Térképész mesterképzési szak (MSc)

Térképész mesterképzési szak	(MSc)

A szakmai partnerekkel való együttműködés, a közös projektekben való részvétel lehetővé teszik, hogy hallgatóink a képzés során a magas színvonalú elméleti ismereteken kívül naprakész gyakorlati tapasztalatra is szert tegyenek.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • önálló munkavégzésre való alkalmasság,
 • önálló döntéshozatali képesség,
 • jó megfigyelőkészség,
 • problémafelismerő és problémamegoldó készség,
 • információfeldolgozási képesség,
 • széleskörű általános szakmai műveltség (földrajzi nevek ismerete, terepi tájékozódás képessége, természettudományi alapok),
 • pontosság, elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • jó informatikai alaptudás és helyesírás,
 • kezdeményező-, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,
 • csoportmunkában való részvétel képessége.

A térképészet sokrétűsége és sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy a végzős hallgatók különböző szakterületeken helyezkedhessenek el, mint például

 • kiadói kartográfia: város- és turistatérképek készítése (magáncégeknél, esetleg önálló vállalkozásban);
 • térinformatika: magáncégeknél, önkormányzatoknál, állami intézményeknél; a számítógépes térképészet, térinformatika: kutatóintézetekben; a térképtörténet: levéltárak, térképtárak; a geodézia, topográfia, GPS; földhivatalok, polgári és katonai térképészet területe. Végzett hallgatóink keresettek a munkaerőpiacon.
 • Szívesen alkalmazzák őket a térinformatikai cégek, térképkészítő és -kiadó vállalkozások, a kartográfiával foglalkozó állami intézmények (katonai és polgári térképészet), de komoly felvevő piacot jelentenek a helyfüggő szolgáltatásokkal foglalkozó cégek is.
 • Többen kezdenek önálló vállalkozásba is.

A képzés tanterve itt elérhető.