Speciális szükségletű hallgatóknak

Speciális szükségletű hallgatóknak

Speciális szükségletű hallgatóknak

Esélyegyenlőség - fogyatékossággal élő hallgatók, speciális tanulási igényű diákok segítése
(Részletes leírás, 2019. június)

Javaslom, hogy türelmesen olvassa végig :-)

Törvényi háttér

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról (később Nftv.) alapján, valamint az ELTE Hallgatói Követelményrendszer XIII. fejezete a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről rendelkezik. A felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató speciális szükségletű

 • hallássérült (siket, nagyothalló)
 • látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó)
 • mozgáskorlátozott
 • beszédfogyatékos
 • pszichés fejlődési zavarral küzdő (súlyos tanulási zavar: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő)
 • autista

hallgatók fogyatékosságukra való tekintettel – szakvélemény alapján: Pedagógiai Szakszolgálatok, Szakértői Bizottságok vagy a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hivatala – kérhetnek kedvezményeket.

Például kaphatnak kedvezményként

 • az intézmény által biztosítható technikai, személyi segítséget,
 • Írásbeli vizsgán többletidőt,
 • az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek más módon történő teljesítéséhez,
 • illetve a vizsgák alóli részleges felmentést, vagy annak más módon történő teljesítését,
 • valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtást.

Hogy vehetem igénybe a támogatást? - Regisztráció

Az érintetteknek függetlenül attól, hogy a felvételi eljárásban jelezték-e vagy sem fogyatékosságukat, most ismételten nyilatkozniuk kell.

Ezt a folyamatot hívjuk regisztrációnak.

Csak ez alapján tudjuk személyre szabottan, közösen, az Önöket megillető kedvezményeket megállapítani.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, hátrányos következményekkel nem jár, de egyben felhívjuk arra is a figyelmet, hogy ha az Egyetem nem szerez tudomást az Önt esetleg érintő fogyatékosságról, úgy a szükséges kedvezményt, mentességet sem tudja biztosítani tanulmányai során.

Miért érdemes még regisztrálni?

A regisztrált fogyatékos hallgatókat több kedvezmény és az ELTE (központi) Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda (röviden SHÜTI) által nyújtott szolgáltatás is megilleti. A SHÜTI szolgáltatásairól bővebb információ:
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg
A konkrét tanévre vonatkozó tartalmak a felvételi vonalhúzást követően frissülni fognak:
https://www.elte.hu/felvettek

Külön kiemelésre érdemes, így felhívjuk a figyelmüket, hogy az Nftv. 47.§ (4) szerint a fogyatékos hallgató kérelmezheti az államilag támogatott képzési idő meghosszabbítását, továbbá a támogatott félévekben kérhet átsorolás alóli mentességet (tandíjmentesség).

Kiknek érdemes regisztrálni? - Az ELTE rugalmas hozzáállása

Bár a törvény nem írja elő, az ELTE megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is, ez az ő esetükben a tanulmányaik folytatásához szükséges egyedi segítéseket tartalmazhat.

Kérjük őket is, vegyenek részt a leírt regisztrációs folyamatban. Igyekszünk számukra is a lehető legtöbb segítséget megadni a tanulmányaik sikeres elvégzéséhez.

Regisztráció menete az ELTE Informatikai Karán 2018-19. tanév 1. félévében

A regisztráció 2 lépésben történik.

1. lépés: Kapcsolat létrehozása

Kérjük, hogy az érintett hallgatók, illetve személyes segítőik – a nyilvántartásba vétel miatt szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot ELTE Informatikai Kar helyi fogyatékosügyi koordinátorával. Budapesten és Szombathelyen is külön van egy-egy ember, aki az ügyeket intézi.

Természetesen részünkről az adatvédelmi rendelkezéseket betartjuk, az adatait és a regisztráció szándékát illetékteleneknek nem adjuk tovább.

Kérjük, írjon elektronikus levelet!

 • Címzett, Budapestre felvett diák esetén:
  Pásztor-Nagy Anett, Helfenbein Henrik <eselyegyenloseg@inf.elte.hu>
 • Címzett, Szombathelyre felvett diák esetén:
  Baranyai Gábor <baranyai.gabor@sek.elte.hu>
 • A levél tárgya: Regisztráció szóval kezdődjék.
 • A levél tartalmazza az IK-ra felvett diák nevét és Neptun-kódját is, hogy tudjuk, kiről van szó. Néhány mondatban írja le a helyzetét, ami miatt regisztrálni szeretne.
 • A levél mellékletében küldje meg „szkennelve” (fotózva) a rendelkezésére álló fogyatékosságát vagy tartós betegségét igazoló szakvéleményét.

Az első lépés ütemezése:
az egyetemi felvételét követően 2019. augusztus 23-ig
szeretnénk megkapni a leveleket, hogy legyen idő a felkészülésünkre. (Minél korábban kapjuk, annál jobban örülünk neki.)

Nyugtázzuk a kapott leveleket. Ezután elektronikus levélben egyeztetünk időpontot a 2. lépésben leírt személyes találkozásra.

2. lépés: Személyes találkozás, regisztráció

A személyes találkozásra a fogyatékosságot, vagy krónikus betegséget igazoló hivatalos szakvéleményt be kell mutatni (nem vesszük el, csak megtekintjük).

A második lépés ütemezése:
2019. augusztus 26. és szeptember 06. között, az egyeztetett időpontban,
f
fel kell keresniük a városnak megfelelő IK-s koordinátort, akivel közösen megbeszélik az egyéni segítés módjait. Tapasztalataink szerint a helyzetfelmérés körülbelül 1 óra időtartamú.

Miért most regisztráljak?

A regisztráció csak mindkét lépés megtételével véglegesíthető.

A jelentkezést ugyan később is meg lehet tenni, a tanév során bármikor, de akkor

 • az Ön részére a támogató segítséget nem tudjuk biztosítani (csak a regisztráció után)
 • az állami támogatást arra az évre már nem tudjuk megigényelni.

További tájékozódás

Az ELTE IK honlapon, az alsóbb menüpontokban:
https://www.inf.elte.hu/specszukseglet

Amennyiben szolgáltatást is igényel, az ELTE honlapján tájékozódhat:
https://www.elte.hu/eselyegyenloseg

Budapest, 2019. június 24.

Tisztelettel, az IK-s koordinátorok (városonként)

Budapest

Szombathely

Pásztor-Nagy Anett, diáktanácsadó pszichológus, fogyatékosügyi koordinátor

 

Helfenbein Henrik mestertanár,
fogyatékosügyi koordinátor

Budapest,
ELTE Informatikai Kar

E-mail:<eselyegyenloseg@inf.elte.hu>
 

Cím:
Pázmány Péter sétány 1/C, 2. emelet 2.405.,
1117 Budapest

Mobil: +36-20/353-7048

 

Baranyai Gábor főiskolai docens,
fogyatékosügyi koordinátor Szombathely,
ELTE Informatikai Kar

E-mail:
Baranyai Gábor <baranyai.gabor@sek.elte.hu>

Cím:
Károli G. tér 4. „C” épület 206.,
9700 Szombathely

Mobil: +36-70/537-3231

Telefon:
+36-94/504-443