Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

Az Informatikai Kar a Küldetésnyilatkozatában  lefektetett alapelveknek megfelelően törekszik arra, hogy

  • a hazai informatikai felsőoktatásban elfoglalt vezető helyét oktatási-kutatási tevékenysége kiemelkedő minőségének biztosításával megőrizze és tovább erősítse
  • az informatikai szektor magasan képzett munkaerő iránti igényét ipari kutatás-fejlesztési tevékenységekben jártas szakemberek kibocsátásával elégítse ki
  • szoros és hatékony kapcsolatrendszert építsen ki az oktatás, a kutatás és az innováció – a „tudásháromszög” három oldala között –, előmozdítva ezzel a nemzeti innovációs rendszerbe való bekapcsolódását és új együttműködési formák kialakítását

 A XXI. század tudásalapú társadalmában az informatika szerepe alap-és alkalmazott tudományként egyaránt megkerülhetetlen, a legkülönfélébb tudományterületek gondolkodásmódját, kérdésfelvetéseit, kutatási módszertanát befolyásoló tényező, miközben a mindennapi életet annak valamennyi hétköznapi vonatkozásában áthatja. A felhasználási területek sokfélesége, technológiai fejlődés egyre gyorsuló üteme, az ismeretek gyors elavulása különös rugalmasságot, alkalmazkodóképességet követel meg e hivatás művelőitől. Ezek a körülmények komoly kihívások elé állítják az informatikai felsőoktatást, mind a szakember kibocsátás mennyiségét, mind pedig minőségét illetően. A fenti megfontolások alapján az Informatikai Kar különös figyelmet szentel tevékenysége folyamatos, rendszerszerű felülvizsgálatának, kivívott magas presztízsének megőrzése és továbbfejlesztése céljából. Ez irányú tevékenységünk során az európai (Bergeni nyilatkozat, ENQA-European Standards and Guidelines) és magyar (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság) ajánlások figyelembevételével járunk el. (http://www.enqa.eu/index.php/home/esg/)

A 2000-es években sorra alakultak a magyar felsőoktatásban az informatikai karok, köztük 2003-ban az ELTE IK, amely az elmúlt több mint egy évtizedben működésének valamennyi területén határozottan körvonalazott, egyedi intézményi profilt alakított ki. Ez az intézményi arculat a legmagasabb minőségi kritériumoknak való megfelelés alapelvén nyugszik és táplálkozik egyfelől a csaknem 400 éves egyetemi hagyományainkból, illetve másfelől a csúcstechnológiai kutatás-fejlesztés iránti elkötelezettségünkből, valamint a nemzeti innovációs rendszer felsőoktatás irányában támasztott igényeiből.