Doktori védés

Doktori védés

Doktori védés

Sikeres kutatóhelyi vita és szigorlat után a doktorjelölt benyújtja az értekezése végleges példányát.

Ehhez az alábbi dokumentumok leadása szükséges:

 • az értekezés 6 példányban: ebből 3 spirálozott, 3 bőrkötéses. Mindegyikben szerepelnie kell az aláírt, kitöltött DOI adatlapnak.
 • a tudományos eredmények magyar és angol nyelvű összefoglalója (kb. fél oldal hosszú) legyen benne a dolgozat végén
 • az értekezés tézisfüzete magyar nyelven (10 példány)
 • az értekezés tézisfüzete angol nyelven (10 példány)
 • 2 saját cikk (4-4 példányban)
 • publikációs lista MTMT-ből nyomtatva (4 példány)
 • önéletrajz (4 példány)
 • témavezető nyilatkozata, hogy javasolja az értekezés benyújtását
 • egy nyilatkozatot arról, hogy ugyanazon a tudományszakon nincs máshol folyamatban levő doktori eljárása, illetve az elmúlt 2 éven belül nem volt elutasított kérelme
 • E/3 rövid önéletrajz (az elnök olvassa fel a doktori védésen)
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

CD-n:

 • az értekezés pdf formában (ennek a végén is ott kell legyen az aláírt DOI adatlap)
 • magyar tézisfüzet pdf
 • angol tézisfüzet pdf
 • magyar összefoglaló word-ban
 • angol összefoglaló word-ban
 • kulcsszavak magyar és angol nyelven word-ban
 • mtmt lista
 • a leadott cikkek

A doktori értekezésről a Doktori Iskola Tanácsa által kijelölt két hivatalos opponens írásos bírálatot készít. Az opponenseknek a bírálatok elkészítésére legfeljebb 60 nap áll a rendelkezésére. Amennyiben az opponensek véleménye pozitív, a doktori értekezés védésre bocsátható.

Az értekezést a két támogató javaslat (bírálat) beérkezésétől számított szorgalmi időszakra eső (szeptember 1. – május 31.) két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A bírálatok beérkezése után a doktorjelölt időpontot egyeztet a védés bírálóbizottsági tagjaival (elnök, titkár, tagok, opponensek).  A kijelölt időpontot és a helyszínt, valamint a bizottsági tagok beleegyező nyilatkozatát formanyomtatványon a TNKCS irodájában legkésőbb 21 nappal a védés előtt le kell adni.

A jelölt legkésőbb egy héttel a védés előtt írásban válaszol az opponensek bírálataira. A TNKCS hivatalos felkérőlevelet és meghívót küld a birálóbizottság tagjainak és meghirdeti a nyilvános védést.

A doktori értekezést bírálóbizottság előtt, nyilvános vitában kell megvédeni.A védésen a jelölt kb. 20 percben ismerteti eredményeit, majd a bizottság tagjai és az írásos bírálók, valamint a jelenlévők kérdéseket tehetnek fel. A védésről jegyzőkönyv készül. A védés időtartama általában másfél, két óra.
 
Amennyiben a védés sikeres, a Tudományági Doktori Tanács összesíti a doktori eljárást és a szigorlatok, az írásos bírálatok és a védés eredményei alapján értékeli a jelölt teljesítményét, és javaslatot tesz az Egyetemi Doktori Tanácsnak a doktori fokozat odaítélésére.