Lehetőségek

Lehetőségek

A diákjaink megfelelő szakértői véleménnyel együtt nyújtják be a regisztrációs kérésüket. A lehetőségre a beiratkozáskor hívjuk fel a diákok figyelmét. A fogyaték jellegétől függően különböző lehetőségekből állítunk össze egy listát minden regisztrált hallgatónk számára. A szakvéleményen túl mindig meghallgatjuk a diákok személyes problémáit is, velük megbeszélve alakítjuk ki az ő jogosítványait. Ezt a listát írásban rögzítjük. Néhány példa következik.

A jellegzetes lehetőségek például vak vagy gyengénlátó esetén:

 • írásbeli vizsga helyett a hallgató kérésére szóbeli vizsgát tehessen,
 • írásbeli vizsga esetén saját segédeszköz (beszélő szoftverrel ellátott notebook)
 • használatát kéri,
 • a fogyatékosságát érintő gyakorlati feladatok alól (pl.: geometriai, szerkesztési feladatok alól) felmentést kérhessen, ilyen esetekben helyettük ezeket, kiváltó feladatokat kér (pl.: szabályok ismerete),
 • számonkérés esetén (szóbeli, írásbeli vizsga, zárthelyi dolgozat) a megoldási időt a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési/megoldási időnél hosszabb időkeretben kéri biztosítani (max: egyharmaddal),

A jellegzetes lehetőségek például siket vagy nagyothalló esetén:

 • a szóbeli vizsgán a kérdéseket írásban kapja meg és írásban válaszolhasson
 • írásbeli számonkérés alkalmával az érthetőség és megértés szempontjából a kérdéseket, utasításokat, esetleges változtatásokat, plusz információkat írásban is kéri, hogy adják meg
 • számonkérések alkalmával a feladat szövegértelmezésében (hosszú, összetett, bonyolultan megfogalmazott mondatok és feladatok okozhatnak problémát) az oktató személyes segítségét kéri
 • számonkérés esetén (írásbeli vizsga, zárthelyi dolgozat) a megoldási időt a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési/megoldási időnél hosszabb időkeretben kéri biztosítani (max: egyharmaddal)

A jellegzetes lehetőségek például egy diszgráfiás és nagyothalló esetén:

 • írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehessen, ha lehetséges, amennyiben nem tudja kiváltani szóbeli vizsgával a számonkérést, akkor számítógép használatát kéri
 • a hallgató időben kéri az IK Informatikai Csoport operátoránál a hordozható számítógép igényét, és az egyeztetett időszakban gondoskodik a számítógép elviteléről és visszahozásáról
 • számonkérés alkalmával - a hallássérültsége miatt - kéri, hogy az oktatóhoz közel ülhessen
 • számonkérés esetén (szóbeli, írásbeli vizsga, zárthelyi dolgozat) a megoldási időt a nem fogyatékos hallgatók esetében megállapított felkészülési/megoldási időnél hosszabb időkeretben kéri biztosítani (max: egyharmaddal)