Jelentkezés

A fokozatszerzési eljárás indításához leadandó dokumentumok:

-kb. 2 oldalas témavázlat vagy az értekezés 1 példánya;
-jelentkezési lap;
-kérelem a szigorlati tárgyak kijelölésére*;
-az egyetemi végzettséget igazoló oklevél (eredetiben) vagy hiteles másolata
-az idegennyelv-ismeret igazolását 2-2 példányban (legalább egy középfokú és egy alapfokú komplex nyelvvizsga);
-szakmai önéletrajzot 2 példányban;
-a megjelent, illetve közlésre elfogadott publikációk teljes listáját 2 példányban, a publikációs jegyzéket az MTMT adatbázisban kell elkészíteni (Magyar Tudományos Művek Tára, https://www.mtmt.hu/) és onnan kinyomtatni;
-3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt;
-a témavezető nyilatkozatát, hogy javasolja az eljárás elindítását;
-egy nyilatkozatot arról, hogy hogy a jelöltnek ugyanazon tudományszakon nincs máshol folyamatban lévő doktori eljárása, illetve két éven belül nem volt elutasított kérelme.
-már meglévő legalább 2 referált publikáció másolatát (vagy különlenyomatát);
-abszolutórium igazolás;

További információk megtalálhatóak az Egyetemi Doktori Szabályzatban: https://www.elte.hu/dstore/document/686/ELTE_SZMSZ_12mell_edsz_160627.pdf
(Formai követelmények a szabályzat 136-137-es oldalán)

A doktori fokozatszerzési eljárás hossza maximum 2 év, teljes díja 160.000 Ft.

*A választható szigorlati tárgyak listája a következő oldalon megtalálható: https://www.inf.elte.hu/content/szigorlati-targyak.t.1175?m=99