OTDK dolgozat elfogadása diplomamunkának

OTDK dolgozat elfogadása diplomamunkának

Programtervező informatikus MSc, Autonómrendszer-informatikus MSc és Adattudomány MSc hallgatói esetén

TDK dolgozat elfogadás esetén a hallgatónak a képzés befejező félévében (amikor abszolválni szeretne -- akkor is, ha az aktuális félévben TDK-zik és akkor is, ha korábbi félévben TDK-zott), a tárgyfelvételi időszakban fel kell vennie a szak mintatantervének megfelelő, a témavezetőjéhez kapcsolódó Diplomamunka konzultáció (30 kredites) kurzust. Ez biztosítja, hogy témavezetője a konzultációs kurzus teljesítése után a jegyet a Neptunban rögzíteni tudja.

A kari TDK konferencia eredményeként az OTDK-ra javasolt TDK dolgozatok közül a zsűri döntése alapján diplomamunkaként is elfogadott dolgozatokhoz egy határozat készül. Ezen határozat tartalmazza a diplomamunkának való elfogadás tényét és annak jeles (5) érdemjeggyel való minősítését. (Név TDK dolgozat hatarozat.docx)

A záróvizsgán a hallgatónak a TDK dolgozatát be kell mutatnia (ez biztosítja azt, hogy a Bizottság fel tudja tenni hozzá a kérdéseket). A Bizottság a Témakör leírás (2024-től Témabejelentő) elektronikus kérvényben megadott - a diplomamunka témaköréhez kapcsolódó – tárgyakkal kapcsolatban tesz fel kérdéseket. Ezt jeggyel értékelik. Több szerzős közös dolgozat esetén a védés azonos bizottságban, de hallgatónként külön zajlik. A védésen a hallgatónak elsősorban a saját maga által végzett eredményt kell bemutatnia. Annyiban térjen ki a többi szerző eredményére, hogy a megoldott feladat ily módon érthető legyen. 

Az általános szabály ekkor is él, a hallgató diplomamunkájának a specializáció témaköréhez kell kapcsolódnia. (A Témakör leírás kérvény beadásakor ellenőrizhető.)

A hallgató által a Neptunba feltöltendő anyagok:

 • Diplomamunka (jelen esetben a TDK dolgozat),
 • Eredetiség nyilatkozat,
 • Témabejelentő. (Ebben az esetben is rendelkeznie kell a hallgatónak témabejelentővel, melyet 2025. júniusi vagy későbbi záróvizsga esetén előző év október 15-ig (2024. júniusi záróvizsga esetén december 1-ig), míg 2025. januári vagy későbbi záróvizsga esetén május 15-ig kell beadnia elektronikus kérvényben. Ezt a HKR írja elő.)
 • Ha a diplomamunka programot is tartalmaz, akkor annak feltöltéséről is gondoskodni kell.
 • Határozat a diplomamunkaként való elfogadásról és az érdemjegyről.
 • Többszerzős dolgozat esetén a munka megosztásának a leírása.

A témavezető nem készít külön bírálatot. A TDK konferenciára készült bírálatot a témavezető tölti fel a Neptunba, ezzel a záróvizsga bizottság rendelkezésére bocsátja.

 

Dr. Krebsz Anna
oktatási dékánhelyettes


Térképész MSc, Geoinformatika MSc hallgatói esetén

Összhangban a HRK 79 §-val, az OTDK konferencia I-III. helyezett és különdíjas pályamunkáját a Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet vezetője szakdolgozatnak/diplomamunkának elfogadja, amennyiben az megfelel a szakdolgozattal/diplomamunkával szemben támasztott követleményeknek.

TDK dolgozat elfogadás esetén a hallgatónak a képzés befejező félévében (amikor abszolválni szeretne -- akkor is, ha az aktuális félévben TDK-zik és akkor is, ha korábbi félévben TDK-zott), a tárgyfelvételi időszakban fel kell vennie a szak mintatantervének megfelelő, a témavezetőjéhez kapcsolódó Diplomamunka konzultáció (20 kredites) kurzust. Ez biztosítja, hogy témavezetője a konzultációs kurzus teljesítése után a jegyet a Neptunban rögzíteni tudja. 

Az OTDK eredmény alapján a diplomamunkaként is elfogadott dolgozatokhoz egy határozat készül. Ezen határozat tartalmazza a diplomamunkának való elfogadás tényét és annak jeles (5) érdemjeggyel való minősítését. (Név_TDK_elfogadás_ hatarozat.docx) 

A záróvizsgán a hallgatónak a TDK dolgozatát nem kell bemutatnia. A záróvizsga szóbeli részét teljesítenie kell, ez alól nem kap felmentést. 

A hallgató által a Neptunba feltöltendő anyagok:

 • Diplomamunka (jelen esetben a TDK dolgozat),
 • Eredetiség nyilatkozat,
 • Témabejelentő. (Ebben az esetben is rendelkeznie kell a hallgatónak témabejelentővel, melyet 2025. júniusi vagy későbbi záróvizsga esetén előző év október 15-ig (2024. júniusi záróvizsga esetén december 1-ig), míg 2025. januári vagy későbbi záróvizsga esetén május 15-ig kell beadnia elektronikus kérvényben. Ezt a HKR írja elő.)
 • Határozat a diplomamunkaként való elfogadásról és az érdemjegyről.
 • Többszerzős dolgozat esetén a munka megosztásának a leírása.

A témavezető nem készít külön bírálatot. A TDK konferenciára készült bírálatot a témavezető tölti fel a Neptunba, ezzel a záróvizsga bizottság rendelkezésére bocsátja.