Nyelvi követelmények (idegen nyelv ismerete)

A tudományterület műveléséhez szükséges idegen nyelvek körét a doktori iskola tanácsa határozza meg.

A doktori iskolába való jelentkezéshez (felvételi) legalább egy középfokú (B2) komplex típusú állami nyelvvizsgával kell rendelkezni. 

A képzés elvégzése után, a doktori fokozatszerzési eljárás elindításához két nyelvvizsgával kell rendelkezni. Az egyik nyelvből legalább középfokú (B2) komplex típusú állami nyelvvizsga-bizonyítványt vagy azzal egyenértékű tanúsítványt kell bemutatni.

Középfokú nyelvvizsgaként a következő nyelvek fogadhatók el: angol, francia, német, orosz, spanyol. A második nyelvre az EDSZ rendelkezési irányadók.

A másik nyelvből legalább alapfokú (B1) komplex típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítványt kell bemutatni.

A másik idegen nyelvként csak olyan idegen nyelv ismerete fogadható el, amely tudományos tevékenység folytatásához szükséges szaknyelvi fogalomrendszerrel és szókinccsel rendelkezik.

Az IDT engedélyével a doktori fokozatszerzési eljárás angol nyelven is elindítható.

Publikációs követelmények

A doktorjelöltnek az értekezés elkészülte előtti önálló tudományos munkásságát a szakma által rangosnak tartott, lektorált, referált tudományos folyóiratokban vagy kötetben megjelent, vagy közlésre elfogadott kettő vagy több közleménnyel (publikációval) kell igazolnia, amelyek az értekezés témakörében készültek.

A publikációs jegyzéket az MTMT adatbázisban kell elkészíteni (Magyar Tudományos Művek Tára, https://www.mtmt.hu/) és az ott rögzített adatokat kinyomtatni.

A szakma igényeit a cikkek közlési helye tekintetében a Doktori Iskola Tanácsa és a szakterület határozza meg, és a KDT hagyja jóvá.

(1) nincs elsőszerzős követelmény;
(2) az impaktfaktor listán szereplő kiadványok mellett a következő kiadványokat fogadjuk el, mint referált listát:
- Computing Reviews által referált folyóiratok;
- Mathematical Reviews által referált folyóiratok;
- Zentralblatt für Mathematik által referált folyóiratok;
- Compuscience (CS) által referált folyóiratok;
- Referativnij Zsurnal által referált folyóiratok;
- minden referált sorozat, például Lecture Notes in Computer Science (LNCS), stb.;
- minden olyan folyóirat, amelybe előadások lektori válogatás alapján kerülnek be;
- minden olyan konferencia kiadványa, amelybe az előadások lektori válogatás alapján kerülnek be;
(3) a felsorolás utolsó három pontjába szereplő kiadványok esetében a Doktori Bizottság egyedileg dönt arról, hogy az adott kiadványt elfogadja-e vagy sem;
(4) a fentiek értelemszerűen vonatkoznak a pusztán elektronikus formában megjelenő folyóiratokra és konferencia-kiadványokra is.