Speciális szükségletű hallgatóknak

Speciális szükségletű hallgatóknak

Speciális szükségletű hallgatóknak

ESÉLYEGYENLŐSÉG - FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK, SPECIÁLIS TANULÁSI IGÉNYŰ DIÁKOK SEGÍTÉSE
(RÉSZLETES LEÍRÁS, 2024. MÁJUS)

 

TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (később Nftv.) alapján, valamint az ELTE Hallgatói Követelményrendszer XIII. fejezete, a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről rendelkezik. A felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató speciális szükségletű

 • hallássérült (siket, nagyothalló)
 • látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó)
 • mozgáskorlátozott
 • beszédfogyatékos
 • pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási zavar: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő)
 • autizmus spektrumzavarban érintett

hallgatók fogyatékosságukra való tekintettel – szakvélemény alapján: Pedagógiai Szakszolgálatok, Szakértői Bizottságok, a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala vagy az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított – kérhetnek kedvezményeket.

Hogy vehetem igénybe a támogatást? - Regisztráció

Az érintetteknek függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban jelezték-e vagy sem fogyatékosságukat, most ismételten nyilatkozniuk kell.

Ezt a folyamatot hívjuk regisztrációnak.

Csak ez alapján tudjuk személyre szabottan, közösen, az Önöket megillető kedvezményeket megállapítani.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, hátrányos következményekkel nem jár, de egyben felhívjuk arra is a figyelmet, hogy ha az Egyetem nem szerez tudomást az Önt esetleg érintő fogyatékosságról, úgy a szükséges kedvezményt, mentességet sem tudja biztosítani tanulmányai során.

MIÉRT ÉRDEMES REGISZTRÁLNI?

A regisztrált fogyatékos hallgatókat több kedvezmény és szolgáltatás is megilleti.

Például kaphatnak kedvezményként

 • az intézmény által biztosítható technikai, személyi segítséget,
 • vizsgán többletidőt,
 • az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek más módon történő teljesítéséhez,
 • illetve a vizsgák alóli részleges felmentést, vagy annak más módon történő teljesítését,
 • valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtást.

KIKNEK ÉRDEMES REGISZTRÁLNI? - AZ ELTE RUGALMAS HOZZÁÁLLÁSA

Bár a törvény nem írja elő, az ELTE megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, akiknek betegsége hatással van a tanulmányaikra. Ez az ő esetükben a tanulmányaik folytatásához szükséges egyedi segítéseket tartalmazhat.

REGISZTRÁCIÓ MENETE AZ ELTE INFORMATIKAI KARÁN 2024-25. TANÉV 1. FÉLÉVÉBEN

A regisztráció 2 lépésben történik.

1. lépés: Kapcsolat létrehozása

Kérjük, hogy az érintett hallgatók, illetve személyi segítőik – a nyilvántartásba vétel miatt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ELTE Informatikai Kar helyi fogyatékosügyi koordinátorával. Budapesten és Szombathelyen is külön van ember, aki az ügyeket intézi.

Kérjük, írjon elektronikus levelet!

 • Címzett, Budapestre felvett diák esetén:
  Dr. Törley Gábor és Pásztor-Nagy Anett <eselyegyenloseg@inf.elte.hu>
 • Címzett, Szombathelyre felvett diák esetén:
  Dr. Pólay Veronika <polay.veronika@sek.elte.hu >
 • A levél tárgya: Regisztráció szóval kezdődjék.
 • A levél tartalmazza az IK-ra felvett diák nevét és Neptun-kódját is, hogy tudjuk, kiről van szó. Néhány mondatban írja le a helyzetét, ami miatt regisztrálni szeretne.
 • A levél mellékletében küldje meg „szkennelve” (fotózva) a rendelkezésére álló fogyatékosságát vagy tartós betegségét igazoló szakvéleményét.

Az első lépés ütemezése:


az egyetemi felvételét követően 2024. augusztus 20-ig szeretnénk megkapni a leveleket, hogy legyen idő a felkészülésünkre. Kérjük, a budapesti campusra felvett hallgatókat, hogy ha személyes, egyetemi beiratkozásuk időpontját már ismerik, jelezzék számunkra emailben azt is, mert lehetőség szerint ahhoz igazodunk a regisztrációra felajánlott időponttal is.

Nyugtázzuk a kapott leveleket. Ezután elektronikus levélben egyeztetünk időpontot a 2. lépésben leírt személyes találkozásra.

2. lépés: Személyes találkozás, regisztráció

A személyes találkozásra a fogyatékosságot, vagy krónikus betegséget igazoló hivatalos szakvéleményt be kell mutatni (nem vesszük el, csak megtekintjük).

A második lépés ütemezése:


2024. augusztus 26. és augusztus 30. között, az egyeztetett időpontban, fel kell keresniük a városnak megfelelő IK-s koordinátort, akivel közösen megbeszélik az egyéni segítés módjait. Tapasztalataink szerint a helyzetfelmérés körülbelül 1 óra időtartamú.

MIÉRT MOST REGISZTRÁLJAK?

A regisztráció csak mindkét lépés megtételével véglegesíthető.

A regisztrációt ugyan később is meg lehet tenni, bármikor a tanulmányok során, de akkor az Ön részére a támogató segítséget addig nem tudjuk biztosítani.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS

Az ELTE IK honlapján:

Fogyatékossággal élő hallgatók segítése

Amennyiben további szolgáltatást is igényel, az ELTE honlapján tájékozódhat:
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

AZ IK-S KOORDINÁTOROK VÁROSONKÉNT

BUDAPEST ELTE IK

Dr. Törley Gábor, egyetemi adjunktus és Pásztor-Nagy Anett diáktanácsadó pszichológus, fogyatékosügy koordinátor

 • E-mail: eselyegyenloseg@inf.elte.hu
 • Cím: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, Déli épület 4-726.
 • Telefon: Dr. Törley Gábor: +36-30/139-7601, Pásztor-Nagy Anett: +36-30/132-7161

SZOMBATHELY ELTE IK

Dr. Pólay Veronika, PhD, főiskolai docens, fogyatékosügyi koordinátor