Költségtérítés

Ösztöndíjas hallgatóknak nem kell költségtérítést fizetniük.

A költségtérítéses hallgatóknak a regisztráció feltétele a költségtérítés befizetése.

A költségtérítést a Neptunon keresztül kell befizetni átutalással, a pénzügyi műveletekről a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján lehet olvasni részletesen: Q-tér.

Amennyiben Önnek a költségtérítést külső intézmény fizeti, egy számlakérő nyilatkozatot kell kitöltenie, és az adott intézmény aláírásával és pecsétjével ellátva kell leadnia. Az intézmény az ELTE által megküldött számla alapján rendezi a költségtérítést.

A befizetett költségtérítésről vagy számla kiállítását lehet kérni a kari hivataltól, vagy a Quaestura Központi Iroda állít ki adóigazolást.

A befizetett költségtérítésről számlát egy számlakérő nyomtatvány benyújtásával lehet kérni. A számlát csak a befizetési bizonylaton megjelölt személy javára lehet kérni.

A befizetett költségtérítésekről és a kifizetett ösztöndíjakról, amelyekről számla nem került kiállításra, a Quaestura Központi Iroda állít ki adóigazolást.

A mentességi kérelmet benyújtók a mentességi kérelmek elbírálása után a bírálóbizottság döntésének megfelelően fizetik be a költségtérítést a Neptunban (amennyiben nem kaptak teljes mentességet). A befizetés határidejét ebben az esetben a mentességi kérelem tájékoztatója tartalmazza.

A költségtérítés befizetéséhez kapcsolódó dokumentumok:

SZÁMLAKÉRŐ NYILATKOZAT
MENTESSÉGI KÉRELEM

A Doktori Iskolában fizetendő díjak és költségtérítések összegei