Ösztöndíj reklamáció

Ösztöndíj reklamáció

TISZTELT HALLGATÓK!

A 2020/21-es tanév őszi félévében a 2019/20-as tanév tavaszi félév teljesítménye alapján 2020. október 10-én volt ösztöndíj kifizetés.

Ösztöndíjat 16 kredit teljesítése és kreditindex alapján kapnak a hallgatók.

A kreditindex számításánál a félévben teljesített tantárgyak kreditértékének érdemjegyének szorzataiból képzett összeget harminc kredittel kell osztani.

Ebben a félévben a hallgatók 3,85 illetve annál magasabb kreditindexszel jogosultak tanulmányi ösztöndíjra.

Testnevelés nem számítható be az átlagba.

Ösztöndíj reklamációt 2020. november 1-jén éjfélig kell az illetékes tanulmányi előadó e-mail címére elküldeni az ösztöndíj reklamációja adatlap c. nyomtatványon (lásd: https://inf.elte.hu/th-adatlapok).

2020. november 1-je után nem fogadunk el ösztöndíj reklamációt!

Budapest, október 26.