Küldetésünk

Küldetésnyilatkozat

    Az Informatika Doktori Iskola a Magyar Akkreditációs Bizottság  által akkreditált, szervezett, illetve egyéni képzési rend keretében magasabb egyetemi végzettség, a doktori (PhD) tudományos fokozat megszerzésére készít fel.  A képzés célja a nemzetközi szinten is versenyképes  informatikai oktatói és kutatói utánpótlás folyamatos biztosítása, továbbá magasan képzett elit kutató-fejlesztő szakemberek biztosítása a hazai IKT szektor munkaerőigényének kielégítéséhez. Ezen célok elsősorban a szervezett képzésben való részvétellel valósulnak meg, amelynek során a doktori hallgató, a doktorjelölt  a  Doktori Iskola vezető oktatóinak és kutatóinak, valamint az akkreditált külső, tudományos intézmények szakembereinek közösségében készül fel önálló oktatói, kutatói pályára.  

    Az Informatika Doktori Iskola élvonalbeli kutatás-fejlesztési irányokat művel, s ebben széles együttműködésre törekszik az információs technológiák fejlesztőivel, nagy felhasználóival. A fő kutatási irányok az Informatika Doktori Iskola programjainak megfelelően: információs rendszerek, numerikus és szimbolikus számítások, az informatika alapjai és módszertana, informatikai szakmódszertan.  Ezt egészíti ki a geo-informatika és térképtudomány korszerű irányainak kutatása és doktori képzése.

    Az Informatika Doktori Iskola képzési és kutatási feladatainak ellátásában széles körű együttműködések kialakítására törekszik a társintézményekkel, tudományos szervezetekkel, kutatóintézetekkel. Kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszer keretében, oktató és hallgatócsere-programok, kutatási együttműködések, közös képzések működtetésében érdekelt. Célja továbbá az is, hogy ipari partnereivel stratégiai jellegű, hosszú távú együttműködéseket alakítson ki, a magyar és európai innovációs folyamatok aktív szereplője legyen.