Autonómrendszer-informatikus mesterszak felvételi rendje

Az Autonómrendzser-informatikus mesterszak felvételi rendje

A MESTERKÉPZÉSBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSNÉL ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADOTT SZAKOK


 • Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus alapképzési szak (BSc). (számukra a szükséges 80 kredit automatikusan elismerésre kerül). 
   

 • Továbbá azok az alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. E szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről: 

  • matematika és számítástudomány területéről 40 kredit; 

  • informatika területéről 40 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 


Ha a jelentkező nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, akkor előzetes kreditvizsgálaton kell részt vennie. Az alábbi dokumentumokat küldje el az ELTE IK Dékáni Titkárságára, Derzsy-Szűcs Katalin e-mail címére (ikto@inf.elte.hu) május 15-ig/december 15-ig: oklevél másolat, ha nincs oklevél, akkor hallgatói jogviszony igazolás, valamint a leckekönyv másolata és az elvégzett kurzusok tantárgyi tematikái.


MESTERKÉPZÉSRE JELENTKEZŐNEK A FELVÉTELI LAPHOZ AZ ALÁBBIAKAT KELL CSATOLNI (ELEKTRONIKUSAN A FELVI.HU OLDALON)


 • az oklevél másolata (amennyiben 2006 előtt szerezte),
 • az index azon része, amelyik a szakdolgozati jegyet és a záróvizsga minősítését igazolja,
 • többletpontok beszámításához szükséges dokumentumok másolata.

PONTSZÁMÍTÁS


A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi eljárás során megszerzett pontszámuk alapján történik.
A felvételi eljárás során 100 pont szerezhető.

 1. 45 hozott pont, amelyet az alábbi szabály szerint számolunk:
  (szakdolgozat jegy * 2 + záróvizsga jegy) * 3 vagy 
  amennyiben a hallgatónak nincs külön szakdolgozati jegye, úgy záróvizsgajegy x 9 
 2. 45 szerzett pont, amit  a jelentkező választ (nyilatkozik a választásáról és a megfeleő igazolásokat benyújtja) a következő lehetőségek közül:
 • szóbeli felvételi vizsga 

 • vagy a halmozott tanulmányi átlag alapján (az alapszakos tanulmányai során teljesített tárgyak összesített, kreditekkel súlyozott átlaga - a Neptunban halmozott átlagként nevesített), az alábbi módon kaphat pontokat: 

  • 3,00 - 3,49 átlag: 35 pont 

  • 3,50 - 3,99 átlag: 40 pont 

  • 4,00 - 4,49 átlag: 43 pont 

  • 4,5 - 5,00 átlag: 45 pont 

 • vagy a hagyományos tanulmányi átlag (az alapszakos tanulmányai során teljesített tárgyak összesített hagyományos átlaga) alapján, az alábbi módon kaphat pontokat:  

  • 3,00 - 3,49 átlag: 35 pont 

  • 3,50 - 3,99 átlag: 40 pont   

  • 4,00 - 4,49 átlag: 43 pont   

  • 4,5 - 5,00 átlag: 45 pont  

A hagyományos tanulmányi átlag nem minden Neptunból nyerhető ki, ezért mindenképp szükséges egy külön igazolás róla a Tanulmányi Hivataltól (oklevélmelléklet, leckekönyv nem tartalmazza). 

A szerzett pont – abban az esetben, ha az jobb eredményt ad az összpontszámra – duplázható. 

FONTOS! Az egyetem által küldött űrlapon nyilatkoznia kell a pontszámítás választásáról. Abban az esetben, ha a jelentkező az általános felvételi eljárás során június 20-ig, a keresztféléves felvételi eljárás során december 20-ig nem nyilatkozik a szerzett pontok számításának módjáról, a felvételi eljárásból kizárható. 

FIGYELEM!   Az  angol nyelvű Autonómrendszer-informatikus mesterképzésre jelentkező hallgatók a felvételi vizsgán a nyelvi kompetenciák felmérésére az alapszakon elkészített szakdolgozatukat mutatják be angolul és angolul válaszolnak a bizottság által feltett kérdésekre. A prezentációra 10 perc áll rendelkezésre, saját laptop használható a diák (Power Point) bemutatására. Kizáró ok a felvételnél, ha a hallgató nyelvi készségei nem megfelelőek. Amennyiben a jelentkező nyelvtudása nem megfelelő, a szerzett pontok száma 15-tel csökken.  A dolgozat be nem mutatása, azt jelenti, hogy a jelentkező nem jelent meg a kötelező, személyes jelenléttel zajló felvételi vizsgán, tehát az angol nyelvű képzésről kizárja magát automatikusan. 

Többletpontok: maximum 10 többletpont adható:

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont

 • hátrányos helyzet 5 pont
 • fogyatékosság 3 pont
 • gyermekgondozás 3 pont

– Második, eltérő nyelvből szerzett nyelvvizsga: felsőfokú (C1) komplex 5 pont

- Második, eltérő nyelvből szerzett nyelvvizsga: középfokú (B2) komplex: 3 pont

- OTDK 1-3. hely: 5 pont

- TDK 1-3. hely: 3 pont


AZ AUTONÓMRENDSZER-INFORMATIKUS MESTERSZAK SZÓBELI FELVÉTELI VIZSGA RENDJE


A szóbeli felvételi vizsgán lehetőséget adunk arra, hogy a jelentkező az előzetes tanulmányai alapján a számára legkedvesebb területeken mutathassa meg a tájékozottságát. Ennek érdekében az alábbiak szerint járunk el.

Az intézményi felvételin az angol nyelvtudás felmérésére a felvételi vizsgán az alapszakon elkészített szakdolgozatukat mutatják be angolul, ezzel nyelvtudásukat is bizonyítják. A prezentációra 10 perc áll rendelkezésre, saját laptop használható a diák (Power Point) bemutatására. A hallgatók szóbeli vizsgán bizonyítják szakmai hozzáértésüket magyar nyelven. Kizáró ok, ha a hallgató nyelvi készségei nem megfelelőek.

szóbeli felvételi vizsga tematikája három fő tantárgycsoportra oszlik: MatematikaSzámítástudomány és Informatika tantárgycsoport. A Matematika és a Számítástudomány tantárgycsoport 5tantárgyat tartalmaz, míg az Informatika tantárgycsoport 8 tantárgyból áll.

A jelentkező a szóbeli vizsgán szabadon kiválaszthat a 3 tantárgycsoportból kettőt, azután a kiválasztott tárgycsoporton belül tetszése szerint megnevezhet a Matematika és a Számítástudomány esetén 3, míg az Informatikán belül tárgyat.

Az általa így kiválasztott tárgyakból kérdezi a jelentkezőt a felvételi bizottság.

Autonómrendszer-informatikus (és programtervező informatikus) mesterszak – Felvételi vizsga tematika