Műszaki menedzser alapképzési szak (Budapesten és Szombathelyen)

A Műszaki menedzser szakon az átfogó menedzsment, pénzügyi és üzleti kommunikációs képzésen kívül korszerű természettudományi és technológiai ismereteket is kapnak hallgatóink. A műszaki menedzser nem mérnök, hanem olyan gazdasági szakember, aki képes áthidalni a műszaki alkalmazások és az üzleti területek közötti távolságot.

Az ELTE műszaki menedzser szakja az ELTE több vezető szakmai műhelyének együttműködésével a leginkább perspektivikus technológiai irányokra fókuszál, az informatikára, a biotechnológiára és a gépészetre. Ezen túlmenően általánosabb vállalati gazdasági specializációt is kínálunk.

A szak jellegéből fakadóan a projektfeladatok kiemelt jelentőségűek, melyeken keresztül a hallgatók alkalmazhatják a technológiai és menedzsmentismereteiket, és komplex, műszaki-gazdasági problémákat oldhatnak meg. A gazdasági és menedzsment, valamint az üzleti kommunikációs készségfejlesztő tantárgyak jelentős részét angol nyelven is lehet tanulni.

Specializációk:

Bioipari menedzser (Budapest)

Vállalati gazdaságtan (Budapest)

Informatikai (Budapest)

Gépészeti (Szombathely)

Programtervező Informatikus felsőoktatási szakképzés felvételi rendje

Programtervező Informatikus felsőoktatási szakképzés felvételi rendje


ALAPKÉPZÉSRE JELENTKEZŐNEK A FELVÉTELI LAPHOZ AZ ALÁBBIAKAT KELL CSATOLNI


A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát: a pontszámításhoz szükséges eredményeket igazoló dokumentumok másolatát (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány), és a többletpontokat igazoló dokumentumokat mellékelje a jelentkezéshez.
A később megszerzett dokumentumok (pl. többletpontokat igazoló dokumentumok) másolatának beküldési határideje a felvételi tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu oldalon található.

Az előzetes tanulmányok (kreditek) beszámítása a kreditátvitel szabályai alapján történik. A korábbi tanulmányok során megszerzett ismeretek (kreditek) beszámítását a kar Kreditátviteli Bizottsága – egyéni elbírálás alapján – dönti el.


Pontszámítás


A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi eljárás során megszerzett pontszámuk alapján történik. Az aktuális pontszámítás megtalálható a felvételi tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu oldalon.