Gyakran ismételt kérdések, legfontosabb tennivalók

Gyakran ismételt kérdések, legfontosabb tennivalók

Gyakran ismételt kérdések, legfontosabb tennivalók

Ki a tanulmányi előadóm?
A Tanulmányi Hivatal munkatársa, a szakhoz és nappali BSc képzés esetén az ABC-hez kötött besorolás. A Tanulmányi Hivatal honlapján található listából keresse ki.

Hol tudok hallgatói jogviszony igazolást kérni?
Tanulmányi előadónál, Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodánál 

Kitől kérjem a különböző igazolások (pl. árvasági ellátáshoz, teljesítés igazolás) kitöltését, kiállítását?
Tanulmányi előadótól

Hol találhatók a kérvények?

 1. A Neptunban az Ügyintézés menüben találhatók. Ha létezik a Neptunban az adott ügyre vonatkozó elektronikus kérvény, akkor azt csak ott lehet beadni.
 2. A Tanulmányi Hivatal honlapján.

Nem találom a kérvénysablont a nyomtatványok között. Hol keressem?
Csak azon ügyek intézésére található kérvénysablon, melyek gyakoriak. Ha nem talál a saját problémájához sablont, akkor az IK-kérvény formanyomtatványa sablonon kell megfogalmaznia a kérését az ügy szempontjából fontos minden adat megadásával.

Kinek kell küldenem a kitöltött kérvényt?
Az oktatói támogatással ellátott kérvényt a tanulmányi előadójának küldje. A Tanulmányi Hivatal honlapján megtalálható a tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről.

Az oktatói támogatást hogyan tudom a kérvényhez csatolni?
A kéréseket elektronikusan kell küldeni, részletes leírás található a támogatás küldésére vonatkozóan itt.

A Neptunban, az Előzetes jelentkezés ideje alatt nem látom a tárgyak időpontját, helyét. Hogy tervezzem így az órarendemet?
Az Előzetes jelentkezés egy igényfelmérés, hogy hányan szeretnék az adott tárgyat az adott félévben felvenni. Az órarendet a Rangsorolásos jelentkezés idején fogja tudni összeállítani.

Esti tagozatról szeretnék nappalis tárgyat felvenni vagy FSZ-ről BSc-s tárgyat, mert ebben a félévben az FSZ tantervi kódon nincs hirdetve, de a Neptun nem engedi. Hogyan tudom megtenni?

 1. Megkéri az oktatót, hogy az estis/fsz kódot is vegyék hozzá a kurzushoz, hogy a Neptunban fel tudja venni.
 2. Dékánhelyettesi kérvény formanyomtatványon kérheti a tárgy felvételét pontos kód és kurzus megadással, oktatói támogatással. Ebben az esetben az oktató igazolja az ekvivalens tárgy előfeltételének elfogadását.

Mit tehetek, ha nem férek be a Neptun kurzusra?

 1. Írjon a kurzus oktatójának és kérje meg a létszám emelésére.
 2. Amennyiben az előjelentkezéshez képest sokkal több hallgató szeretné felvenni tárgyat (115%-kal több), akkor lehetséges, hogy a versenyjelentkezés során a tanszék nem tudja biztosítani a megnövekedett létszámra a kurzus hirdetését.

A HKR 55.§ (10) bekezdése szerint:
Ha a kötelező tanegységre van előzetes kurzusfelvétel, legalább annyi kurzust kell meghirdetni, hogy az összlétszám az előjelentkezést benyújtó hallgatók számának legalább 115 %-a legyen.

Nem tudom felvenni az egyik tárgyat, mert egyes csoportok le vannak tiltva. Hogyan tudom felvenni mégis?
A tárgyfelvétel versenyjelentkezési időszakában a fix csoportok felszabadításra kerülnek, ezután tudja a tárgyat felvenni. A tárgyfelvétel során előnyt élveznek a fix csoportba jelentkezett hallgatók.

Másik specializációról szeretnék tárgyat felvenni, de az előfeltétel kódja más, ezért nem tudom felvenni a Neptunban. Hogyan tudom mégis elvégezni?
Dékánhelyettesi kérvény formanyomtatványon kérje a tárgy felvételét pontos kurzus kód megadásával, továbbá mintatantervi tárgyának elismerését, ha erre szüksége van. Csatolja az előfeltétel tárgy teljesítésének elfogadását az oktatótól.

Rossz jeggyel zártam egy tárgyat. Következő félévben felvehetem újra, hogy javíthassak?
Nem, javításra csak az azonos vizsgaidőszakban van lehetőség.

Lehetséges-e a kurzusoknak csak egy részét felvenni, és ezek kreditértékével arányos önköltséget fizetni félévente?
Aki nincs fix csoportos rendszerben, maga döntheti el a teherbírása alapján, hogy hány kreditnyi tárgyat vesz fel. Az önköltség viszont egy félévre szól, tehát független a felvett kreditek számától.

A felvett tárgyaim órarendileg ütköznek, melyik órára kell bejárni?

 1. Jelentkezzen át másik kurzusra, melynek időpontja nem ütközik.
 2. Gyakorlatra kötelező bejárni, ha nem tud bejárni ütközés miatt, jelentkezzen le a kurzusról.
 3. A programtervező informatikus BSc és műszaki menedzser BSc nappali szakon az előadások látogatása is kötelező a hallgatók számára. 

További részleteket itt talál.

Számlakérőt szeretnék nyomtatni, mert a munkahelyem / a munkahelyem és én megosztva fizetnénk a képzési díjat. Hogyan, kitől kell kérnem?
Amennyiben munkahely/cég/egyéni vállalkozó átutalásos számlával fizeti meg az önköltséget, akkor a Neptunból ki kell nyomtatnia a SZÁMLAKÉRŐ nyilatkozatot, melyet cégszerűen alá kell íratnia a kötelezettségvállalóval, majd tanulmányi előadójának eljuttatni a megadott határidőig (ált. a szorgalmi időszak 2. hete, péntek). A számlakérővel kapcsolatos tájékoztatót megtalálhatja a Qtéren GyIK/Pénzügy alatt. (A hallgatói webes felületen, a Pénzügyek/Befizetés oldalon a teljesítendő tétel sorában kell választani a Lehetőségek alatt a Kérvény leadása funkciót.)
A számlát munkahelyének megküldjük. Kérjük, hívja fel a cég figyelmét, hogy a számla megérkezése előtt ne utaljon az ELTE számlaszámára! Ha Ön és munkahelye megosztva fizet, akkor a kiírt összeget Ön is megoszthatja a Neptun rendszerben vagy jelezheti tanulmányi előadójának, a fizetendő összeg megosztásának szükségességét. Semmiképpen se utalja át a megosztás előtt az önrészt, mert ebben az esetben a tételt nem tudjuk megosztani!

Tagozatváltás esetén szükséges-e elfogadtatni az új képzésen a teljesített tárgyakat?
Igen.

Mintatanterv váltás esetén szükséges-e elfogadtatni az új képzésen a teljesített tárgyakat?
Nem.

Szakirányváltás esetén szükséges-e elfogadtatni a tárgyakat?
Azon tárgyakat, melyek a két szakirányon eltérőek (más a kódjuk és nem ekvivalensek), kreditelismeréssel kell elfogadtatni.

Hogyan tudok tárgyat elfogadtatni?
A regisztrációs héten pontosan kitöltött IK - Tanegység-elfogadási kérelem formanyomtatvány beadásával. Csatolandó az elvégzett tárgyakról az igazolás (teljesítés igazolás), valamint szükség esetén hitelesített tematika). További részleteket a kreditelismerésről itt talál.

Kreditelfogadási kérelmem elbírálása után hol találom a Neptunban az elfogadott teljesítéseimet?  
Tanulmányok / Leckekönyv / Minden félév végén a Speciális indexsorokban 

Tárgyfelvételnek számít-e az előadás, ha gyenge előfeltétel esetén a gyakorlat nem sikerült, csak 2.,3. félévben?
Nem számít annak. Csak gyenge előfeltétel teljesülésétől számolandó.

Megbonthatom-e egy tárgy kreditértékét (pl. abszolválásnál, kreditelismerésnél)?
Nem. Egy tárgy kreditértéke nem bontható/osztható meg a kötelezően választható és szabadon választható kreditek között, akkor sem, ha pl. abszolválásnál ezzel a tanterv szerinti kreditek számát meghaladja a teljesített tárgyak kreditértéke. Pl. egy 4 kredites tárgyról el kell dönteni, hogy a 4 kredit melyik kategóriába tartozik.

3. tárgyfelvétellel sem teljesítettem a tárgyat. Tudok valamit tenni, hogy ne bocsássanak el az egyetemről?
A vizsgaidőszakot követő péntekig beadható a Neptunban az IK-Dékáni méltányossági kérelem 4. tárgyfelvétel engedélyezésére.

Hibás vizsgajegy került be a Neptunba? Nem került be a vizsgajegyem a Neptunba?
A vizsgaidőszakot követő péntekig beadható a Neptunban a Kifogás értékelésre vonatkozó adattal szemben (félév dátuma) kérvény, melyben jelezheti a problémát.

Lekéstem a szakirány/specializáció választás határidejét a Neptunban. Mit tehetek?
Az IK-Kérvény formanyomtatványa kérvényen mielőbb fogalmazza meg kérését, majd küldje a tanulmányi előadójának. Késedelmi díj fizetésére ez  esetben számítania kell.

Szakmai gyakorlatom alatt kérhetem a tanítási órákon való online részvételt?
Nem, a szakmai gyakorlat nem befolyásolja az óralátogatási kötelezettséget.

Előző képzésemen elvégzett szakmai gyakorlatomat a jelenlegi képzésen el lehet fogadtatni?
Dékánhelyettesi kérvény formanyomtatványon kérheti az előző képzésen teljesített szakmai gyakorlat elfogadását, megjelölve benne melyik szakon, mely időszakban (mettől-meddig), mely cégnél teljesítette a gyakorlatát. Csak 5 éven belül elvégzett gyakorlatot fogadunk el. 

Szükséges nyelvvizsga a diplomaszerzéshez, ha 2022. szeptemberben vagy később nyertem felvételt?  
​​​​​​​Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatói számára a 2022. évi LIX. törvénynek megfelelően nem kötelező a nyelvvizsga a diplomaszerzéshez. Mivel azonban az egyetem meghatározó szerepet tulajdonít az idegen nyelvek ismeretének, így idegennyelv-ismereti követelményeket állít hallgatói elé. Ezeket a képzésnek megfelelő tantervi háló elején találják meg. 

A Témabejelentő kérvény leadása ugyanaz, mint a Szakdolgozati konzultációs lap?
Nem, a Témabejelentő kérvényt a szakdolgozat készítése előtt kell leadni a Neptunban a megadott határidőig. A szakdolgozati folyamat leírását itt találja.
A Szakdolgozati konzultációs lapon a témavezető a szakdolgozati konzultációkat igazolja le. Letölthető innen. Az utolsó konzultáció alkalmával kétfokozatú értékeléssel lezárja a hallgató ez irányú munkáját a konzultációs lapon. Részletes tájékoztatás itt található.

A Neptunban leadott szakdolgozat témabejelentő mikor kerül elbírálásra? Kit kell megkeresnem, hogy bírálja el?
Javaslom a témavezetőjét megkérdezni, hogy véleményezte-e a témabejelentőt. Ha nem, akkor kérje meg rá. Ha igen, akkor a tanszékvezető döntésére vár a kérelme. A tanulmányi előadója tájékoztatni tudja, hogy hol tart a kérvény elbírálása.

Meddig érvényes a témabejelentő kérvényem? Hogy tudom meghosszabbítani? Hogy tudok szakdolgozat/diplomamunka témát váltani?
Két évig érvényes, utána új témabejelentőt kell beadnia. A témaváltásról itt talál részletes tájékoztatót.

Hogy kapom meg a szakdolgozati/diplomamunka krediteket? / Hogy kell leadni a konzultációs lapot?
2015. szeptember 1-től felvételivel belépő hallgatók számára az abszolutórium feltétele a szakdolgozati / diplomamunka konzultáció teljesítése. Távolléti oktatásban a hallgató a belső témavezetővel a kari Teams rendszeren keresztül konzultál, ezt a Konzultációs lap nyomtatványon vezeti a dátum és a konzultáció témájának megjelölésével. Oktatói hitelesítésre menet közben nincs szükség. Az utolsó konzultáció alkalmával a témavezető kétfokozatú értékeléssel lezárja a hallgató ez irányú munkáját. A hallgató a kitöltött, lezárt konzultációs lapot emailben megküldi a témavezetőnek, aki ellenőrzi a leírtakat, majd budapesti képzési helyszín esetén ezután a Tanulmányi Hivatal vezetőjének, Konczné Remler Tímeának továbbítja a remler.timea@inf.elte.hu e-mail címre. A szombathelyi programtervező informatikus alapképzés és felsőoktatási szakképzés hallgatói Szirmay Judit szj@inf.elte.hu email címére továbbítsák a konzultácis lapot. Az oktató hivatalos e-mail címéről történő küldés helyettesíti a Konzultációs lap aláírását. Amikor a hallgató minden tárgyat teljesített, a Tanulmányi Hivatal felveszi számára a szakdolgozati/diploma kurzust, és elkönyveli a szakdolgozati/diplomamunka kreditet, majd kiállítja az abszolutóriumot. További részleteket itt talál.

Milyen feltételei vannak a záróvizsgának?

 • Megadott határidőig kitöltötte a Neptunban a zárvóvizsga-jelentkezési kérvényt.
 • Abszolutóriumát megszerezte:
  • Mintatanterv tárgyait teljesítette. 
  • Szakdolgozat/diplomamunka konzultációját teljesítette és ez a Neptunban rögzítésre került.
  • Szakmai gyakorlatát teljesítette és ez a Neptunban rögzítésre került.
 • Szakdolgozatát benyújtotta a meghatározott időpontig, és az előzetes szakvéleményen legalább elégséges minősítés szerepel.
 • Az egyetemmel szemben semmiféle tartozása - könyvtári, pénzügyi - ne legyen.

Elfelejtettem regisztrálni a félévet. Mit tehetek?
Az ELTE HKR-ben nincs utólagos regisztrációra lehetőség. Aki nem regisztrál, annak a tárgyfelvételi időszak lezártát követően a Neptun automatikusan passzív státuszt állít be.

2 passzív félév után sajnos átmenetileg továbbra sem tudom folytatni tanulmányaim, szükségem lenne egy 3. passzív félévre. Van erre lehetőség?
Nyomós indokkal (pl.: egészségügyi) kérvényezheti az IK-Kérvény formanyomtatványa kérvényen, részletezve a problémát és csatolva az igazolásokat. A kérvényt tanulmányi előadójának küldje.

Elfelejtettem passzíválni, mit tegyek?
A tárgyfelvételi időszak lezártát követően a Neptun automatikusan passzív státusz állít be. Nincs tennivalója.

Fontos tudni:

 1. Nftv 59. § (3) A felsőoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki....
  b) egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következő tanulmányi félévre,
  c) a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, feltéve, hogy a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.
 2. HKR 36.§ (3) Rendkívüli esetben, ösztöndíjas tanulmányok, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján – az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 8 napon belül – kérelmezheti a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatásával regisztrációjának visszavonását.

Mi a teendő, ha szüneteltetni/megszüntetni szeretném a jogviszonyom? Ez költséggel jár?
Fontos, hogy a jogviszony szüneteltetését és megszüntetését ne keverje össze.

 1. A passziválást a Szakos jogviszony szüneteltetése rendkívüli okból kérvény Neptunban történő leadásával intézheti. A következő félévben folytathatja tanulmányait.
 2. A jogviszonyának megszüntetése esetén csak felvétellel kerülhet be újra a szakra. Ennek a kérvénye a Neptunban a Bejelentés hallgató szakos jogviszonyának végleges megszüntetéséről.

Fontos tudni:

131. § (3) Ha a költségtérítéses/önköltséges hallgató a félév során szakos jogviszonyát megszünteti, illetve jogviszonyát szünetelteti, akkor a költségtérítés/önköltség összegéből visszatérítésre jogosult az alábbiak szerint:
a) 90%, ha a jogviszony megszüntetésére, illetve a szünetelésre a regisztrációs időszakot követően őszi félév esetén október 15-e, tavaszi félév esetén március 15-e előtt kerül sor,
b) 30%, ha a jogviszony megszüntetésére, illetve a szünetelésre az a) pontban meghatározott határidő után, de még a szorgalmi időszak utolsó napjáig kerül sor,
c) visszatérítésre nem jogosult, ha a jogviszony megszüntetésére, illetve a szünetelésre a szorgalmi időszak utolsó napja után kerül sor.

399§ Rendkívüli esetben a hallgató az önköltséggel kapcsolatban méltányossági elbírálást kérhet.