Doktori képzés

Doktori képzés

Doktori képzés

A doktori képzésnek két formája létezik: a szervezett doktori képzés és az egyéni doktori képzés.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy 2016. szeptember 1-jétől a képzési idő 6 félévről 8 félévre emelkedett. A képzés két szakaszból áll. A 4. félév végén a doktoranduszhallgatóknak egy komplex vizsgát kell teljesíteniük. A doktori képzés új rendszeréről, valamint a komplex vizsga általános elveiről és szabályairól további információk találhatók a 2016-tól érvényes Egyetemi Doktori Szabályzatban (EDSZ), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

2016 előtt felvett hallgatók

A szervezett doktori képzés során a doktoranduszok hároméves (hat féléves) képzés alatt a doktori iskolában meghirdetett előadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikről beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezető (témavezető) irányítja, aki az Informatikai Kar oktatója. A belső (kari) témavezető mellé külső intézményből konzulens is felkérhető.

A képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki.

Az abszolutórium feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori fokozatszerzési eljárást kezdeményezzen, doktori szigorlatot tegyen és megvédje disszertációját.

2016 után felvett hallgatók

A szervezett doktori képzés során a doktoranduszok a kétéves (négy féléves) képzés alatt a doktori iskolában meghirdetett előadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikről beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezető (témavezető) irányítja, aki az Informatikai Kar oktatója. A belső (kari) témavezető mellé külső intézményből konzulens is felkérhető.

A negyedik félév végén a hallgatónak a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesítenie, amely méri, értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A komplex vizsga két fő részből áll. Az elméleti részben a vizsgázó elméleti felkészültségét kell felmérni, a disszertációs részben a vizsgázó a tudományos előrehaladásáról ad számot.

A képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki.

A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti doktori értekezést kell benyújtania.