Tantárgyfelvétel és csoportbeosztás

Tantárgyfelvétel és csoportbeosztás elsőéveseknek

Tantárgyfelvétel és csoportbeosztás elsőéveseknek

HKR 63.§ (2) A gyakorlaton és a szemináriumon a részvétel és a gyakorlati követelmények teljesítése kötelező. A gyakorlaton való jelenlétet az oktatónak egyértelmű módon ellenőriznie kell, és nyilván kell tartania.

Gyakorlatra minden hallgatónak kötelező bejárni.

HKR 63.§ (1) Az előadáson a részvétel csak akkor kötelező, ha ezt a képzési terv előírja. Ha az előadáson a részvétel kötelező, azt az oktatónak ellenőriznie és dokumentálnia kell (jelenléti ív), és azt a következő félév végéig meg kell őriznie.

375/A. § Az Informatikai Karon a hallgatóknak a 63. § (1) bekezdése szerinti – kollokviummal záródó – látogatásköteles előadások legalább 66 %-án részt kell venniük. Aki ezt nem teljesíti, vizsgára nem bocsátható.

A programtervező informatikus BSc nappali tagozatos hallgatóinak a képzési terve szerint minden kurzusra kötelező bejárni, az előadásokra is.

TÁJÉKOZTATÓ A FIX CSOPORTOS TÁRGYFELVÉTELEKRŐL A BUDAPESTI PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS BSC NAPPALI TAGOZATOS ELSŐÉVES HALLGATÓI SZÁMÁRA


A félév kezdetén legfontosabb feladat a Neptun rendszerben történő regisztráció, ezt legkésőbb a regisztrációs hét végéig tegyék meg. Ezzel bejelentik, hogy az adott félévben megkezdik tanulmányaikat. Későbbi regisztrációra nincs lehetőség.

A programtervező informatikus szakon az újonnan felvett elsőéves hallgatók

 • a középiskolai versenyeredményeik alapján,
 • Illetve pályázat alapján (Neumann csoport),
 • a letett két emelt szintű érettségi alapján

úgynevezett fix csoportokba kerülnek beosztásra, fix órarendjük van.

Minden előadást három változatban hirdetünk meg, egyet összevontan a kiemelt csoportoknak, egyet-egyet pedig a többi csoportok számára az előadótermek férőhelyétől függően. 

Az első két félévben a kialakított fix csoportok nem változnak.

A fix csoportok kialakítását -- a fenti bontásnak megfelelően -- és a mintatanterv szerinti tárgyak felvételét a Tanulmányi Hivatal végzi. A beosztás során a TH a lehetőségek szerint figyelembe veszi a hallgatók azonos csoportba kerüléssel kapcsolatos kéréseit, amelyeket előzetesen a Gólyatáborban jelezhetnek a TH felé az IK HÖK közreműködésével.

A fix csoportos központi tárgyfelvételek minden esetben az előzetes és a rangsorolásos jelentkezés közti lezárt időintervallumban történnek meg a Neptunban. A fix csoportok tervezett (nem végleges) órarendje ezt követően válik a Neptunban láthatóvá. A fix csoportos központi tárgyfelvétel kizárólag kötelező tárgyakra vonatkozik, a kötelezően- illetve szabadon választhatókra nem.

 

Az 1. szemeszter hallgatóinak 

A HKR Kari Különös rész Informatikai Karra vonatkozó rendelkezések fejezete 374. § (2) bekezdése szerint:
„ Az alapszakon tanulmányaikat az első évben megkezdő hallgatók esetében a Kar az 57. § (5) szerint minden, az ajánlott tantervi háló első évében szereplő informatikai jellegű alapozó tantárgyra vonatkozóan azonos, rögzített tanulmányi csoportokat alakíthat ki.”

Eszerint Önöknek felvesszük az első féléves mintatanterv szerinti összes tárgyat, ezzel kapcsolatban nincs tennivalójuk.

 

A 2. szemeszter hallgatóinak 

Kérjük, először ellenőrizze a tárgyfelvétel előzetes / rangsorolásos / versenyjelentkezésének pontos időintervallumát a kari honlapon a tanügyi időrendnél vagy a Quaestura honlapján.

A félév kezdetén legfontosabb feladat a Neptun rendszerben történő regisztráció, ezt legkésőbb a regisztrációs hét végéig tegyék meg. Ezzel bejelentik, hogy az adott félévben megkezdik tanulmányaikat. Későbbi regisztrációra nincs lehetőség. A nem regisztrálók nem kerülnek fix csoportos beosztásra.

A fenti HKR 374. § (2) bekezdése alapján az első félévben kialakított mentorcsoportok érvényben maradnak, azaz lényegében akik az 1. félév tárgyait együtt hallgatták le, azok a következő félévben is együtt lesznek.

A második féléves tárgyak felvételét az első félévben teljesített 3 előfeltétel (Matematikai alapozás, Imperatív programozás, Programozás) teljesítése alapján vesszük fel:

 • Akik mindhárom előfeltételt teljesítették, azoknak felvesszük az összes második féléves tárgyat. Az érintett hallgatókat megkérjük, hogy a második féléves kötelező tárgyakat ne vegyék fel a Neptunban.
 • Akik 1 vagy 2 előfeltételt teljesítettek, azoknak ezen előfeltétel(ek)re épülő második féléves tárgya(ka)t vesszük fel. Az érintett hallgatókat megkérjük, hogy az általuk teljesített előfeltétel(ek)re épülő második féléves kötelező tárgya(ka)t ne vegyék fel a Neptunban.
 • Akik egyik előfeltételt sem teljesítették, azoknak csak a Web-fejlesztés tárgyat vesszük fel.
 • Akiknek az őszi félévben nem sikerült teljesíteni bármelyik első féléves tárgyat, azokat megkérjük, hogy a nem teljesített tárgyaikat önállóan vegyék fel.
 • A Web fejlesztés tárgyat mindenkinek fel fogjuk venni, mert a tantervi háló szerint a Számítógépes alapismeretek a tárgy gyenge előfeltétele.
 • Minden további tárgyat (kötelezően választható tárgy, speci, stb.) önállóan vegyenek fel a Neptunban.

 

Újrafelvett / sok tárgyat elfogadtató hallgatóknak 

Azon hallgatók, akik újrafelvétellel kerülnek a szakra vagy nagy mennyiségű krediteket fogadtatnak el előző képzésükből, nem kerülnek be a “fix csoportos rendszerbe”. A tárgyaikat a tárgyfelvétel időszak alatt vegyék fel önállóan. Mivel az elsőéves csoportok feloldására a rangsorolásos jelentkezés alatt kerül sor, ezért elsőéves tárgyat csak a csoportok megnyitása után tudnak felvenni.

A kreditelfogadás részleteit itt olvashatja.

 

Kérjük, hogy a tárgyfelvételeik során a fentebb leírtak szerint járjanak el!

 

IK Tanulmányi Hivatal


TÁJÉKOZTATÓ A FIX CSOPORTOS TÁRGYFELVÉTELEKRŐL A BUDAPESTI PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS ELSŐÉVES HALLGATÓI SZÁMÁRA

Kérjük, először ellenőrizze a tárgyfelvétel előzetes / rangsorolásos / versenyjelentkezésének pontos időintervallumát a kari honlapon vagy a Quaestura honlapján.

 A félév kezdetén legfontosabb feladat a Neptun rendszerben történő regisztráció, ezt minden félévben legkésőbb a regisztrációs hét végéig tegyék meg. Ezzel bejelentik, hogy az adott félévben megkezdik tanulmányaikat. Későbbi regisztrációra nincs lehetőség.  

programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésen az újonnan felvett elsőéves hallgatók 

úgynevezett fix csoportokba kerülnek beosztásra, fix órarendjük van. Első félévben a fix csoportok kialakítását, a Neptunban a tárgyak felvételét a Tanulmányi Hivatal végzi.  

nyelvvizsgával rendelkező hallgatóknak a tesztet nem kell kitölteniük, jelezniük kell a tanulmányi előadó felé 

 • középfokú nyelvvizsga esetén az Angol 1. tárgy, 

 • felsőfokú nyelvvizsga esetén az Angol 1. és Angol 2. tárgy 

elfogadási szándékát. 

Bár a teszt önkéntes, a hatékony nyelvtanulás miatt fontos a kitöltése, hogy a tudásuknak megfelelő színtű angol csoportba kerüljenek. 

fix csoportos központi tárgyfelvételek minden esetben az előzetes és a rangsorolásos jelentkezés közti lezárt időintervallumban történnek meg a Neptunban. A fix csoportok tervezett (nem végleges) órarendje ezt követően válik a Neptunban láthatóvá.  

2. szemeszter hallgatóinak: 

Mivel az angol oktatás folytatódik, az első félévben kialakított csoportok érvényben maradnak, azaz lényegében akik az 1. félév tárgyait együtt hallgatták le, azok a következő félévben is együtt lesznek. Kérjük, hogy a második féléves tárgyfelvételek során eszerint járjanak el! 

 

IK Tanulmányi Hivatal 


TÁJÉKOZTATÓ A FIX CSOPORTOS TÁRGYFELVÉTELKRŐL A SZOMBATHELYI GÉPÉSZMÉRNÖK BSC ELSŐÉVES HALLGATÓI SZÁMÁRA

A szombathelyi Gépészmérnök BSc elsőéves hallgatói értesítést kapnak a képzés ügyintézőjétől, hogy melyik tanulmányi csoportba lettek beosztva. Kérjük ennek megfelelően, az adott kurzusszámú csoporthoz tartozó tárgyakat vegyék fel a Neptunban, így nem kell óraütközéssel számolniuk.

Azon hallgatók, akik újrafelvétellel kerülnek a szakra vagy nagy mennyiségű krediteket fogadtatnak el előző képzésükből, nem kerülnek be a “fix csoportos rendszerbe”. A tárgyaikat a tárgyfelvétel időszak alatt vegyék fel önállóan.