alapján Konzultáció rendje
december 1. témabejelentő leadása  szakdolgozathoz Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,   
IK - Szakdolgozat témabejelentő
Az oktató véleményezi a neptunban
december 1. diplomamunka téma megbeszélése, első konzultáció Témavezetővel történt egyeztetés alapján Konzultáció rendje
december 1. témabejelentő leadása diplomamunkához Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
IK - Diplomamunka témabejelentő
Az oktató véleményezi a neptunban
március 15. - FONTOS - 2023. márciusban határidő módosítás záróvizsga jelentkezés Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,          
IK - Záróvizsga jelentkezés(Bsc/Msc)
 
április 29. körül
(pontos időpontról a TKK küld tájékoztatót)
szakdolgozat leadása tanári szakon Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben  
április 29. körül
(pontos időpont megegyezik a beadási határidővel)
szakdolgozat leadási határidő hosszabbítás 2 hétre Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,  
IK - Szakdolgozat/diplomamunka feltötési határidő hosszabbítás
Témavezető előzetes jóváhagyása szükséges!
május 1. Titkosítási dokumentumok leadása

Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,
IK - Szakdolgozat/diplomamunka titkosítás

Részletek a szakonkénti leírásokban.
Csatolandó: Titkosítási nyomtatvány
május 15. szakdolgozat leadás Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
május 15. diplomamunka leadás Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben  
május 15. szakdolgozat leadási határidő hosszabbítás máj. 29-ig Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,           
IK - Szakdolgozat/diplomamunka feltötési határidő hosszabbítás
Témavezető előzetes jóváhagyása szükséges!
május 15. diplomamunka leadási határidő hosszabbítás máj. 29-ig Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben,           
IK - Szakdolgozat/diplomamunka feltötési határidő hosszabbítás
Témavezető előzetes jóváhagyása szükséges!
május 31. szakmai gyakorlatról a referencialevél elküldése/leadása a júniusban záróvizsgázóknak Oktatási asszisztensnél
Szakmai gyakorlat honlap, szaknak megfelelő Referencialevél
 
június 18. abszolutórium megszerzése     

Határidők szakirány/specializáció választáshoz

IDŐPONT FELADAT HOGYAN/HOL SZÜKSÉGES IRATOK/CSATOLMÁNYOK
minden év augusztus Szakirány/Specializáció választás PTI BSc Neptun Egységes Tanulmányi rendszerben

A Questura honlapján megtalálható

beiratkozáskor Szakirány/Specializáció választás PTI MSc Tanulmányi előadónál