Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Küldetésnyilatkozat

Az Informatikai Kar meghatározó alapfeladata olyan informatikus szakemberek képzése, akik erős matematikai, számítástudományi alapokra építve széles ismeretekkel rendelkeznek az információs technológiák belső, algoritmikus világában, képesek követni, korrekt és alkotó módon használni, fejleszteni az információs technológiák folyamatos fejlődésben lévő megoldásait. Ezen túlmenően speciális szakirányokban alkalmazási területek sajátos információtechnológiai rendszereinek, új működési modelljeinek oktatásával a kar hallgatói egy-egy szakterület informatikai rendszereinek szakértőivé válhatnak.

Az Informatikai Kar arra törekszik, hogy a képzési szintek és képzési formák minél teljesebb kínálatával, beleértve a tanárképzést, valamint a térképészet és geoinformatika oktatását is, a hazai informatikai felsőoktatásban elfoglalt vezető helyét megőrizze és versenyképességét nemzetközi szinten is folyamatosan fejlessze.

A tudományegyetemi kiválósági kritériumoknak való megfelelés jegyében a kar képzési szerkezetén belül kiemelt figyelmet fordít a mester- és doktori képzések magas színvonalának biztosítására.

Az Informatikai Kar célja, hogy magasan képzett elit kutató-fejlesztő szakemberekkel járuljon hozzá a hazai IKT szektor munkaerőigényének kielégítéséhez.

Az Informatikai Kar elkötelezett a legmagasabb szintű tudományos kiválóság biztosítása mellett, ugyanakkor kutatási tevékenysége szorosan kapcsolódik oktatási alapfeladataihoz. Az informatika erős technológiai összetevőjének megfelelő, élvonalbeli kutatás-fejlesztési irányokat művel, s ebben széles együttműködésre törekszik az információs technológiák fejlesztőivel, nagy felhasználóival. A fő kutatási irányok az Informatika Doktori Iskola programjainak megfelelően:

Információs rendszerek, numerikus és szimbolikus számítások, az informatika alapjai és módszertana. Ezt egészíti ki a geoinformatika és térképtudomány korszerű irányainak kutatása és doktori képzése.

Az Informatikai Kar képzési és kutatási feladatainak ellátásában együttműködik az ELTE karaival és szakterületeivel. Széles körű együttműködések kialakítására törekszik a társkarokkal, tudományos szervezetekkel, kutatóintézetekkel. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer keretében, oktató és hallgatócsere-programok, kutatási együttműködések, közös képzések működtetésében érdekelt.

Az Informatikai Kar célja, hogy ipari partnereivel stratégiai jellegű, hosszú távú együttműködéseket alakítson ki, a magyar és európai innovációs folyamatok aktív szereplője legyen.

A kar meg kívánja valósítani az oktatás, a kutatás és az innováció eredményes összekapcsolását és e szemléletmód elfogadását, illetve alkalmazását valamennyi munkatársától elvárja.

Az Informatikai Kar arra törekszik, hogy a kiegyensúlyozott, stabil működés feltételeit megteremtse, erőforrásaival megfelelően gazdálkodjon.