OTDK dolgozat elfogadása diplomamunkának

OTDK dolgozat elfogadása diplomamunkának

TDK dolgozat elfogadás esetén a hallgatónak a képzés befejező félévében (amikor abszolválni szeretne -- akkor is, ha az aktuális félévben TDK-zik és akkor is, ha korábbi félévben TDK-zott), a tárgyfelvételi időszakban fel kell vennie a szak mintatantervének megfelelő, a témavezetőjéhez kapcsolódó Diplomamunka konzultáció (30 kredites) kurzust. Ez biztosítja, hogy témavezetője a konzultációs kurzus teljesítése után a jegyet a Neptunban rögzíteni tudja.

A kari TDK konferencia eredményeként az OTDK-ra javasolt TDK dolgozatok közül a zsűri döntése alapján diplomamunkaként is elfogadott dolgozatokhoz egy határozat készül. Ezen határozat tartalmazza a diplomamunkának való elfogadás tényét és annak jeles (5) érdemjeggyel való minősítését. (Név TDK dolgozat hatarozat.docx)

A záróvizsgán a hallgatónak a TDK dolgozatát be kell mutatnia (ez biztosítja azt, hogy a Bizottság fel tudja tenni hozzá a kérdéseket). A Bizottság a Témakör leírás elektronikus kérvényben megadott - a diplomamunka témaköréhez kapcsolódó – tárgyakkal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Ezt jeggyel értékelik. Több szerzős közös dolgozat esetén a védés azonos bizottságban, de hallgatónként külön zajlik. A védésen a hallgatónak elsősorban a saját maga által végzett eredményt kell bemutatnia. Annyiban térjen ki a többi szerző eredményére, hogy a megoldott feladat ily módon érthető legyen. 

Az általános szabály ekkor is él, a hallgató diplomamunkájának a specializáció témaköréhez kell kapcsolódnia. (A Témakör leírás kérvény beadásakor ellenőrizhető.)

A hallgató által a Neptunba feltöltendő anyagok:

  • Diplomamunka (jelen esetben a TDK dolgozat),
  • Eredetiség nyilatkozat,
  • Témabejelentő. (Ebben az esetben is rendelkeznie kell a hallgatónak témabejelentővel, melyet júniusi záróvizsga esetén előző év december 1-ig, míg januári záróvizsga esetén június 1-ig kell beadnia elektronikus kérvényben. Ezt a HKR írja elő.)
  • Ha a diplomamunka programot is tartalmaz, akkor annak feltöltéséről is gondoskodni kell.
  • Határozat a diplomamunkaként való elfogadásról és az érdemjegyről.
  • Többszerzős dolgozat esetén a munka megosztásának a leírása.

A témavezető nem készít külön bírálatot. A TDK konferenciára készült bírálatot a témavezető tölti fel a Neptunba, ezzel a záróvizsga bizottság rendelkezésére bocsátja.

 

Dr. Krebsz Anna
oktatási dékánhelyettes