Beiratkozás

A sikeres felvételi eljárás után a felvételt nyert doktoranduszoknak beiratkozáson kell részt venniük. A beiratkozás során jön létre a hallgatói jogviszony.

A beiratkozás időpontja: 2021. augusztus 24. (kedd) –  augusztus 26. (csütörtök), 9:00–11:00 és 13:00-15:00 óra.

A beiratkozás helye:
ELTE Informatikai Kar
Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja
1117 Bp., Pázmány Péter sétány 1/C, 2.317-es iroda

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • személyi igazolvány: eredeti+fénymásolat (nem magyar állampolgár esetében a letelepedési/tartózkodási engedély);
  • TAJ szám, adószám, bankszámla szám, lakcímkártya: eredeti+fénymásolat;
  • egy darab igazolványkép;
  • diploma és nyelvvizsga bizonyítványok (eredeti és fénymásolat);
  • Neptunból kinyomtatott és aláírt beiratkozási lap (a beiratkozási lap a Neptun elektronikus tanulmányi rendszerben az Információk menüben az Általános nyomtatványok ponton belül nyomtatható);
  • képzési-felnőttképzési szerződés 2 aláírt példánya (csak költségtérítéses hallgatók esetében);
  • ösztöndíjas meghatalmazás (csak ösztöndíjas hallgatóknak);
  • tanulmányi terv (témavezető aláírásával ellátva).

    A diákigazolványt csak az első félévre történő sikeres REGISZTRÁCIÓ után lehet a Quaestura Központi Irodában igényelni.

A beiratkozás előtt kérjük olvassák el figyelmesen az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzatát (ELTE EDSZ), és az ELTE Hallgatói Követelményrendszerét (ELTE SZMSZ II: kötet), amelyek tartalmazzák a doktori képzés egyetemi és kari szintű szabályozását. A szabályzatban tájékozódhatnak a képzés során teljesítendő kreditekről, a féléves regisztráció és a félévek sikeres teljesítésének feltételeiről, az abszolutórium megszerzésének feltételeiről és a doktori fokozatszerzési eljárásról. Az Informatika Doktori Iskolára vonatkozó külön rendelkezések az EDSZ 6/3. sz. mellékletében olvashatók.

A hallgatók beiratkozás után regisztrálhatnak az adott félévre, vagy halaszthatják tanulmányaik megkezdését. A halasztás feltételeiről a HALASZTÁS pont alatt olvashatnak bővebben.

A beiratkozás során benyújtandó tanulmányi tervben a doktoranduszoknak részletezniük kell a képzés során az abszolutórium kiállításához szükséges kreditek megszerzésének leírását (240 kredit teljesítése kötelező). Féléves bontásban meg kell adni a tanulmányi (kurzusok teljesítése), a kutatási és az oktatási tevékenységből (oktatni nem kötelező) megszerezni kívánt kreditek összegét.