Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj az Informatikai Karon

2024.05.30.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj az Informatikai Karon

A 2024/2025-es tanévre meghirdetett Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó hallgatók a pályázatukat Neptun kérelem formájában adhatják be

A kérvény "Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj - 2024/25" néven érhető el 2024. június 3. 8:00 - 2024. július 4. 8:00 intervallumban

Pályázati anyagot csak Neptun kérvényben fogadunk el. 

A tanulmányi eredményen kívüli minden más tevékenységéről vagy eredményéről a már meglévő igazoló dokumentumokat a kérdőívvel együtt kérjük 2024. július 1-ig beadni/feltölteni, hogy az elbírálásra előírt nagyon szűk határidőig szakmai értékelésre kerüljenek. Amennyiben végzett a vizsgáival, kérje tanulmányi előadójától a félévének lezárását. A bírálat során a Tanulmányi Bizottság a 2024. július 5-én 14 óráig rögzített tanulmányi eredményt tudja figyelembe venni. Ha a kérvényen nem szerepel átlag, az javításra visszaküldésre kerül. Hiánypótlásra 2024. július 5-én 8 óráig van lehetőség.

A kérvény beadása előtt olvassa át figyelmesen a részletes tájékoztatónkat, melyben segítséget adnunk, hogy milyen elért eredményeket érdemes beírni és igazolni. 

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE 2024. JÚLIUS 4. (CSÜTÖRTÖK) 8 ÓRA

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik

 • államilag támogatott, állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben vagy osztatlan képzésben vesznek részt, 
 • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és 
 • az elmúlt két félévben legalább 4,50-ös tanulmányi átlagot értek el (IK feltétel), 
 • és az elmúlt két félév alatt legalább 55 kreditet megszereztek (IK feltétel),  
 • az idei tanév 2. félévében ELTE hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek, 
 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el és 
 • szakmai területen is kimagasló munkát végeztek. 

Azok a hallgatók, akik a pályázat beadásának időszakában alapszakon záróvizsgát tesznek és mesterképzésre felvételiznek, is benyújthatják pályázatukat a 2024/2025. tanévben folyósítandó nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére. 

Az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg páratlan félévre végződő tanulmányok esetén, ha a hallgató tanulmányait megszakítás nélkül folytatja (alapképzés -> mesterképzés). 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – a felsőoktatási intézmény (a Kar) által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza. 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft/hó (Nftv. 114/D § (1) c). a 2024/2025. tanévre elnyert nemzeti felsőoktatási ösztöndíj csak a 2024/2025. tanévben folyósítható a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésben meghatározott – alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő – hallgató részére; amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára. 

ÚTMUTATÓ A KÉRVÉNY KITÖLTÉSÉHEZ:

 1. Javasoljuk először a részletező kari pályázati kérdőív Word formátumban történő kitöltését (pályázati kérdőív)
 2. Majd ennek tartalmát a kérvényben szereplő megfelelő pontokba átmásolni. 
 3. Mellékletként csatolandók a beírt eredmények igazolásai vagy a dokumentumok másolata. 
 4. Mellékletként kérünk tanszéki/oktatói véleményt is csatolni a szakmai tevékenységről. 
 5. A mellékleteket pdf formátumban egy fájlba IS fűzze össze. 
 6. A beadott anyag elnevezése az alábbi módon történjen: 
  Név_Neptunkód_Kérdőív.docx
  Név_Neptunkód_Mellékletek.pdf. 
 7. A kérvény leadásakor a kérdőívet és az összefűzött mellékleteket becsomagolva egy .zip kiterjesztésű fájlban töltse fel. A teljes anyagot becsomagolva kérjük a következő elnevezéssel ellátni 
  Név_Neptunkód_NFÖ_Pályázat.zip. 

A pályázat értékelése/pontozása során a Tanulmányi Bizottság csak a kérdőívben leírtak és az összefűzött fájlban lévő dokumentumok alapján értékel. Kérjük, hogy figyeljen arra, hogy minden dokumentum hiánytalanul az alábbi bírálati szempontrendszer sorrendjének megfelelően összefűzésre és csatolásra kerüljön. Ha a kitöltéssel kapcsolatban kérdése van, keresse Benczekovits Bernadett oktatási asszisztenst a bernadett@inf.elte.hu email címen. 

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK SZEMPONTJAI:

Tanulmányi átlag (I.)

Az elmúlt két félévben legalább 4,50-ös tanulmányi átlag szükséges. Amennyiben minden jegyük rögzítésre került a Neptunban és mégis hiányzik a kérvényből az átlag, kérjék tanulmányi előadójuktól a félév lezárását. Ha a kérvényen nincs átlag, a kérvényt javításra visszaküldjük. A bírálat során a Tanulmányi Bizottság a 2024. július 5., 14 óráig rögzített tanulmányi eredményt tudja figyelembe venni.

Nyelvvizsga adatok

Csak az egyetemi tanulmányok alatt szerzett 2. középfokú C típusú nyelvvizsga, a felsőfokú C típusú, illetve a szakmai nyelvvizsga vehető figyelembe a pontozásnál. A Neptunban rögzítésre került nyelvvizsgákat nem kell külön igazolni, ha bekerült a kérvénybe a nyelvvizsga dátuma is. Új nyelvvizsgák esetén kérünk igazolást.

Szakmai tevékenység (II.)

Kutatási tevékenység (ide ne írjon semmit, az IK-n maga a kutatási tevékenység nem, csak az alábbi pontokban megadott elért eredmények kerülnek pontozásra)

OTDK, TDK részvétel, helyezés

Hazai vagy nemzetközi publikációk, előadás

Pályamunkák, dolgozatok

Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység (a szakmai- és tanulmányi versenyek eredményeit, és a szakmai versenyek feladatainak kitűzésében való részvételt is ide kérjük sorolni) 

Demonstrátori, tanszéki munka

Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (III.)

Hallgatói közéleti tevékenység (AISEC, Hallgatói Önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése).

Kiemelkedő sporttevékenység, sportteljesítmény

Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység

Pontrendszer az Informatikai Karon

AZ ELBÍRÁLÁS RENDJÉNEK MENETE:

2024. július 1. (hétfő): kérvény leadása Neptunban a már meglévő igazoló dokumentumokkal, kérdőívvel, hogy az elbírálás megkezdődhessen
2024. július 4. (csütörtök), 8 óra: beadási határidő Neptun kérvényben 
2024. július 5. (péntek), 8 óra: észrevételezési, hiánypótlási lehetőség 
2024. július 10. (szerda): a pályázatok elbírálásának eredményéről szóló határozat e-mail útján történő megküldése a hallgató részére. 
2024. július 25. (csütörtök) 9 óra: a hallgatói jogorvoslati kérelmek beérkezési határideje, elektronikus formában a Kancellária Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóságára. A hallgatók fellebbezési kérelmeiket ímélben küldik meg kizárólag a hjb@kancellaria.elte.hu címre. A postai úton való küldés, vagy a személyes leadás lehetősége kizárt. (ld. még: fellebbezés egyetemi elsőfokú döntés ellen). 

A Tanulmányi Hivatal azután tudja értesíteni az ösztöndíjat elnyert hallgatókat, miután a Minisztérium által jóváhagyott névsor visszaérkezik az Egyetemre, várhatóan szeptemberben.  

Budapest, 2024. 05. 30. 

ELTE Informatikai Kar 
Oktatási Dékánhelyettesi Titkárság