Tantárgyfelvételi és vizsgabeosztási tanácsadás

Tantárgyfelvételi és vizsgabeosztási tanácsadás

TÁRGYFELVÉTELI AJÁNLÁS A RÉGI TANTERVEN LÉVŐ HALLGATÓKNAK


A Programtervező informatikus BSc 08-as, 17-es tanterven haladó hallgatói a tanterv kifutásával találkozhatnak azzal a problémával, hogy a tanterv szerinti kódon nincs meghirdetve egy-egy mintatanterv szerinti tárgyuk. Ez azoknál a tárgyaknál fordulhat elő, ahol a régi illetve új tárgy nem ekvivalens.

A Kreditátviteli Bizottság tagjai tudnak abban segíteni, hogy egy régi tantervű tárgy helyett mely új tantervű tárgyat javasolják felvenni helyettesítő tárgyként. A helyettesítő tárgy elismerését a félév elején dékánhelyettesi kérvény formanyomtatványon kell kérni oktatói (Kreditátviteli bizottság megfelelő tanszéki tagja) támogatással.

A tárgyat hirdető tanszék Kreditátviteli bizottsági tagját keressék a hiányzó tárgy teljesítésével kapcsolatban:

Nagy Sára (elnök) - Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék
Dr. Fekete Gusztáv – Savaria Műszaki Intézet
Dr. Fülöp Ágnes - Komputeralgebra Tanszék
Dr. Jesus Reyes Nunez José – Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet
Dr. Kovács Sándor - Numerikus Analízis Tanszék
Dr. Nikovits Tibor - Információs Rendszerek Tanszék
Dr. Pataki Norbert – Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék
Pluhár Zsuzsa - Média- és Oktatásinformatika Tanszék
Dr. Szendrei Rudolf – Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszék
Dr. Tichler Krisztián – Algoritmusok és Alkalmazásaik Tanszék


TANTÁRGYFELVÉTELI ÉS VIZSGABEOSZTÁSI TANÁCSADÁS

Gyakran előfordul, hogy egy-egy diák - a karunkon végzett tanulmányai során - elbizonytalanodik, tanácstalanná válik tantárgyfelvételi ügyekben. Természetesen ilyenkor sok mindenki segíthet: a tanulmányi előadó, az évfolyamtársak, a felsőbb évesek, a HÖK.

Ezeket a lehetőségeket szeretné kiegészíteni a kar tantárgyfelvételi és vizsgabeosztási tanácsadás szolgáltatással.

A segítés területei

A többször hallott kérdések segítenek, hogy milyen esetekben javasoljuk a szolgáltatás igénybevételét:

 • Nehezen igazodok el a tantervi hálóban. Melyik tárgy mely tárgyakra van hatással? Egy-egy tárgy előfeltételét hogy tudom teljesíteni? Mely tárgyak teljesítése kiemelten fontos az előfeltételek miatt?
 • Valamilyen okból nem a mintatanterv szerint haladok. Milyen tantárgyakat érdemes a félévben felvennem?
 • Hogy alakítsam a további féléveim tantárgyfelvételét, hogy egyenletes terheléssel, de mielőbb végezni tudjak?
 • A következő vizsgaidőszakban hogyan tervezzem a vizsgáimat, hogy a tanulásom után sikeres is legyek?
 • Tanácstalan vagyok vizsgafelvételi, halasztási ügyekben. Hogy és mikor vegyem fel a vizsgáimat? Mennyi időt hagyjak egy vizsgára készülésre? Menjek el a tervezett vizsgámra vagy inkább a halasztás lenne jobb?

Ezek a kérdések csak ízelítők, hogy mi minden okozhatja a tantárgyfelvételi ügyekben a bizonytalanságot.

Kérdezzen bátran!

A tanácsadás módja

A kérdéseket egy Teams beszélgetésben teheti fel. Ezek egy részére azonnal választ kaphat. Amin pedig gondolkodni szeretne, arra lehetősége lesz, hiszen a megbeszélés folytatható egy másik alkalommal.

Bejelentkezés levélben

Amennyiben úgy gondolja, hogy tudunk segíteni, írjon egy levelet Benczekovits Bernadett oktatási asszisztensnek a bernadett@inf.elte.hu email címre.

 • Tárgy: Tanácsadás
 • A levél tartalma:
  • Név, Neptun kód, szak és szakirány (mintatanterv száma).
  • Röviden részletezze, hogy milyen területen van kérdése vagy segítségre szüksége.

Az egyeztetés időpontjáról válaszlevélben kap értesítést.

Várjuk jelentkezését!