Műszaki menedzser alapképzési szak (BSc)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Szombathely)

Műszaki menedzser alapképzési szak (Szombathely)

A képzés célja olyan gazdálkodási mérnökök képzése, akik megfelelő természettudományi, műszaki tudományi, gazdálkodási és szervezéstudományi ismeretekkel rendelkeznek a termékek és szolgáltatások technikai, informatikai, pénzügyi és humán folyamatainak integrált működtetéséhez.

A műszaki menedzserek, olyan szakemberek akik “híd funkciót”  töltenek be egy szervezet életében, hiszen szakmai felkészültségükkel képesek együttműködni a mérnökökkel és a gazdasági szakemberekkel egyaránt. Munkájuk során a kapcsolatok építése – azok számára, akik az ehhez szükséges készségekkel, motivációval rendelkeznek – nemcsak gyümölcsöző, hanem érdekes, élvezetes dolog is. A műszaki menedzserek ezeket a kapcsolatokat fejlesztik és hasznosítják a gazdasági és a műszaki élet eredményes és hatékony együttműködésének érdekében.

A gyakorlat orientált képzés a gépészmérnökképzés modern labor infrastruktúrájának használatával zajlik.

Meghatározó ismeretkörök

  • Természettudományi alapismeretek  (matematika, fizika, kémia)
  • Gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, vállalati pénzügyek, minőségirányítási rendszerek, menedzsment, marketing, üzleti jog, számvitel);
  • Szakmai törzsanyag (géprajz, CAD, gépelemek, anyagismeret, járműves tématerületek, hagyományos és 3D koordináta méréstechnikai ismeretek, informatikai alkalmazások, mechatronikai ismeretek).

A diploma megszerzésének feltétele

  • 6 hetes szakmai gyakorlat teljesítése;
  • 210 kredit teljesítése tanulmányaik folyamán.
A 2024-ben induló képzésekre vonatkozó pontszámítási szabályokról bővebben a felvi.hu oldalon tájékozódhat.

2024-es felvételire vonatkozó információk a képzésre vonatkozóan.

Kapcsolat