Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj az Informatikai Karon

2022.05.30.
Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj az Informatikai Karon

A 2022/2023-as tanévre meghirdetett Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázó hallgatók a pályázatukat Neptun kérelem formájában adhatják be.

A kérvény "Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj - 2022/23" néven érhető el 2022. június 1. 8:00 - 2022. június 27. 8:00 intervallumban. Fontos, hogy a féléves vizsgák befejezése után adják be a kérvényt, amikor minden jegyük bekerült a Neptunba és a félévük lezárásra került. A kérvény kitöltésének módjáról olvassa át figyelmesen a részletes tájékoztatónkat.

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE 2022. JÚNIUS 27. (HÉTFŐ) 8 ÓRA

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak azon hallgatók, akik

 • államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, illetve költségtérítéses/önköltséges teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, ill. osztatlan képzésben vesznek részt,
 • jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és
 • ezalatt legalább 55 kreditet megszereztek,
 • mindkét félévben 4,50-nél jobb tanulmányi átlagot értek el (IK feltétel),
 • az idei tanév 2. félévében ELTE hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek,
 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el és
 • szakmai területen is kimagasló munkát végeztek.

Azok a hallgatók, akik a pályázat beadásának időszakában alapszakon záróvizsgát tesznek és mesterképzésre felvételiznek is benyújthatják pályázatukat a 2022/2023. tanévben folyósítandó nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj folyósítása nem szűnik meg páratlan félévre végződő tanulmányok esetén, ha a hallgató tanulmányait megszakítás nélkül folytatja (alapképzés -> mesterképzés).

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat – a felsőoktatási intézmény (a Kar) által javasolt rangsor alapján – az oktatásért felelős miniszter személyre szólóan adományozza.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft/hó (Nftv. 114/D § (1) c). A 2022/2023 tanévre elnyert ösztöndíj csak a 2022/2023 tanévben folyósítható, a Kormányrendelet 10. § (3) bekezdésben meghatározott – alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben részt vevő – hallgató részére, amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya bármilyen okból megszűnik vagy szünetel, a nemzeti felsőoktatási ösztöndíj nem folyósítható számára.

ÚTMUTATÓ A KÉRVÉNY KITÖLTÉSÉHEZ:

 1. Javasoljuk először a részletező kari pályázati kérdőív Word formátumban történő kitöltését (pályázati kérdőív)
 2. Majd ennek tartalmát a kérvényben szereplő megfelelő pontokba átmásolni.
 3. Mellékletként csatolandók a beírt eredmények igazolásai vagy a dokumentumok másolata.
 4. Mellékletként kérünk tanszéki/oktatói véleményt is csatolni a szakmai tevékenységről.
 5. A mellékleteket pdf formátumban egy fájlba IS fűzze össze.
 6. A beadott anyag elnevezése az alábbi módon történjen:
  Név_Neptunkód_Kérdőív.doc
  Név_Neptunkód_Mellékletek.pdf.
 7. A kérvény leadásakor a kérdőívet és az összefűzött mellékleteket becsomagolva egy .zip kiterjesztésű fájlban töltse fel. A teljes anyagot becsomagolva kérjük a következő elnevezéssel ellátni:
  Név_Neptunkód_NFÖ_Pályázat.zip.

A pályázat értékelése/pontozása során a Tanulmányi Bizottság csak a kérdőívben leírtak és az összefűzött fájlban lévő dokumentumok alapján értékel. Kérjük, hogy figyeljen arra, hogy minden dokumentum hiánytalanul az alábbi bírálati szempontrendszer sorrendjének megfelelően összefűzésre és csatolásra kerüljön. Ha a kitöltéssel kapcsolatban kérdése van, keresse Benczekovits Bernadett oktatási asszisztenst a bernadett@inf.elte.hu email címen.

A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSNAK SZEMPONTJAI:

Tanulmányi átlag

Mindkét félévben 4,50-nél jobb tanulmányi átlag szükséges. Amennyiben minden jegyük rögzítésre került a Neptunban és mégis hiányzik a kérvényből az átlag, kérjék tanulmányi előadójuktól a félév lezárását. Ha a kérvényen nincs átlag, a kérvényt javításra visszaküldjük. Amennyiben a határidőig nem kerül egy vizsgajegye beírásra, kérjük jelezze Benczekovits Bernadett oktatási asszisztensnek a problémát a bernadett@inf.elte.hu email címen, hogy segíteni tudjunk.

 Nyelvvizsga adatok

Csak az egyetemi tanulmányok alatt szerzett 2. középfokú C típusú nyelvvizsga, a felsőfokú C típusú, illetve a szakmai nyelvvizsga vehető figyelembe a pontozásnál. A Neptunban rögzítésre került nyelvvizsgákat nem kell külön igazolni, ha bekerült a kérvénybe a nyelvvizsga dátuma is, új nyelvvizsgák esetén kérünk igazolást.

Szakmai tevékenység (II.)

Kutatási tevékenység (ide ne írjon semmit, az IK-n maga a kutatási tevékenység nem, csak az alábbi pontokban megadott elért eredmények kerülnek pontozásra)

OTDK, TDK részvétel, helyezés

Hazai vagy nemzetközi publikációk, előadás

Pályamunkák, dolgozatok

Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység (a szakmai- és tanulmányi versenyeket ide kérjük sorolni)

Demonstrátori, tanszéki munka

Közéleti, sport- és egyéb tevékenység (III.)

           Hallgatói közéleti tevékenység (AISEC, Hallgatói Önkormányzat, kollégiumi tisztség, rendezvények szervezése).

          Kiemelkedő sporttevékenység, sportteljesítmény

          Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység

 

AZ ELBÍRÁLÁS RENDJÉNEK MENETE:

2022. július 6.: a pályázatok elbírálásának eredményéről szóló határozat e-mail útján történő megküldése a hallgató részére.

2022. július 21. (csütörtök) 16 óra: a hallgatói jogorvoslati kérelmek beérkezési határideje elektronikus formában a Kancellária Jogi, Humánszolgáltatási és Közbeszerzési Főigazgatóságára. A hallgatók fellebbezési kérelmeiket ímélben küldik meg kizárólag a hjb@kancellaria.elte.hu címre. A postai úton való küldés, vagy a személyes leadás lehetősége kizárt. (ld. még: fellebbezés egyetemi elsőfokú döntés ellen).

A Tanulmányi Hivatal azután tudja értesíteni az ösztöndíjat elnyert hallgatókat, miután a Minisztérium által jóváhagyott névsor visszaérkezik az Egyetemre. A tavalyi évben erre novemberben került sor.

Budapest, 2022.05.30.

ELTE Informatikai Kar
Oktatási Dékánhelyettesi Titkárság