Felsőoktatási szakképzés (PTI Fejlesztő) záróvizsga információk

Felsőoktatási szakképzés (PTI Fejlesztő) záróvizsga információk

Felsőoktatási Szakképzés (PTI Fejlesztő) Záróvizsga Információk

A záróvizsgára jelentkezés elektronikus kérvénnyel történik a Neptun-ban, határideje tavaszi félév során március 15, őszi félév során október 15.

A záróvizsgára bocsátás feltétele az abszolutórium megszerzése (lezárt 4 sikeres félév) és a szakmai gyakorlat írásbeli beszámolójának leadása a Tanulmányi Hivatalban. A záróvizsgák a nyári vizsgaidőszak utolsó két hetében kerülnek szervezésre. Az abszolutóriumot szerzett és záróvizsgára jelentkezett hallgatókat a Tanulmányi Hivatal értesíti.

A záróvizsgán a hallgató egy szakmai tételsorból húz két tételt, melyekre rövid felkészülés után a vizsgabizottság előtt felel. A záróvizsga harmadik tételeként a vizsgázó egy előre elkészített diasor (például PowerPoint) segítségével röviden bemutatja a szakmai gyakorlatának legfontosabb részeit.

Ha a kihúzott tétel bármelyikére adott választ a bizottság nem fogadja el, vagy a vizsgázó egyből visszaadja a tételt, akkor a bizottság új tételhúzási lehetőséget ad, legfeljebb egy alkalommal. Ebben az esetben a záróvizsga maximális eredménye elégséges (2) lehet.

A vizsga során a bizottság tételekhez, szakmai gyakorlathoz kapcsolódó kérdéseket tehet fel.

A záróvizsga eredményét (1-5 közti jegy) a bizottság a vizsga végén, a törvényi előírások szerint ismerteti.