Aktuális Ösztöndíjkiírások 2019/2020

Aktuális Ösztöndíjkírások - 2019/2020

2019.09.09.
Aktuális Ösztöndíjkírások - 2019/2020

Az ELTE Informatikai Kar tudományos ösztöndíjpályázatot hirdet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen tudományos tevékenységet folytató tehetséges fiatal hallgatók számára az alábbi kutatási tevékenységek végzésére.

A budapesti campuson:

EFOP-3.6.2-16-2017-00013 projekt keretében

Innovatív informatikai és infokommunikációs megoldásokat megalapozó tematikus kutatási együttműködések (3in)

 • Domain-specifikus programozási nyelvek és programnyelvfeldolgozó eszközök
 • Szoftvertechnológia IoT eszközökhöz és az edge computinghoz
 • Kis energiaigényű titkosítási protokollok kialakítása
 • Hatékony differenciális adatvédelem és homomorf titkosítás speciális célokra
 • Mélyen programozható hálózatok
 • Újszerű ütemező algoritmusok és sorbanállási rendszerek
 • Big Data Analitika Kvantumszámítógéppel
 • Nagy mennyiségű adat hatékony analízise egészségügyi alkalmazásokban
 • Humán és gépi reprezentációk egyeztetése Big Data környezetben

Pályázás feltételei

EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00001 projekt keretében

Tehetséggondozás és kutatói utánpótlás fejlesztése autonóm járműirányítási technológiák területén

 1. Szoftvertechnológia területén
  1. Autonóm rendszerek témában
   • Autonóm rendszerek a közlekedés támogatására
  2. Beágyazott rendszerek témában
   • Szoftverek tervezésének és fejlesztésének gépi tanulással támogatott módszereinek vizsgálata
  3. Mesterséges intelligencia témában
   • Kép- és videófeldolgozási algoritmusok ADAS feladatokban
   • Neuronhálók, megerősítéses tanulás, mélytanulás
   • Képfeldolgozás és MI a bőrgyógyászat területén
  4. Valós idejű rendszerek vizsgálata témában
   • Valós idejű rendszerek és technológiák vizsgálata
   • Valós idejű rendszerek az oktatásban
 2. Adattudomány, biztonság, hatékonyság területén
  1. Automatizált gépi tanulás témában
   • Elosztott meta-tanulás és gépi tanulás
   • Idősor adatok elemzési, szintetikus idősorok generálási kérdései
   • Optimalizációs algoritmusok az adattudományban
  2. Minőség, biztonság, hatékonyság témában
   • Algoritmikus számelméleti problémák vizsgálata
   • Okos infrastruktúrák és szolgáltatások
   • Kriptográfia és kiberbiztonság
  3. Statisztikai adatelemzés témában
   • Statisztikai adatelemzési algoritmusok
 3. Modellek és rendszerek területén
  1. Háromdimenziós rendszerek témában
   • LiDAR felvételek, képek, videók feldolgozása, elemzése, adatok vizualizációja
   • Affin transzformációk, normálvektorok becslése, alkalmazása
   • Távolságfüggvényekkel definiált felületek kérdései
   • Szimulátorok használata valósághű tesztadatok nagytömegű generálására
  2. Jel- és képfeldolgozás, numerikus módszerek témában
   • Diszkrét idősorok Hilbert-térbeli approximációja
   • Orvosi jel- és képfeldolgozás
   • AGV flotta ütemezése és irányítása
   • Valós idejű jelfeldolgozási algoritmusok
  3. Térinformatika témában
   • Térbeli adatbázis tervezési és megvalósítási kérdéseinek vizsgálata az önvezető autó irányításának támogatásához
   • Változáselemzés és felszínosztályozás LiDAR adatok alapján
  4. Differenciálegyenletek alkalmazásai témában
   • Differenciálegyenletekkel modellezhető problémák vizsgálata
  5. Geomatika témában
   • Szabálytalan alakú égitestek (kisbolygók, üstökösök) térképi referencia-rendszereinek kidolgozása
   • Archív térképek automatikus vektorizálása, térképi jelek felismerése
 4. Tehetséggondozás területén
  1. Matematikai tehetséggondozás témában
   • Aktív részvétel a „Matematikai versenyfeladatok megoldása” versenyelőkészítő kurzuson, a kitűzött feladatok rendszeres megoldása, részvétel a kurzushoz kapcsolódó házi versenyen

Pályázás feltételei