Programtervező informatikus szakmai gyakorlat

Programtervező informatikus Bsc - szakmai gyakorlat menetrendje

Tisztelt Hallgatóink!

Kérjük, hogy szakmai gyakorlatukat minden esetben általános tájékoztatásunknak megfelelően szervezzék meg és teljesítsék!

 

A szakmai gyakorlat időtartama és ütemezése

A szakmai gyakorlatot – a szakmai tárgyak legalább egy részének teljesítését követően – legkorábban a második lezárt félév után lehet letölteni.

Újra beiratkozott hallgatóink esetében korábban teljesített tárgyak alapján esetenként 1 lezárt félév után is lehetőség van a gyakorlat letöltésére. Az ehhez szükséges dékánhelyettesi hozzájárulás az oktatási asszisztensnél kérhető.

2008-2013 között felvett hallgatók esetében:

 • Megszakítás nélküli, egybefüggő 6 hét, ami alatt kell a 240 munkaórát teljesíteni.
 • Ez teljes munkaidővel (napi 8 / heti 40 órás időbeosztással) jön ki!

2014-ben és utána felvett hallgatók esetében:

 • Legalább 320 munkaórát kell teljesíteni legalább 8 hét alatt
 • Ehhez a következő beosztásokat javasoljuk:
        -  heti 40 munkaóra (legalább 8 hét időtartamú)
        -  heti 32 munkaóra (legalább 10 hét időtartamú)
        -  heti 24 munkaóra (legalább 14 hét időtartamú)
 • A gyakorlatot nem szükséges egybefüggően végezni; a 320 munkaóra igény esetén 2 külön részben, akár 2 külön munkáltatónál is teljesíthető.

A fentebb leírt időtartamokat aktív hallgatói jogviszonnyal (azaz aktív félévben) kell elvégezni, ezért javasoljuk, hogy a második vagy negyedik aktív tavaszi félév utánra ütemezzék be. Amennyiben a Referencialevél őszi félév esetén január 31-ig, tavaszi félév esetén augusztus 31-ig leadásra kerül, az még az aktuális (letelt) félévre rögzíthető.

Az Informatikai Karon belüli adminisztráció

 

1. Együttműködési megállapodás

Az együttműködési megállapodás megkötésével szerzi meg a munkáltató a szakmai gyakorlóhelyi státuszt, ami feljogosítja arra, hogy hallgatóinkat gyakorlatra fogadja.

Olyan munkáltatónál, amely nem rendelkezik érvényben lévő megállapodással, hallgatóink nem teljesíthetnek gyakorlatot.

A megállapodást meglévő munkaviszony és külföldön végzett gyakorlat esetében is meg kell kötni.

A megállapodást csak abban az esetben nem kell megkötnie a munkáltatónak az Egyetemmel, ha a hallgató iskolaszövetkezeti közvetítéssel kíván gyakorlatra menni. Az Egyetem ilyenkor elfogadja a munkáltató és az iskolaszövetkezet között létrejött megállapodást.

 

Az együttműködési megállapodás leadási rendje

A megállapodást hiánytalanul kitöltve, cégképviseletre jogosult személy aláírásával tudjuk elfogadni az alábbi módokon.

 1. E-mailben 1 db .pdf formátumban kérjük megküldeni
 • vagy a cégképviselő digitális hitelesítésre szolgáló elektronikus aláírásával
 • vagy a cégképviselő által papír alapon aláírva, majd AVDH rendszerben általa hitelesítve
 1. Papír alapon a cégképviselő általi kézi aláírás mellé mindenképpen szükséges pecsét, vagy annak hiányában aláírási címpéldány. A dokumentumot legalább 2 eredeti példányban kérjük benyújtani az alábbi módok egyikén:
 • személyes leadás: A déli épület északi, TTK felé néző portáján bármikor (időpontegyeztetésre nincs szükség). A dokumentumot zárt borítékban várjuk, amelyen az alábbit kell feltüntetni: Orbán Krisztina oktatási asszisztens részére
 • tértivevénnyel történő megküldés az alábbi címre:

Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar

Tanulmányi Hivatal, Orbán Krisztina

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 2.316/A

Elektronikus beküldés esetén az aláírás legfeljebb néhány napot vesz igénybe, papír alapon azonban az ügyintézési idő legalább 2 hét.

Az Egyetem jelenleg is több száz munkáltatóval rendelkezik érvényben lévő megállapodással, ezért kérjük hallgatóinkat, hogy a gyakorlat ügyintézésének megkezdésekor mindenképpen érdeklődjenek a megállapodás megkötésének szükségességéről a munkáltatónál vagy az oktatási asszisztensnél.

 

A.1) Befogadó-nyilatkozat és referencialevél minták

- 2013-ban és korábban felvett hallgatók esetében

 • Keressék fel az oktatási asszisztenst!

- 2014-ben és utána felvett hallgatók esetében:


A.2) Szakmai gyakorlat diákszövetkezeten keresztül

Szövetkezet esetében szerződést nem kötünk, csak a lentebb található megfelelő befogadó-nyilatkozatot kell kitöltenie a cégnek és a szövetkezetnek együttesen. A referencialevelet már csak a cégnek.


B) Szakmai gyakorlati helyekről röviden

 • lehetséges szakmai gyakorlati helyek listáját a kari honlapon közzé tesszük. Ezen a listán azok a cégek jelennek meg, amelyek hozzájárulásukat ehhez előzetesen megadták.
 • Természetesen más cégeknél is végezhető a szakmai gyakorlat, amennyiben az adott cég megköti az egyetemmel az együttműködési megállapodást - ha olyan hallgatót fogadnak, akire már vonatkozik ez a rendelet.

C) Szakmai gyakorlat teljesítésének a jóváhagyása

 • A kitöltött, aláírt Referencialevelek elfogadásáról az oktatási dékánhelyettes dönt a Kreditátviteli Bizottság véleményének kikérésével.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Egyetem különböző tanszékein is.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon elvégzett Kooperatív képzéssel is.
 • A szakmai gyakorlat teljesíthető az Informatikai Karon elvégzett Innovációs Laborral.
 • A szakmai gyakorlat teljesítését és az Informatikai Kar részéről történő elfogadását egyaránt igazoló Referencialevelek alapján a  szakmai gyakorlat teljesítését a Tanulmányi Hivatal rögzíti a Neptunban.

D) Kapcsolat

Budapesti képzés:

 • Orbán Krisztina oktatási asszisztens
 • e-mail cím: okt_asszisztens@inf.elte.hu
 • személyes ügyfélfogadás: hétfőn és csütörtökön, előre egyeztetett időpontban (Déli tömb 2.316/A szoba)

Szombathelyi képzés:

 • Horváthné Benkő Annamária ügyintéző
 • e-mail cím: ha@inf.elte.hu
 • ELTE Savaria Műszaki Intézet (Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) B ép. 1. emelet 104 iroda

Az alábbi dokumentumok angol nyelvű változata innen tölthető le: https://csbsc.elte.hu/internship/

Kapcsolódó dokumentumtár