A szakdolgozat/diploma konzultáció rendje

A 2015. szeptember 1-től felvételivel belépő hallgatók számára az abszolutórium feltétele a szakdolgozati / diplomamunka konzultáció teljesítése. A kar arról határozott, hogy erre vonatkozóan az alábbi eljárásrendet alakítja ki.

 

A konzultációk során a témavezető/konzulens segít a hallgató számára a szakdolgozat/diplomamunka megírásához szükséges szakirodalmat, forrásokat összegyűjteni. Felméri, hogy a munka elkészítése megfelelő ütemben halad-e, és tanácsokat ad a munka készítése során esetlegesen felmerülő problémákkal kapcsolatban. A konzulens feladata az is, hogy segítse a hallgatót a dolgozat végső formába öntésében, a tartalmi és formai szempontokat is figyelembe véve.

 

 A kar arról határozott, hogy a konzultációra vonatkozóan az alábbi eljárás rendet alakítja ki.

 

JELENLÉTI OKTATÁS ESETÉN

Amikor a hallgató egyeztet a szakdolgozati / diplomamunka témájáról a témavezetővel, és előkészítik az elektronikus témabejelentő kérvény leadását, ezzel párhuzamosan egy, a kari honlapról letölthető szakdolgozati / diplomamunka Konzultációs lapot visz magával, amelyen az első konzultációs időpontot a témavezetővel aláíratja (igazoltatja).Ezt a konzultációs lapot megőrzi, és az előírt és egyeztetett konzultációkon megjelenik témavezetőjénél. Fontos, hogy a hallgató folyamatosan konzultáljon a témavezetőjével, a dolgozata időben készüljön el. A konzultáció tényét, dátumát a témavezető aláírásával hitelesíti. Az utolsó konzultáció alkalmával a témavezető kétfokozatú értékeléssel lezárja a hallgató ez irányú munkáját.  


A hallgató a lezárt Konzultációs lapot leadja a Tanulmányi Hivatalban, ahol a Szakdolgozati/Diplomamunka kurzust számára a tanulmányi előadója felveszi a Neptunban és a teljesítést rögzíti. A Konzultáció lap leadása nélkül a hallgató nem abszolválható. 

 

TÁVOLLÉTI OKTATÁS ESETÉN: 

A hallgató a belső témavezetővel a kari Teams rendszeren keresztül konzultál, erről a korábban már kitöltött Konzultációs lap nyomtatványon vezeti a nyilvántartást a dátum és a konzultáció témájának megjelölésével. Fontos, hogy a hallgató folyamatosan konzultáljon a témavezetőjével, a dolgozata időben készüljön el. Oktatói hitelesítésre menet közben nincs szükség. Az utolsó konzultáció alkalmával a témavezető kétfokozatú értékeléssel lezárja a hallgató ez irányú munkáját. 

 

A hallgató a kitöltött, lezárt konzultációs lapot emailben megküldi a témavezetőnek, aki ellenőrzi a leírtakat, majd budapesti képzési helyszín esetén ezután a Tanulmányi Hivatal vezetőjének, Konczné Remler Tímeának továbbítja a remler.timea@inf.elte.hu e-mail címre. A szombathelyi programtervező informatikus alapképzés hallgatói Szirmay Judit szj@inf.elte.hu email címére továbbítsák a konzultácis lapot. Az oktató hivatalos e-mail címéről történő küldés helyettesíti a Konzultációs lap aláírását. 

 

LETÖLTHETŐ KONZULTÁCIÓS LAPOK:

Konzultációs lap – PTI BSc szakdolgozat
Konzultációs lap – PTI, ARI MSc diplomamunka
Konzultációs lap – Térképész diplomamunka
Konzultációs lap – Műszaki menedzser BSc szakdolgozat

 

KONZULTÁCIÓS LAP LEADÁSI HATÁRIDEJE: 

Januári záróvizsga esetén: december 15. 
Júniusi záróvizsga esetén: május 15. 

 

KONZULTÁCIÓS LAP LEADÁSÁT KÖVETŐEN: 

Amikor a hallgató minden tárgyat teljesített, a Tanulmányi Hivatal felveszi számára a szakdolgozati/diploma kurzust, és elkönyveli a szakdolgozati/diplomamunka kreditet, majd kiállítja az abszolutóriumot. Ezt követően a hallgató záróvizsgára bocsátható. 

 

A szakdolgozat feltöltése a Neptunba nem feltétele az abszolutóriumnak. A dolgozat megvédésére a záróvizsga keretében kerül majd sor, így majd abban a félévben kell feltöltenie a Neptunba, amikor záróvizsgára jelentkezik. 

 

Ha nem sikerült a konzultációs lapot hiánytalanul lezárni az adott félévben, akkor a hallgató nem tud abszolválni, és ennek következtében a következő félévben is aktív jogviszonnyal kell rendelkeznie. Ebben az esetben, ha önköltséges a hallgató, akkor költségtérítést kell fizetnie, ha pedig támogatott, akkor elhasznál egy támogatott félévet. 

 

 

IK Tanulmányi Hivatal