Ösztöndíjkiírások

Ösztöndíjkiírások

Tudományos ösztöndíj

Az ELTE Informatikai Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tudományos tevékenységet folytató tehetséges fiatal hallgatók számára az alábbi kutatási tevékenységek végzésére.

A budapesti campuson:

EFOP-3.6.2-16-2017-00013 projekt keretében

Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések (3in)

 • Domain-specifikus programozási nyelvek és programnyelvfeldolgozó eszközök
 • Szoftvertechnológia IoT eszközökhöz és az edge computinghoz
 • Kis energiaigényű titkosítási protokollok kialakítása
 • Hatékony differenciális adatvédelem és homomorf titkosítás speciális célokra
 • Mélyen programozható hálózatok
 • Újszerű ütemező algoritmusok és sorbanállási rendszerek
 • Big Data Analitika Kvantumszámítógéppel
 • Nagy mennyiségű adat hatékony analízise egészségügyi alkalmazásokban
 • Humán és gépi reprezentációk egyeztetése Big Data környezetben

Pályázás feltételei

 

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002 projekt keretében

 

Integrált kutatói utánpótlás-képzési program az informatika diszciplináris területein

 

Az Információs Rendszerek Kutatóműhelyben:

 • Korszerű adatbázis technológiák kutatása
 • Korszerű hálózati technológiák kutatása
 • Információs rendszer architektúrák kutatása

A Szoftvertechnológia Kutatóműhelyben:

 • Végrehajtható UML modellezés
 • A P4 programozási nyelv vizsgálata
 • Programok statikus analízise
 • Gráfokon értelmezett specifikáció alapú tesztmodellek vizsgálata
 • Erlang programok statikus elemzése és transzformálása

A Diszciplináris Informatika-és Számítástudomány Kutatóműhelyben:

 • Kutatások a típuselmélet és kapcsolódó területein
 • Bitsorozatok pszeudovéletlenségi mértékei és pszeudovéletlen bitsorozatok konstrukciói
 • Újelvű számítások
 • Annotációt segítő intelligens interfész célorientált gépi rendszer előkészítéséhez
 • Szoftvermodulok és humán költség optimalizációja - megerősítéses tanulás
 • Kutatások a mély hálók területén
 • Cél-orientált információkezelés
 • Egyenlőtlenségek szimbolikus kezelése
 • Poszt-kvantum kriptográfia és több résztvevős számítások
 • Keresési és rekonstrukciós algoritmusok sztringekre és fákra
 • Részvétel tehetséggondozó szemináriumok és csoportok munkájában:
 • Tehetséggondozó szeminárium: kombinatorikus geometriai algoritmusok
 • Tehetséggondozó szeminárium: algoritmikus problémamegoldás
 • Haladó oktatásmódszertani szeminárium – algoritmusok tervezése és elemzése

Pályázás feltételei

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 projekt keretében

Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén

 

 1. Szoftvertechnológia

Autonóm rendszerek témában

 • Autonóm rendszerek a közlekedés támogatására

Beágyazott rendszerek témában

 • Szoftverek tervezésének és fejlesztésének gépi tanulással támogatott módszereinek vizsgálata

Mesterséges intelligencia témában

 • Kép- és videófeldolgozási algoritmusok ADAS feladatokban
 • Neuronhálók, megerősítéses tanulás, mélytanulás
 • Bőrgyógyászati makroszkopikus képek generálása mikroszkopikus képekből és mikroszkopikus képek generálása makroszkopikus képekből
 • Bőrgyógyászati tanítóhalmaz augmentálása (pl. GAN-okkal) a predikciók metrikáinak (specificity és sensitivity) javítása érdekében

Valós idejű rendszerek vizsgálata témában

 • Valós idejű rendszerek és technológiák vizsgálata
 • Valós idejű rendszerek az oktatásban
 1. Adattudomány, biztonság, hatékonyság

Automatizált gépi tanulás témában

 • Elosztott meta-tanulás és gépi tanulás
 • Idősor adatok elemzési, szintetikus idősorok generálási kérdései
 • Optimalizációs algoritmusok az adattudományban

Minőség, biztonság, hatékonyság témában

 • Algoritmikus számelméleti problémák vizsgálata
 • Okos infrastruktúrák és szolgáltatások
 • Kriptográfia és kiberbiztonság

Adatelemzés és -vizualizáció témában

 • Hálózatok adatmodellezése, elemzése, előrejelzése
 • Nagy mennyiségű adat elemzése, vizualizálása
 • Adatvezérelt automatizálás és optimalizáció
 1. Modellek és rendszerek

Háromdimenziós rendszerek témában

 • LiDAR felvételek, képek, videók feldolgozása, elemzése, adatok vizualizációja
 • Affin transzformációk, normálvektorok becslése, alkalmazása
 • Távolságfüggvényekkel definiált felületek kérdései

Jel- és képfeldolgozás, numerikus módszerek témában

 • Diszkrét idősorok Hilbert-térbeli approximációja
 • Orvosi jel- és képfeldolgozás
 • AVG flotta ütemezése és irányítása

Térinformatika témában

 • Térbeli adatbázis tervezési és megvalósítási kérdéseinek vizsgálata az önvezető autó irányításának támogatásához
 • Változáselemzés és felszínosztályozás LiDAR adatok alapján
 1. Tehetséggondozás területén

Matematikai tehetséggondozás témában

 • Felkészülés és részvétel a Hajós György Matematika Versenyen

Pályázás feltételei

Szombathelyi Campuson:

 

EFOP-3.6.1-16-2016-00023 projekt keretében

 

Informatikai kutatás-fejlesztési és oktatási tevékenység beindítása az ELTE szombathelyi campusán

 1. HPC (High Performance Computing)

Számítógépes számelmélet témában

 • ECPP (Elliptic Curve Primality Proving) vizsgálata
 • Különleges prímkombinációk keresése
 1. Adattudomány

Ajánlórendszerek témában

 • Mátrixfaktorizációs módszerek vizsgálata

IOT témában

 • Intelligens kaptár által szolgáltatott adatok feldolgozása
 1. Szoftvertechnológia

Script nyelvek témában

 • A Python alkalmazása az adattudomány területén

Mesterséges intelligencia témában

 • Új típusú neuronhálózatok konstrukciója, alkalmazása
 1. Modellek és rendszerek

Numerikus módszerek témában

 • Új típusú Rács-Boltzmann- módszerek fejlesztése, alkalmazása

Jel-és képfeldolgozás, numerikus módszerek témában

 • Radioaktív légköri szennyezések mozgásának vizsgálata mérési adatokból

Pályázás feltételei

2019.03.05.