Térítési díjak

Térítési díjak

 2022.08.01. - től

Jogcím

Összeg (Ft)

Adminisztratív határidő elmulasztása 3 500
Fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (késedelmi díj) 3 500/tétel
Tárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak végét követően(tárgyanként) 3 500
Kurzus 2. alkalommal történő felvétele(kurzusonként) 3 000
Kurzus 3. és további alkalommal történő felvétele(kurzusonként) 7 000
2. utóvizsga (azonos kurzusból azonos vizsgaidőszakban tett harmadik vizsga) 3 500
Vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás 3 500
Gyakorlatteljesítés igazolásának elmulasztása, határidőn túli igazolása a hallgatónak felróható okból (kivéve az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakokat) 3 000/hét
(max. 30 000)
Szaktárgyi tanítási gyakorlat, valamint összefüggő egyéni iskolai  gyakorlat esetén megismételt gyakorlatszervezés díja 12 000
Átvételi kérelem benyújtása (más felsőoktatási intézményből átvételt kérők) 8 000
Elégtelenre értékelt vagy plágium miatt elutasított szakdolgozat/diplomamunka /portfólió esetén új szakdolgozat/diplomamunka /portfólió beadása 10 000
Záróvizsga 2. és további ismétlése 10 000
Záróvizsga jelentkezés visszavonásának elmulasztása 10 000
Záróvizsgán való meg nem jelenés(kivéve, ha az abszolutóriumot a záróvizsgáig nem szerezte meg a hallgató) 10 000
Tanulmányi igazolások kiállításának díja Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. fejezetében foglalt kivételeket) 1 000/példány
Tanulmányi igazolások kiállításának díja nem Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. fejezetében foglalt kivételeket) 2 000/oldal,
max. 10 000
Oklevél másodlat, oklevélmelléklet másodlat, programbizonyítvány másodlat készítése 10 000
(+3 000 illeték*)

[1] A korábbi kurzusfelvétel figyelembevételével számítandó.

[2] A korábbi kurzusfelvételek figyelembevételével számítandó.

*Jogszabályi változás miatt 2021.01.01.-től az illeték összege 3000 Ft.

 

2019.08.01. - től    2022.07.31-ig

Jogcím

Összeg (Ft)

Adminisztratív határidő elmulasztása 3 500
Fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (késedelmi díj) 3 500/tétel
Tárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak végét követően(tárgyanként) 3 000
Kurzus 2. alkalommal történő felvétele(kurzusonként) 3 000
Kurzus 3. és további alkalommal történő felvétele(kurzusonként) 7 000
2. utóvizsga (azonos kurzusból azonos vizsgaidőszakban tett harmadik vizsga) 3 500
Vizsgáról való, igazolás nélküli távolmaradás 3 500
Gyakorlatteljesítés igazolásának elmulasztása, határidőn túli igazolása a hallgatónak felróható okból (kivéve az Nftv. hatálya alá tartozó tanárszakokat) 3 000/hét
(max. 30 000)
Szaktárgyi tanítási gyakorlat, valamint összefüggő egyéni iskolai  gyakorlat esetén megismételt gyakorlatszervezés díja 12 000
Átvételi kérelem benyújtása (más felsőoktatási intézményből átvételt kérők) 8 000
Elégtelenre értékelt vagy plágium miatt elutasított szakdolgozat/diplomamunka /portfólió esetén új szakdolgozat/diplomamunka /portfólió beadása 10 000
Záróvizsga 2. és további ismétlése 10 000
Záróvizsga jelentkezés visszavonásának elmulasztása 10 000
Záróvizsgán való meg nem jelenés(kivéve, ha az abszolutóriumot a záróvizsgáig nem szerezte meg a hallgató) 10 000
Tanulmányi igazolások kiállításának díja Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. fejezetében foglalt kivételeket)* 1 000/példány
Tanulmányi igazolások kiállításának díja nem Neptunból (figyelembe véve a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 14. fejezetében foglalt kivételeket)* 2 000/oldal,
max. 10 000*
Oklevél másodlat, oklevélmelléklet másodlat, programbizonyítvány másodlat készítése 10 000
(+3 000 illeték*)

[1] A korábbi kurzusfelvétel figyelembevételével számítandó.

[2] A korábbi kurzusfelvételek figyelembevételével számítandó.

*Jogszabályi változás miatt 2021.01.01.-től az illeték összege 3000 Ft.

 

2018.08.01. - 2019.07.31-ig

Térítési és szolgáltatási díjak  (2018.08.01. - től) Összeg (Ft)
2. utóvizsga (azonos kurzusból azonos vizsgaidőszakban tett harmadik vizsga) 3 500
Tárgyfelvétel a tárgyfelvételi időszak végét követően(tárgyanként) 3 000
3. tárgyfelvétel (kreditenként)  3 000 
4. tárgyfelvétel (kreditenként) 4 000
5. és további tárgyfelvétel (kreditenként) 5 000
Vizsgáról való igazolatlan távollét 3 500
Tanulmányi igazolások kiállítás( 2. és további igazolás, példányonként) 1 000
Tanulmányi igazolások kiállításának díja nem Neptunból (oldalanként) 2 000
Szakirány módosítása 2. és további alkalmakkor 3 500
Adminisztratív határidő elmulasztása 3 500
Fizetési kötelezettség teljesítésére előírt határidő elmulasztása (késedelmi díj, tételenként) 3 500
Átvételi kérelem benyújtása (más felsőoktatási intézményből átvételt kérők) 8 000
Elégtelenre értékelt vagy plágium miatt elutasított szakdolgozat/diplomamunka /portfólió esetén új szakdolgozat/diplomamunka /portfólió beadása 10 000
Záróvizsga 2. és további ismétlése 10 000
Záróvizsga jelentkezés visszavonásának elmulasztása 10 000
Záróvizsgán való meg nem jelenés 10 000
Szakmai gyakorlat teljesítési igazolásának határidőn túli leadása

3 000/hét

max. 30 000

Oklevél, oklevélmelléklet másodlat

10 000

(+2000 illeték)

Leckekönyv másodlat

10 000

(+2000 illeték)