Abszolutórium

Az előírt tanulmányi kötelezettségek (180/240 kredit a szükséges minimum és maximum értékek – tanulmányi, kutatási, oktatási kreditek – figyelembevételével) teljesítése után az utolsó regisztrált félév végén abszolutórium kerül kiállításra. Az abszolutórium kiállításához a félév végének utolsó napjáig le kell adni a hiánytalanul kitöltött abszolutóriumkérő lapot (a szükséges aláírásokkal ellátva).

Abszolutóriumkérő lap

Az abszolutórium dátuma megegyezik az utolsó regisztrált félév (hallgatói jogviszony) utolsó napjának dátumával (február 28., illetve augusztus 31.).

Az abszolutórium megszerzése sem a kutatómunka sikeres befejezését, sem az előírt szakmai publikációs tevékenység meglétét, sem a doktori értekezés megírását nem igazolja.

Az abszolutórium megszerzése a doktori fokozatszerzési eljárás megindításának előfeltétele.