Komplex vizsga

Komplex vizsga

Komplex vizsga

A 2016-ban (és utána) felvett doktori hallgatók komplex vizsgán vesznek részt a 4. aktív félévük végén. 

Jelentkezési határidő: október 31. (őszi félév) és március 31. (tavaszi félév)

Jelentkezési feltételek:
- a 4. félév végig teljesített 120 kredit (a képzési tervnek megfelelően)
- egy komplex vizsgára felkészítő tárgy teljesítése

Leadandó dokumentumok (2.317-es szobában):
- kitöltött jelentkezési lap
- a választott komplex vizsga tárgyakra vonatkozó kérelem
- témavezetői ajánlás (a témavezető küldi el)

A komplex vizsga:
- célja a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérése, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérése
- nyilvánosan, bizottság előtt kell letenni (bizottság legalább három tagból áll), jegyzőkönyv készül róla
- 2 fő részből áll: 
1.) elméleti rész- a vizsgázó két tárgyból felel, egymás után. Az egyes tantárgyi vizsgák időtartama tárgyanként 20 perc, amely tartalmazza a kérdéseket, válaszokat és az adandó válaszokhoz szükséges gondolkodási időt.
2.) disszertációs rész- a vizsgázó kb. 20 perces előadás formájában ad számot szakirodalmi ismereteiről, beszámol kutatási eredményeiről, ismerteti a doktori képzés kutatási és disszertációs szakaszára vonatkozó kutatási tervét, valamint a doktori értekezés elkészítésének és az eredmények publikálásának ütemezését.

Komplex vizsga eredménye:
- az utolsó vizsgarész napján ki kell hirdetni
- kétfokozatú értékelés: megfelelt/nem felelt meg
- sikertelen disszertációs rész esetén a vizsga nem ismételhető meg
- ha a vizsgázó valamelyik (vagy mindkét) elméleti tárgyból sikertelenül vizsgázott, lehetősége van ugyanazon vizsgaidőszakon belül 1 alkalommal újra vizsgázni.

Sikertelen komplex vizsga esetén a hallgatói jogviszony a vizsgaidőszak végén megszüntetésre kerül.