Doktori fokozatszerzés

Doktori fokozatszerzés

Doktori fokozatszerzési eljárás

A doktori fokozatot (PhD) a doktori fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A doktori fokozatszerzési eljárása külön jelentkezni kell.
A fokozatszerzési eljárásban résztvevő a doktorjelölt. A doktori fokozatszerzési eljárás során a doktorjelöltek (kizárólag a 2016 előtt felvett hallgatók): leteszik a doktori szigorlatot, benyújtják és megvédik doktori értekezésüket (először kutatóhelyi vita, majd doktori védés).

A doktori fokozat megszerzésének feltétele:

  • két nyelvvizsga (legy legalább középfokú B2 komplex típusú és egy legalább alapfokú B1 komplex állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga-bizonyítvány a doktori iskola által meghatározott nyelvekből);
  • legalább 2 referált publikáció;
  • sikeres doktori szigorlat a 2016 előtt felvettek esetében;
  • sikeres komplex vizsga a 2016 után felvettek esetében;
  • a doktori értekezés benyújtása és sikeres védése.


A doktori fokozatszerzési eljárásra az ELTE Egyetemi Doktori Szabályzat következő paragrafusai vonatkoznak:

 

Egyetemi Doktori Szabályzat a 2016 előtt felvetteknek

Egyetemi Doktori Szabályzat a 2016 után felvetteknek

A doktori fokozat megszerzésének feltételei

57. §

58. §

A doktori fokozat megszerzésére irányuló (bírálati) eljárás

58. § – 76. §

63. § – 76. §

a doktori oklevél, doktorrá avatás

77. § – 79. §

83. § – 85. §

ELTE Doktori Szabályzat 9/3. sz. melléklete – Az Informatikai Kar – kari sajátosságokat tartalmazó – kari szabályzata

13. § – 22.§

11. § – 19.§

A doktori fokozatszerzési eljárásra kérelem benyújtásával lehet jelentkezni minden év szeptember 1-jétől a következő év május 31-ig az IK Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjánál.

Doktori fokozatszerzési eljárásra jelentkezhet, aki:

  • elvégezte a teljes idejű nappali tagozatos szervezett doktori képzést (36, illetve 48 hónap), és abszolutóriumot szerzett;
  • elvégezte a részidejű levelező tagozatos egyéni képzési rend keretében a doktori képzést és abszolutóriumot szerzett;
  • nem vett részt doktori képzésben, a fokozatszerzésre egyénileg készült fel;
  • 2016 előtt felvett doktoranduszhallgató, és a képzés ideje alatt (legkorábban 30 hónapos tanulmányi idő elteltével) teljesítette a tanulmányi kötelezettségeit.