Felvételizőknek

Felvételi információk

A felvétel követelményei és feltételei:

Doktori képzésre bármilyen tudományterületen szerzett egyetemi diplomával rendelkezők, utolsó évfolyamos mesterképzésben (MA/MBA/MSc) részt vevő egyetemi hallgatók és mesterfokozatú (MA/MBA/MSc) oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek azzal a megkötéssel, hogy informatikai előképzettség nélkül jelentkezők számára felvétel esetén felzárkóztató tárgyak teljesítése írható elő.

A jelentkezés további feltétele legalább egy középfokú (B2) komplex (korábban C) típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A doktori képzésre kétféle finanszírozási státuszban lehet jelentkezni: magyar állami ösztöndíjasként vagy önköltségesként.

Keresztféléves jelentkezés csak önköltséges finanszírozású képzésre történhet, állami ösztöndíjas helyre nem lehetséges.

Magyar állami ösztöndíjas helyre jelentkezhetnek:

 - magyar állampolgárok;

 - a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek;

 - a Magyarország területén élő hontalanok, menekültek, oltalmazottak, menedékesek, befogadottak, bevándoroltak, letelepedettek;

 - nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldiek;

 - azoknak az országoknak az állampolgárai, amelyekben magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait,

 - a kedvezménytörvény hatálya alá tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező személyek,

 - a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott - magát magyar nemzetiségűnek valló - harmadik országbeli állampolgárok;

 - EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgárok.

A fenti kategóriákba tartozó, de nem állami ösztöndíjas helyre pályázó személyre tekintettel az önköltség összege: 487.500 Ft/félév.

A fenti kategóriák egyikébe sem tartozó személy tanulmányait kizárólag önköltséges formában folytathatja, a képzési díj: 4500 EUR/félév.

Az önköltséges hallgató részleges vagy teljes mentességet kérhet az önköltség fizetésre vonatkozóan; a kedvezmény mértéke attól függ, hogy kutatómunkáját az egyetemen vagy külső intézményben végzi. A kutatómunka anyagi fedezetét biztosíthatja a pályázó munkahelye vagy a témavezető munkahelye is. Erről a jelentkezőnek írásos nyilatkozatot kell mellékelnie.

A részletes felvételi felhívás felvételi időszakban megtekinthető a www.felvi.hu honlapon is.

A 2024/25-ös tanév őszi és tavaszi féléveire való jelentkezés online történik az alábbi honlapon:

https://doktorifelveteli.elte.hu/

Az elektronikus felület kitöltése közben az alábbi dokumentumoknak megfelelő helyre való feltöltése is szükséges (javasolt fájlformátum: .JPG, .PDF).

 • az oklevél másolatát (külföldön szerzett oklevél esetén annak továbbtanulás céljából történő elismerését is), utolsó évfolyamos (végzős) hallgatóknak az oklevél másolatát a felvételi vizsga után kell pótlólag benyújtaniuk;
 • a BSc- és az MSc-tanulmányok leckekönyvének másolatát (vagy a kinyomtatott elektronikus leckekönyvét);
 • a legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát, külföldön letett nyelvvizsga esetén annak – az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ általi – honosítását is;
 • önéletrajzot;
 • publikációs jegyzéket (ha van);
 • a témavezető által aláírt kutatási tervet;
 • ha a jelentkező nem kér ösztöndíjat, akkor mellékelnie kell egy írásos nyilatkozatot a kutatási költségek biztosításáról, mely tartalmazza, hogy a jelentkező saját maga vagy egy külső intézmény fedezi a költségeket;
 • egy befogadó nyilatkozatot, amennyiben a jelentkező nem kér ösztöndíjat, és külső intézményben fogja végezni a kutatómunkáját (igazolás a kutatómunka helyszínéről);
 • a jelentkezési díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát.

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft
A felvételi eljárási díj befizetését banki átutalással lehet teljesíteni:

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kedvezményezett bankszámlaszáma: 10032000-01426201-00000000
A közlemény rovatba a következő adatok megadása szükséges:
E104/E10401/16-IK-PHD-FELV, valamint a jelentkező neve;

Az ősszel induló képzésre jelentkezők 2024 július második hetében, a keresztféléves képzésre jelentkező 2025 január második hetében a Doktori Iskola szervezésében felvételi beszélgetésen vesznek részt. A felvételi eljárás során egy legalább háromtagú bizottság értékeli a jelentkezők:

 • általános szakmai intelligenciáját,
 • a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültségét és jártasságát,
 • oklevelét és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítményét,
 • tudományos diákköri munkáját, egyéb tudományos tevékenységét,
 • kutatási tervének megvalósíthatóságát,
 • nyelvtudását - a felvétel feltétele: egy nyelvből legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga

A bizottság 0-100 pontig terjedő pontszámmal értékeli a jelentkezők teljesítményét és az elért pontszám alapján rangsort állít fel. A felvételhez minimum 60 pont megszerzése szükséges. A 60 pont azonban csak szükséges feltétel a felvételhez, de nem jelenti annak biztosítékát, valamint nem jelenti bármilyen ösztöndíj megszerzését.

A maximálisan megszerezhető 100 pont az értékelési szempontokból adódik össze a benyújtott anyagok és a felvételi beszélgetés alapján, a következők szerint:

•     általános szakmai intelligencia: maximum 15 pont;

•     a választott tudományágban (a doktori iskola képzési programjának szakterületén) mutatott felkészültség és jártasság: maximum 25 pont;

•     az oklevél minősítése és az egyetemi tanulmányok során mutatott teljesítmény: maximum 10 pont. Kiváló vagy jeles minősítésű oklevél, illetve jeles tanulmányi teljesítmény 10 pont, jó minősítésű oklevél vagy jó minősítésű tanulmányi teljesítmény 5 pont;

•     tudományos diákköri munka, egyéb tudományos tevékenység: maximum 15 pont.  OTDK 1./2./3. helyezés 10/9/8 pont, OTDK különdíj 7 pont, kari TDK 1./2. díj 4/3 pont. Tudományos folyóiratban megjelent dolgozat 7-10 pont, tudományos konferencián előadott és annak kiadványában megjelent cikk 6-9 pont, önálló tudományos eredményt tartalmazó könyvfejezet 6-9 pont.  Ha az összpontszám meghaladja a 15 pontot, akkor is csak 15 pont vehető figyelembe;

•     a kutatási terv megvalósíthatósága: maximum 30 pont;

•     nyelvtudás – a felvétel feltétele: egy nyelvből legalább B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga, felsőfokú nyelvvizsgáért angol nyelvből 5 pont. 

A jelentkezés határideje

Az online jelentkezés határideje a 2024 őszén induló képzésre:

2024. május 31. (felvételi interjúk: 2024 július második hete, a döntés határideje: 2024 július második hete)

Az online jelentkezés határideje a 2025 tavaszán induló képzésre:

2024. november 30. (felvételi interjúk: 2025 január második hete, a döntés határideje: 2025 január harmadik hete)

További információ: phd@inf.elte.hu

A Doktori Iskolába való felvételről az Informatikai Doktori Tanács dönt.
A döntésről a jelentkezőket emailen értesítjük.

Aktuális témakiírások

Az Informatika Doktori Iskolában meghirdetett aktuális témakiírások megtekinthetők az Országos Doktori Tanács adatbázisában: www.doktori.hu.

A doktori képzés rendszeréről, valamint a komplex vizsga általános elveiről és szabályairól további információk találhatók a 2016-tól érvényes Egyetemi Doktori Szabályzatban (EDSZ), valamint az Országos Doktori Tanács honlapján (http://www.doktori.hu).