Piacképes tudás

Piacképes tudás

Piacképes tudás

Több mint 100 ipari együttműködésünk révén biztosítjuk hallgatóink számára a naprakész szakmai gyakorlati ismeretek megszerzését a szakmai gyakorlatok, kooperatív képzés, illetve 2017-től a duális képzések (PTI BSc, gépészmérnök) által.

A képzések tananyaga az általános elméleti alapozástól a legújabb fejlesztői-alkalmazó ismereteket tartalmazó blokkokig vezet. A nálunk végzettek képesek lesznek a napról napra változó technológiai közegben folyamatosan elsajátítani a legfrissebb ismereteket. Azon szakmák nagy része, melyekben a nálunk végzettek dolgozni fognak ma még nem is létezik. Az informatikai megatrendek ugyan világosan kirajzolódnak, de a szakterület annyira gyorsan változik, hogy akár néhány évtizedre előre sem lehet határozottan megmondani melyek lesznek a legfelkapottabb területek. A legfontosabb tudás tehát ebben a szakmában a tudás önálló elsajátításának tudása.

Érdekes szakmai gyakorlati lehetőségeket biztosítunk ipari partbnereinkkel közösen az egyetemi labrokban és a cégeknél is:  laborjainkban tanévenként 100-nál több hallgatónk vehet részt oktatónk által vezetett csoportokban az ipari partnerektől érkező valódi, izgalmas kutatás-fejlesztési feladatokban, 6-8 hetes szakmai gyakorlatokra 80-nál több cég várja diákjainkat,  kooperatív képzés keretében féléves gyakorlati lehetőséget  is biztosítunk.

Ízelítő a projektjeinkből:

Kutatólaboratóriumainkban olyan kurzusokat valósítunk meg alap-, mester-, és doktori képzésben tanuló hallgatóink részvételével, melyek egyetemi körülmények között modellezik egy munkahelyi kutató-fejlesztői környezet működését. A kutatási tevékenység eredményei konferencia- és folyóiratcikkek, doktori disszertációk és diplomamunkák formájában is megjelennek, illetve a tehetséggondozás, a Tudományos Diákkör számára is színvonalas témakínálatot biztosítanak.

2014-ben a Szoftvertechnológia Labor és a T@T Labor a TEMPUS közalapítvány felsőoktatási STEM Díjában (Jó gyakorlatok a tudomány, a technológia, a mérnöktudomány és a matematika szolgálatában) részesült, mellyel olyan kurzusokat díjaztak, melyek szemléletformáló hatással lehetnek a STEM (tudomány, technológia, mérnöktudomány, matematika) területek oktatására.

A Tóth Melinda vezetésével működő Szoftvertechnológiai Laborban az Ericssonnal szoros együttműködésben hosszú távú ipari megbízások teljesítésében vehetnek részt hallgatóink. A laborban folyó tevékenység fő vonzerejét tapasztalataink szerint az jelenti a hallgatók számára, hogy a technológiai kutatás-fejlesztés élvonalához tartozó, valós K+F ipari megbízásokkal találkoznak, munkájuk eredményeképpen pedig egy piacképes termék születik. Másrészről több hallgató és doktorandusz is külföldön tölt egy-egy félévet a projektben együttműködő angol egyetemeken és ipari partnernél.

Turcsányi-Szabó Márta díjnyertes kurzusán a hallgatók olyan innovatív ismeretszerző installációk felállításában vehetnek részt, amelyek lehetnek akár a formális tanulás eszközei is, de alkalmasak más környezetben (például múzeumokban) is az érdeklődés felkeltésére és a felfedezés élményének átadására. A kurzus angol nyelvű digitális tananyaga Web 2.0-ás eszközökkel kiegészítve szolgáltatja az újonnan megjelenő technológiák folyamatosan frissülő ismereteit. A hallgatók elsajátítják a fejlesztési tevékenység elméleti és gyakorlati ismereteit, végigjárva a fejlesztés valamennyi fázisát a kreatív ötlettől a tervezésen át a megvalósításig, a prototípus implementálásáig, teszteléséig és a dokumentáció elkészítéséig

A felsőbbévesek kutatás-fejlesztési ösztöndíjakat nyerhetnek (havi 70-100 ezer Ft) valós ipari feladatokkal foglalkozó 10-15 fős kutató-fejlesztő csoportok tagjaként.