Ösztöndíjak

Ösztöndíjak, pályázati felhívások – Interdiszciplináris informatika

Ösztöndíjak, pályázati felhívások – Interdiszciplináris informatika

Felhívás, témakörök

Az ELTE Informatikai Kar a Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén című, EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 azonosító számú projekt keretében tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tudományos tevékenységet folytató tehetséges, fiatal, PhD vagy MSc, BSc tanulmányokat végző hallgatók számára az alábbi kutatási tevékenységek végzésére:

 1. Szoftvertechnológia területén
  1. Autonóm rendszerek témában
   • Autonóm rendszerek a közlekedés támogatására
  2. Beágyazott rendszerek témában
   • Szoftverek tervezésének és fejlesztésének gépi tanulással támogatott módszereinek vizsgálata
  3. Mesterséges intelligencia témában
   • Utcákon, tereken, úton készült videófelvételek elemzése közlekedési eszközök és emberek viselkedési elemzéséhez és előrejelzéséhez önvezető autó témában
   • Genetikus hálózatok elemzése viselkedés előrejelzéséhez és terápiához orvosi alkalmazások céljából
   • Képelemzések orvosi alkalmazásokhoz
   • 2D kamera és videófelvételekből 3D modellek készítése, modalitások fúziója és modellalapú predikció
   • Dialógusrendszerek és humán–gép interakció elemzése, kialakítása és optimalizációja
   • A mesterséges intelligencia jogi és etikai kérdései
  4. Valós idejű rendszerek vizsgálata témában
   • Valós idejű rendszerek és technológiák vizsgálata
   • Valós idejű rendszerek az oktatásban
 2. Adattudomány, biztonság, hatékonyság területén
  1. Automatizált gépi tanulás témában
   • Elosztott meta-tanulás és gépi tanulás
   • Idősor adatok elemzési, szintetikus idősorok generálási kérdései
   • Optimalizációs algoritmusok az adattudományban
  2. Minőség, biztonság, hatékonyság témában
   • Algoritmikus számelméleti problémák vizsgálata
   • Okos infrastruktúrák és szolgáltatások
   • Kriptográfia és kiberbiztonság
  3. Statisztikai adatelemzés témában
   • Statisztikai adatelemzési algoritmusok
 3. Modellek és rendszerek területén
  1. Háromdimenziós rendszerek témában
   • LiDAR felvételek, képek, videók feldolgozása, elemzése, adatok vizualizációja
   • Affin transzformációk, normálvektorok becslése, alkalmazása
   • Távolságfüggvényekkel definiált felületek kérdései
   • Keskeny és széles látószögű kamerák közös kalibrációja
   • Fény és felület kölcsönhatásának szimulációs vizsgálata
   • Számítógépes grafikai keretrendszer kutatási célokra
  2. Jel- és képfeldolgozás, numerikus módszerek témában
   • Diszkrét idősorok Hilbert-térbeli approximációja
   • Orvosi jel- és képfeldolgozás
   • AGV flotta ütemezése és irányítása
   • Valós idejű jelfeldolgozási algoritmusok
   • Hegesztés varrat vizsgálatok képfeldolgozási eljárásokkal
  3. Térinformatika témában
   • Térbeli adatbázis tervezési és megvalósítási kérdéseinek vizsgálata az önvezető autó irányításának támogatásához
   • Objektum-detektálás, változáselemzés, modellalkotás LiDAR adatok alapján
   • Drónfelvétel feldolgozó algoritmusok vizsgálata
  4. Differenciálegyenletek alkalmazásai témában
   • Differenciálegyenletekkel modellezhető problémák vizsgálata
   • Orvosbiológiai modellek dinamikája
  5. Geomatika témában
   • Szabálytalan alakú égitestek (kisbolygók, üstökösök) térképi referencia-rendszereinek kidolgozása
   • Archív térképek automatikus vektorizálása, térképi jelek felismerése
   • Humán téri megismerés és navigáció vizsgálata
   • Közlekedési táblák automatikus térképezése
 4. Tehetséggondozás területén
  1. Matematikai tehetséggondozás témában
   • Felkészülés és részvétel a Hajós György Matematika Versenyen

 

Támogatási időszak, rendszeres ösztöndíj

Jelen pályázati kiírásban a megpályázható maximális támogatási időszak:

2022. február 1. – 2022. május 31. (4 hónap),

amely a témavezető indokolt kérése alapján ennél rövidebb is lehet. A javasolt kezdő hónapot és indoklását a pályázati adatlapon, a témavezetői ajánlás résznél kérjük jelezni.

A támogatási időszak végére beszámolót, vagy TDK dolgozatot, vagy publikációt kell készíteni.

A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül megállapításra.

A pályázatok beadása a 2021/2022 tanév tavaszi féléve során folyamatos. A február hónaptól indítani kívánt pályázatok beadási határideje 2022. február 9. (szerda), 12.00 óra.

A pályázatokat elektonikus úton kérjük leadni a felhívásban megadott e-mail címre, a pályázó saját (lehetőleg a tanulmányi rendszerben is rögzített) e-mail címéről.

 

Részletes pályázati felhívás, adatlap

A pályázati feltételeket részletesen az ösztöndíjas pályázati felhívás (pdf) tartalmazza.

Az ösztöndíjra pályázó hallgatónak a pályázati adatlapot (doc) kitöltve kell benyújtania pályázatát, az abban feltett kérdésekre válaszolva, a kötelező mellékleteket csatolva.

 

Korábbi ösztöndíjfelhívások

Az alábbiakban a projekt keretében meghirdetett korábbi ösztöndíjfelhívásokat gyűjtöttük össze. Kérjük, hogy új pályázat benyújtásakor ne a lent elérhető pályázati felhívásokat tekintsék és ne az lent linkelt pályázati adatlapot töltsék ki, hanem a fenti, „Részletes pályázati felhívás, adatlap” szakaszban elérhető dokumentumokat.