Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés elsőéves hallgatók részére

Tájékoztató a fix csoportos beosztásról és a tárgyfelvételekről a budapesti Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés elsőéves hallgatói számára

Kérjük, először ellenőrizze a tárgyfelvétel előzetes / rangsorolásos / versenyjelentkezésének pontos időintervallumát a kari honlapon vagy a Quaestura honlapján.

 A félév kezdetén legfontosabb feladat a Neptun rendszerben történő regisztráció, ezt minden félévben legkésőbb a regisztrációs hét végéig tegyék meg. Ezzel bejelentik, hogy az adott félévben megkezdik tanulmányaikat. Későbbi regisztrációra nincs lehetőség.  

programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen az újonnan felvett elsőéves hallgatóktól 3 féle teszt kitöltését kérjük önkéntes alapon: 

  • az  angol nyelvtudást felmérő teszt alapján úgynevezett fix csoportokba kerülnek beosztásra, fix órarendjük lesz. Első félévben a fix csoportok kialakítását, a Neptunban a tárgyak felvételét a Tanulmányi Hivatal végzi. A beosztás során a Tanulmányi Hivatal a lehetőségek szerint figyelembe veszi a hallgatók azonos csoportba kerüléssel kapcsolatos kéréseit, amelyeket előzetesen a Gólyatáborban jelezhetnek a TH felé az IK HÖK közreműködésével.

    A nyelvvizsgával rendelkező hallgatóknak a tesztet nem kell kitölteniük, jelezniük kell a tanulmányi előadó felé 

    • középfokú nyelvvizsga esetén az Angol 1. tárgy, 

    • felsőfokú nyelvvizsga esetén az Angol 1. és Angol 2. tárgy elfogadási szándékát. 

Bár a teszt önkéntes, a hatékony nyelvtanulás miatt fontos a kitöltése, hogy a tudásuknak megfelelő színtű angol csoportba kerüljenek. 

fix csoportos központi tárgyfelvételek minden esetben az előzetes és a rangsorolásos jelentkezés közti lezárt időintervallumban történnek meg a Neptunban. A fix csoportok tervezett (nem végleges) órarendje ezt követően válik a Neptunban láthatóvá.  

  • Matematikai teszt és
  • Algoritmikus gondolkodást mérő  teszt, hogy a hallgató lássa, ha ezeken a területeken elmaradásai vannak, illetve hogy a kar és a mentoroktató számára előrejelzés legyen, hogy a programozási tárgyakban milyen nehézségek várhatók.

2. szemeszter hallgatóinak: 

Mivel az angol oktatás folytatódik, az első félévben kialakított csoportok érvényben maradnak, azaz lényegében akik az 1. félév tárgyait együtt hallgatták le, azok a következő félévben is együtt lesznek. Kérjük, hogy a második féléves tárgyfelvételek során eszerint járjanak el! 

 

IK Tanulmányi Hivatal