Szintfelmérő teszt felvetteknek - Felsőoktatási szakképzés (Bp.)

Szintfelmérő teszt felvetteknek - Felsőoktatási szakképzés (Bp.)

Szintfelmérő teszt felvetteknek - Felsőoktatási szakképzés (Bp.)

Az elsőéves hallgatók a Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen (PTI FSZ, Budapest) az angol tudásuk alapján kerülnek csoportokba, ezzel segítve a hatékonyabb nyelvoktatást.

FONTOS, HOGY AZ ELSŐÉVESEK A TUDÁSUKNAK MEGFELELŐ SZINTŰ ANGOL CSOPORTOKBA KERÜLJENEK.

Annak eldöntésére, hogy melyik csoportba kerüljenek, egy angol nyelvtudást ellenőrző tesztet készítettünk, mely az ELTE Canvas rendszerében található, az IK-21fszPSZTMG/10 kódú Pályaszocializáció és tanulásmódszertan kurzus alatt. Belépés (Neptunos regisztráció után) Neptun kóddal és jelszóval. 2023. augusztus 5-15. közt lesz elérhető a teszt. A csoportokba sorolás alapja a teszten elért pontszám. 

A beiratkozás hetében a Pályaszocializáció és tanulásmódszertan kurzushoz kapcsolódó tréning keretében ismerkednek meg csoporttársaikkal. A tréninghez kapcsolódó információkat ide kattintva találják.

MINDENKI SZÁMÁRA JAVASOLJUK A TESZT KITÖLTÉSÉT.

  • Szánjon a feladatsorok megoldásra egy nyugodt időszakot, amikor semmi és senki nem zavarja!
  • Ne használjon segédeszközt!
  • Alaposan gondolja át a tesztre adott megoldásait!

Amennyiben a csoportbeosztásra vonatkozóan van indokolható kérése, akkor írjon emailt Benkő-Bognár Leának 2023. augusztus 15-ig a bognarlea@inf.elte.hu címre, melynek tárgya: Csoportbeosztás FSZ 2023, tartalma, hogy elsőéves Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen nappali tagozatos hallgatóként milyen méltányolható kérése van a csoportbeosztásra vonatkozóan. Aláírás: név, Neptun-kód. A határidő lejártát követően ilyen irányú kérést nem tudunk teljesíteni.

A fix csoportok kialakítását és az első félévben a tárgyak Neptunba történő felvételét a Tanulmányi Hivatal végzi. A fix csoportos központi tárgyfelvételek minden esetben az előzetes és a rangsorolásos jelentkezés közti lezárt időintervallumban történnek meg a Neptunban. A fix csoportos beosztásról itt talál részletes leírást. Amennyiben a csoportbeosztás szerint egy tárgy időpontja nem megfelelő, szeptember 8-ig egyeztethet az oktatókkal e-mailben a kurzusok cseréjéről. Kérjük keresse meg a problémával a tanulmányi előadót.

FONTOS!

A nyelvvizsgával rendelkező hallgatóknak a tesztet nem kell kitölteniük, jelezniük kell a tanulmányi előadó felé

  • középfokú komplex nyelvvizsga (szóbeli és írásbeli) esetén az Angol 1. tárgy,
  • felsőfokú komplex nyelvvizsga (szóbeli és írásbeli) esetén az Angol 1. és Angol 2. tárgy

elfogadási szándékát. A Neptunban az Angol 1 kurzus felvételére nincs szükség. A beiratkozáskor a nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása után a tanulmányi előadó a Neptun speciális indexsorok részében automatikusan rögzíti a teljesítést, tanegység-elfogadási kérelemre ezen tárgyak esetén nincs szükség.


Az angol nyelvtudást mérő teszt mellett javasoljuk még két teszt kitöltését önkéntes alapon: 

  • Matematikai teszt és

  • Algoritmikus gondolkodást mérő  teszt, hogy a hallgató lássa, ha ezeken a területeken elmaradásai vannak, illetve hogy a kar és a mentoroktató számára előrejelzés legyen, hogy a programozási tárgyakban milyen nehézségek várhatók.

Részletek szintén a Canvas felületén tatálhatók.

Köszönjük, hogy segít a csoportbeosztás kialakításában. JÓ TESZTELÉST!