A Kar fogyatékosügyi koordinátorai

A Kar fogyatékosügyi koordinátorai

Az Informatikai Karon a speciális szükségletű hallgatókkal való kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás 2003. óta – a Kar megalakulása óta működik.

  • Budapesten kettő és külön Szombathelyen is egy ember (koordinátor), aki az ügyeket intézi. Kérjük, hogy az érintett hallgatók, illetve személyi segítőik szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ELTE Informatikai Kar helyi fogyatékosügyi koordinátorával.
  • A Karon külön bizottság nem működik, de a koordinátor(ok) munkáját további két ember segíti: a Tanulmányi Hivatal vezetője, valamint a mindenkori oktatási dékánhelyettes. A dékánhelyettes dönt a hallgatók kérvényének elbírálásában. Így hárman is segítik a regisztrált diákokat tanulmányaik zökkenőmentes teljesítésében, a haladásban.
  • A legtöbb hallgató a tanév elején jelentkezik regisztrálásra, ugyanakkor a regisztráció a tanulmányok alatt bármikor lehetséges.
  • A Hallgatói Követelményrendszer megfelelő paragrafusait kielemezve – a koordinátor aláírásával igazolás készül, hogy a hallgató milyen kedvezményeket kíván igénybe venni (és vehet is igénybe) tanulmányai során. A szakvéleményen túl mindig meghallgatjuk a diákok személyes problémáit is, velük megbeszélve alakítjuk ki az ő jogosítványait, melyet szükség esetén minden félévben módosíthat a jogszabálynak megfelelően. Ezt az igazolást tudja a diák az oktatóknak (előadó, gyakorlatvezető) bemutatni. A tartalmat a hallgatóval közösen állítjuk össze!
  • A szorgalmi- és a vizsgaidőszakban a koordinátor(ok) igény szerint, folyamatosan nyújt(anak) segítséget a diákok gondjainak a megoldásában.
  • Rendszeresen megszervezzük az ELTE IK speciális szükségletű hallgatóinak fórumát. Itt együtt tudjuk megbeszélni a ránk váró feladatokat, a felmerült problémák megoldási lehetőségeit és a további fejlesztések irányvonalát.

SEGÍTŐ SZEMÉLYEK

Az ELTE Informatikai Karán a segítő személyek együttműködnek, és figyelemmel kísérik a hallgatók tanulmányait, kérésükre segítséget nyújtanak, bizalommal lehet hozzájuk fordulni.

BUDAPESTI KOORDINÁTOROK: DR. TÖRLEY GÁBOR, EGYETEMI ADJUNKTUS és PÁSZTOR-NAGY ANETT, DIÁKTANÁCSADÓ PSZICHOLÓGUS

Cím: Pázmány Péter sétány 1/C, Déli épület 4-726 (1117 Budapest)
Tel.: Dr.Törley Gábor: +3630/ 139-7601, Pásztor-Nagy Anett: +3630/132-7161
E-mail: eselyegyenloseg@inf.elte.hu

SZOMBATHELYI KOORDINÁTOR: DR. PÓLAY VERONIKA, FŐISKOLAI DOCENS

Cím: Károli G. tér 4. „A” épület, Földszint 15. (9700 Szombathely)
Tel.: (+36) 94-504-373
E-mail: polay.veronika@sek.elte.hu