Ösztöndíj (Élményalapú IKT foglalkozások kidolgozása)

Ösztöndíj kiírás (Élményalapú IKT foglalkozások kidolgozása)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

témája: az EFOP-3.4.3-16-2016-00011 azonosítószámú projekt keretén belül:

Élményalapú IKT foglalkozások kidolgozása

Hallgatótól elvárt eredmény az ösztöndíjas időszak végére: az élményalapú IKT foglalkozások megtervezése, a foglalkozások beválásvizsgálata, valamint annak kifejtése, hogyan járul hozzá saját szakmai fejlődéséhez.

Pályázhatnak:

Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Informatika tanárszakos vagy Programtervező informatikus szakos hallgatók.

Juttatás:

Az ösztöndíj időtartama 3 hónap (2020. január 1-től 2020. március 31-ig). A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül megállapításra, de maximum 50e Ft/hó. A támogatás maximális időtartama legfeljebb 3 hónap.

Elvárás:

Az ösztöndíjas időszak végére beszámolót kell készíteni.

A pályázatok benyújtásának határideje havi rendszerességgel:

elektronikusan: 2020. január 3. (péntek) 14:00 óra, papír alapon: január 6. (hétfő) 9:00

2020. január 27. (hétfő) 14:00 óra

2020. február 24. (hétfő) 14:00 óra

 A pályázatok leadásának helye:

A pályázatot személyesen és elektronikusan is kérjük benyújtani.

Személyes benyújtás helye:

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar

Médi és Oktatásinformatika Tanszék 2.423 vagy 2.424

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.

Elektronikus benyújtás:

TeTlabor@inf.elte.hu

A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-        pályázati adatlap,

-        munkaterv leírása,

-        előzetes tapasztalatok leírása és alátámasztása,

-        a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentum (Neptun-alapú),

-        a pályázati feltételeket alátámasztó dokumentumok (hallgatói jogviszony igazolása).

 

Minden pályázót e-mailben értesítünk az eredményről.

Budapest, 2019. december 16.