Felvételi információk

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kara felvételt hirdet szervezett doktori képzésre

A képzési idő 8 félév, amely képzési és kutatási szakaszból áll.
A 4. félév végén a doktoranduszoknak egy komplex vizsgát kell teljesíteniük.

A doktori képzés rendszeréről, valamint a komplex vizsga általános elveiről és szabályairól további információk találhatók a 2016-tól érvényes Egyetemi Doktori Szabályzatban (EDSZ), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).

Az ELTE Informatika Doktori Iskola keretében négy doktori programban indítunk képzést:

 • Az informatika alapjai és módszertana,
 • Információs rendszerek,
 • Numerikus és szimbolikus számítások,
 • Informatika szakmódszertan.

A doktoranduszok a képzés alatt a doktori iskolában meghirdetett előadásokat látogatják, szakmai vizsgákat tesznek le, tudományos kutatómunkát végeznek, eredményeikről beszámolnak, publikációkat jelentetnek meg. Munkájukat tudományos vezető (témavezető) irányítja, aki az Informatikai Kar oktatója. Külső témavezető esetén az IK Informatika Doktori Iskolában közreműködő, főállású oktatók közül kell konzulenst és az illetékes tanszéket kijelölni.

Az aktuális képzés sikeres befejezéséről az egyetem abszolutóriumot állít ki. Ez feljogosítja a jelöltet arra, hogy doktori bírálati eljárást kezdeményezzen, és megvédje disszertációját.

A felvétel követelményei és feltételei:

A részletes felvételi felhívás megtekinthető a www.felvi.hu honlapon is.

Az ELTE Informatika Doktori Iskolában választható témák a www.doktori.hu honlapon találhatóak.

Doktori képzésre utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MBA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók, és mesterfokozatú (MA/MBA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek.
A jelentkezés további feltétele legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C) típusú állami, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A doktori képzésre kétféle minőségben lehet jelentkezni: ösztöndíjasként vagy önköltségesként. Magyar Állami ösztöndíjat csak magyar, vagy EU tagállam állampolgára kaphat. 

Önköltség: 487 500 Ft/félév.
EU ország állampolgárságával nem rendelkező hallgató képzési díja 4500 EUR/félév.

Az önköltséges hallgató Kari Doktori Szabályzatban (a hatályban lévő Egyetemi Doktori Szabályzat 9/3. sz. melléklete) rögzített költségtérítést fizet, melynek összege attól függ, hogy kutatómunkáját az egyetemen, vagy külső intézményben végzi. Kutatómunkájuk anyagi fedezetét biztosíthatja a pályázó munkahelye, vagy a témavezető munkahelye is. Erről a jelentkezőnek írásos nyilatkozatot kell mellékelnie.
Magyar nemzetiségű, nem EU állampolgárok ösztöndíj lehetőségeiről felvilágosítást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumi Igazgatósága tud adni. Egyéb állami ösztöndíj lehetőségekről a Magyar Ösztöndíj Bizottság Almanachában lehet tájékozódni.
Jelentkezéskor a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy kér-e ösztöndíjat vagy nem.

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft
A felvételi eljárási díj befizetését banki átutalással lehet teljesíteni:

Utalás indítása magyar bankszámlaszámról:
Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10032000-01426201-00000000
A közlemény rovatba a következő adatok megadása szükséges:
E104/E10401/16-IK-PHD-FELV, valamint a jelentkező neve

A 2022/23-as tanév őszi félévére való jelentkezés online történik az alábbi honlapon:

https://doktorifelveteli.elte.hu/

Az elektronikus felület kitöltése közben az alábbi dokumentumoknak megfelelő helyre való feltöltése is szükséges (javasolt fájlformátum: .JPG, .PDF).

 • az oklevél másolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak továbbtanulás céljából történő elismerését is), utolsó évfolyamos (végzős) hallgatóknak az oklevél másolatát a felvételi vizsga után kell pótlólag benyújtaniuk;
 • a BSc- és az MSc-tanulmányok leckekönyvének másolatát (vagy a kinyomtatott elektronikus leckekönyvét);
 • a legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak – az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosítását is;
 • önéletrajzot;
 • publikációs jegyzéket (ha van);
 • a témavezető által aláírt kutatási tervet;
 • ha a jelentkező nem kér ösztöndíjat, akkor mellékelnie kell egy írásos nyilatkozatot a kutatási költségek biztosításáról, mely tartalmazza, hogy a jelentkező saját maga vagy egy külső intézmény fedezi a költségeket;
 • egy befogadó nyilatkozatot, amennyiben a jelentkező nem kér ösztöndíjat, és külső intézményben fogja végezni a kutatómunkáját (igazolás a kutatómunka helyszínéről);
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát.

A jelentkezők 2022 július második hetében a Doktori Iskola szervezésében felvételi beszélgetésen vesznek részt, amely során értékelik a felkészültségüket és a kutatási tervük megvalósíthatóságát. A felvételi eljárás során egy legalább háromtagú bizottság értékeli a jelentkezők:

 • általános szakmai intelligenciáját,
 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
 • oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
 • kutatási tervének megvalósíthatóságát,
 • nyelvtudását - a felvétel feltétele: egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga,
 • A jelentkezők teljesítménye pontozással is értékelhető.

A jelentkezés határideje

Az online jelentkezés határideje:

2022.április 1- 2022. május 31.

Felvételi interjúk: 2022 július második hete
Felvételi döntés határideje: 2022 július második hete

További információ: phd@inf.elte.hu

A Doktori Iskolába való felvételről az Informatika Doktori Tanács dönt.
A döntésről a jelentkezőket emailen értesítjük.

A részletes felvételi felhívás megtekinthető a www.felvi.hu honlapon is: felvételi tájékoztató.

Aktuális témakiírások

Az Informatika Doktori Iskolában meghirdetett aktuális témakiírások megtekinthetők az Országos Doktori Tanács adatbázisában: www.doktori.hu.