Regisztráció

A 2021/22-es tanév őszi félévére a regisztrációs időszak:

2021. aug.30.- szept. 3.
A phd@inf.elte.hu címre beküldendő dokumentumok:
-témavezető által aláírt féléves tanulmányi terv
-kérelmek (halasztás, mentességi, áthallgatási, számlakérő nyilatkozat, stb.)


Regisztrálás Neptunban:

-A Neptun regisztráció során a doktoranduszok jelzik, hogy az adott félévben aktív hallgatói jogviszonyt létesítenek, vagy halasztani szeretnének.
-Személyes adatok ellenőrzése és javítása (pl. új telefonszám, értesítési cím, stb.)
-Kurzusok, tanegységek felvétele: a meghirdetett kurzusok közül lehet majd választani, vagy áthallgatási kérelmet leadni. Fontos, hogy a félévre vonatkozó kötelező tanegység is fel legyen véve.

 -Kötelező tanegységek:

            1.félévben: Részletes kutatási terv (INFPHD201-N)
            3.félévben: Éves beszámoló 3. szemeszter (INFPHD202-N)

            4.félévben: komplex vizsgára felkészítő tárgy (aki még nem vette fel)

            8.félévben: Kutatási beszámoló 8. félév (INFPHD204-N)

Önköltség befizetése

-Neptun rendszeren keresztül, átutalással kell befizetni. A befizetésekről részletesen az ELTE Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapján, a Q-térben olvashatnak. 

-A regisztrációs időszakban lehetőség van mentességi kérelem (mérséklés, részletfizetés kérelmezése esetén), vagy számlakérő nyilatkozat leadására (amennyiben a költségtérítést külső intézmény fizeti).

 

További információk a regisztrálásról:

-A Neptun regisztrációt követően a doktoranduszok személyesen regisztrálnak a TNKCS irodájában. Aki nem tud személyesen megjelenni, a szükséges dokumentumokat megbízott útján is leadhatja. Ha rajta kívülálló okok miatt nem tud időben regisztrálni, akkor ezt a határidő lejárta előtt jeleznie kell a phd@inf.elte.hu címen, későbbi időpont egyeztetése miatt.
-Amíg a doktorandusz nem teljesítette a kötelező 24 tanulmányi kreditet, addig félévente kötelező egy 6 kredites tárgy felvétele. Egy adott kód és cím alatt meghirdetett kurzust csak egyszer lehet teljesíteni. (Csak sikertelen teljesítés esetén lehet újra felvenni.)

-Áthallgatás: amennyiben más, az ELTE Informatika Doktori iskolán kívűl meghirdetett kurzust szeretne felvenni, áthallgatási kérelem leadása szükséges, a megfelelő aláírásokkal ellátva. Ezeket a tárgyakat félév végén a Doktori Iskola Tanácsának jóváhagyása után a TNKCS ügyintézője rögzíti Neptunban. Doktori képzésben meghirdetett órákat max. 6 kredit értékben lehet beszámítani, doktori képzésen kívűli tárgyakat max. 3 kreditben.


-A kreditkövetelmények rövid összefoglalása megtekinthető a TANULMÁNYI REND menüpont alatt. Az Informatika Doktori Iskola képzésének részletes követelményrendszere az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzat 6/3. sz. mellékletében (Az Informatikai Kar - kari sajátosságokat tartalmazó - kari szabályzata) olvasható.

 

A regisztráció folyamán nem áll módunkban fénymásolatokat készíteni, illetve űrlapokat nyomtatni. Kérjük ezeket előre kitöltve hozzák magukkal.