Jelentkezz doktori képzésünkre! - Jelentkezési határidő meghosszabbítva!

2023.06.06.
Jelentkezz doktori képzésünkre! - Jelentkezési határidő meghosszabbítva!

Érdekel a kutatás és a tudományos karrier? Az ELTE Informatika Doktori Iskola magas szakmai színvonalat biztosít a doktori hallgatók számára. Nemcsak az ELTE Informatikai Karán végzetteket, hanem más felsőoktatási intézményekben diplomázottakat is várunk.  

A doktoranduszok ma már nemcsak a felsőoktatás kutatói- és oktatói utánpótlását jelentik, hanem sokan közülük tanulmányaik befejezése után vállalatok, intézmények munkatársaiként érnek el sikereket a kutatás-fejlesztés területén. A PhD fokozattal rendelkezőket a munkáltatók is többre értékelik!

A DOKTORI KÉPZÉS

A doktori hallgatók kutatási témáikat egy-egy témavezető oktató-kutató irányításával dolgozzák ki.  Megismerkedhetnek a legfrissebb hazai és nemzetközi szakirodalommal, az informatika szakterület legújabb kutatási eredményeivel. A doktoranduszokat egyetemi és egyetemen kívüli pályázati lehetőségek is segítik kutatási céljaik megvalósításában.

A doktori képzés két fő szakaszra tagolódik: a szervezett képzésre és  a fokozatszerzésre. A szervezett képzés keretében a tudományos kutatás elméleti és módszertani ismereteit sajátítják el a doktoranduszok, széleskörű szakmai ismereteket szereznek választott szakterületükön, továbbá témavezetőik irányításával önálló kutatást végeznek. Ezen szakasz sikeres lezárása, az abszolutórium megszerzése után a doktorjelöltek a fokozatszerzés szakaszába lépnek. Ezen szakaszban kutatási eredményeiket doktori értekezésben foglalják össze.

MEGÉRI A JÖVŐBE FEKTETNI, MERT

  • Színes képzési paletta vár, számos program közül választhatsz.
  • A legfrissebb technológiai trendekkel találkozhatsz.
  • Kutatóként élvonalbeli kutatásokban vehetsz részt.
  • Vezető magyar és nemzetközi cégekkel dolgozhatsz együtt.
  • Üzletfejlesztési támogatást kaphatsz kutatási eredményeid piacra viteléhez.
  • Ösztöndíj, konferencia részvételi támogatás vár.
  • Megnyílik előtted a felsőoktatási és kutató-fejlesztő intézeti karrier lehetősége.
  • Kiválósági ösztöndíjakban részesülhetsz: az Új Nemzeti Kiválósági Program pályázataiban vállalt tevékenység megvalósítására fél vagy egy éves ösztöndíjat kaphatnak a doktoranduszok, a műszaki, informatikai területeken kutatók pályázhatnak  a Kooperatív Doktori Program ösztöndíjaira is.
ISMERD MEG AZ ELTE INFORMATIKA DOKTORI ISKOLÁKAT!

ÖNVEZETŐ AUTÓK, SZÁMÍTÓGÉPES LÁTÁS, KÉP- ÉS JELFELDOLGOZÁS, GÉPI TANULÁS, SZOFTVERTECHNOLÓGIA, ADATTUDOMÁNY, SZOFTVERMINŐSÉG VIZSGÁLAT, MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS SOK MÁS....

Az ELTE Informatika Doktori Iskola az informatika teljes szakmai spektrumában kínál a tudományos pályára törekvőknek felkészülési lehetőséget és témavezetést. A doktori iskolában jelenleg az alábbi négy doktori program működik:

 AZ INFORMATIKA ALAPJAI ÉS MÓDSZERTANA 

Az Informatika Alapjai és Módszertana doktori program célja, hogy olyan mély, szerteágazó ismeretek birtokába juttassa a hallgatókat, amelyek segítségével eredményesen, aktív módon művelhetik az informatika elméleti alapjait alkotó számítástudományi és műszaki informatikai területeket, illetve olyan szinten sajátíthatják el az eredmények alkalmazásához szükséges kurrens módszertani elveket, hogy ezek megújító jellegű felhasználása, az újonnan születő eljárások befogadása lehetővé váljon. A program keretében a következő tárgykörök művelésére van lehetőség: mesterséges intelligencia, programozási technikák és nyelvek, autonóm rendszerek, bioinformatika, nem hagyományos számítások, természetes nyelvek számítógépes feldolgozása, illetve az informatika társadalmi vonatkozásai. A terület bővelkedik kutatási témákban.

► INFORMÁCIÓS RENDSZEREK 

Az Információs Rendszerek doktori program olyan rendszerek tervezésének, építésének, működtetésének és használatának mesterségbeli és tudományos kérdéseivel foglalkozik, amelyekben az emberi kommunikáció döntő részben a számítógépes rendszerekben adatként tárolt információ visszanyerésén és kibővítésén alapul. A  program a klasszikusnak számító információs rendszermodellek és adatbázis-kezelési elméletek továbbfejlesztésének ezt az új irányát kívánja központba állítani. Ennek következtében két meghatározó pillére  az adatbáziskezelés elmélete és legkorszerűbb technológiái, valamint a mesterséges intelligencia széles spektrumú művelése. Elsősorban adatbányászat, web-adatbányászat, dokumentum adatbázisok, Grid-adatbáziskezelés és adatfeldolgozás területén folyik kutatómunka.

 INFORMATIKA SZAKMÓDSZERTAN 

A doktori program célja olyan, az informatika tudományterületén széleskörűen tájékozott, a szaktudományt, annak új eredményeit és a pedagógiai ismereteket alkotó módon társítani képes kutató szaktanárok képzése, akik képesek az igényes tanítás, tehetséggondozás, ismeretterjesztés, a tantervkészítés és szaktárgyi fejlesztés, a szaktanácsadói, illetve a vezetőtanári feladatok ellátására, továbbá utánpótlást jelentenek a szakmódszertan területén a felsőoktatásban. Az informatika tantárgy ismeretanyaga rendkívüli gyors változásban van, amit a tantervi viták nemzetközi szintű intenzitása is jól igazol. Az oktatásmódszertani kutatásokat az ismeretanyag gyors változása, a mindennapi életbe egyre mélyebben behatoló információs technológiák kölcsönhatása az oktatási és tanulási folyamatokkal hasonlóan gyors reagálásra késztetik, amivel sajátos kutatási felkészültség nélkül nem lehet megbirkózni. Nem csak a tananyag, ismeretanyag változik, hanem a diákság eszközhasználattal összefüggő gondolkozási és ismeretszerzési módja is.

► NUMERIKUS ÉS SZIMBOLIKUS SZÁMÍTÁSOK 

A Numerikus és Szimbolikus Számítások doktori program a numerikus módszerek elmélete és gyakorlata, az approximációelmélet és Fourier-analízis elmélete és felhasználásai, valamint a szimbolikus számítások matematikai háttere, módszerei és alkalmazási lehetőségei köré csoportosul. A különböző kapcsolódó tudományterületek kutatóinak is segítséget nyújt a program, akik területükön numerikus vagy szimbolikus számítási módszereket és eszközöket kívánnak alkalmazni. Képfeldolgozási, alak-felismerési feladatok, számítógépes látás, komputeralgebrai alkalmazási területek kutatásában folyik eredményes munka.

Kutatási témák az alábbi weboldalon  tekinthetőek meg (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Doktori Iskola, csak élők)

FELVÉTELI INFORMÁCIÓK

Az ELTE az elsők között volt, akik lehetőséget biztosítottak az új struktúrában a posztgraduális cím megszerzésére. A képzési rendszer legutóbbi átalakítására 2016-ban került sor, a korábbi három éves programot kettő plusz kettő, azaz négy évesre kibővítve.

Az ELTE Informatika Doktori Iskola a képzéseit nappali tagozaton indítja, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. Ezzel kapcsolatban szintén fontos változás, hogy 2016-tól jelentősen növekedett az állami ösztöndíj mértéke, így még többek számára vált elérhetővé a jelentkezés.

A doktori képzésekre 2023.04.01. – 2023.06.30. között lehet jelentkezni a doktorifelveteli.elte.hu címen elérhető elektronikus felületen keresztül.

Az eljárással kapcsolatos kérdéseiket a phd@inf.elte.hu címen tehetik fel.

A jelentkezés feltételei:

  • mesterszintű (vagy azzal egyenértékű) oklevél
  • egy legalább B2 szintű komplex államilag elismert nyelvvizsga

Felvételi információk (elte.hu)