Térképész mesterképzési szak (MSc)

Térképész mesterképzési szak (MSc)

Térképész mesterképzési szak	(MSc)

Mi a térképész mesterképzés célja?

A képzés célja térképész szakemberek képzése, akik megfelelő kartográfiai szemlélettel, valamint magas szintű elméleti és gyakorlati szaktudással rendelkeznek, képesek kartográfiai és geoinformatikai célú feladatok ellátására és koordinálására. Rendelkeznek a térképészet hagyományos és informatikai alapú feladatainak megoldásához szükséges ismeretekkel és készségekkel, illetve felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Milyen ismereteket szereznek hallgatóink?

Végzős hallgatóink átfogóan ismerik a térképészet szakterületének általános elméleteit és összefüggéseit, különösen az alábbi területeken: tematikus kartográfiai ábrázolások, térképszerkesztési elvek, kartográfiai szoftverek alkalmazási lehetőségei, webes térképszolgáltatások kartográfiai elvei, vizualizációs megoldásai. Továbbá átfogóan ismerik a geoinformatika szakterületének tervezési, fejlesztési, működtetési folyamatainak feladat-megoldási elveit, módszereit és eljárásait, különösen az adatbázis-kezelést, webes geoinformatikai eszközök és szolgáltatások tervezését és fejlesztését; a geoinformatikához kapcsolódó programozási elveket és a térinformatikai alkalmazásfejlesztést.

A térképészet és a geoinformatika sokrétűsége és sokoldalúsága lehetővé teszi, hogy a végzős hallgatók különböző szakterületeken helyezkedhessenek el, mint például:

  • geoinformatika (térinformatika), távérzékelés, web alapú geoinformatika és kartográfia: magáncégeknél, önkormányzatoknál, állami intézményeknél, kutatóintézeteknél;
  • GNSS rendszerek (pl. navigációs rendszerek): magáncégeknél, állami intézményeknél, kutatóintézeteknél;
  • kiadói kartográfia (pl. város- és turistatérképek készítése): cégeknél vagy önálló vállalkozásban;
  • térképtörténet: levéltáraknál, térképtáraknál, kutatóintézeteknél;
  • geodézia, topográfia: földhivataloknál és önkormányzatoknál.

Végzett hallgatóink keresettek a munkaerőpiacon. Szívesen alkalmazzák őket a térinformatikai cégek illetve komoly felvevő piacot jelentenek a helyfüggő szolgáltatásokkal foglalkozó (GNSS, navigációs) cégek is. Ezen kívül keresik őket a térképkészítő és -kiadó vállalkozások és a kartográfiával foglalkozó állami intézmények.

A 2024-ben induló képzésekre vonatkozó szabályokról bővebben a felvi.hu oldalon tájékozódhat.

A képzés tanterve az alábbi linken érhető el: http://lazarus.elte.hu/hun/tanterv/msc2020/msc-2020.htm