Ígéretes Kutatóink

2020.04.24.
Ígéretes Kutatóink

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hagyományteremtő szándékkal pályázatot ír ki „Az ELTE ígéretes kutatója” elismerés és a vele járó pénzjutalom elnyerésére negyven évesnél fiatalabb kutatók számára.

AZ ELTE ÍGÉRETES KUTATÓI DÍJBAN RÉSZESÜLTEK

2020

KAPOSI AMBRUS (IK PROGRAMOZÁSI NYELVEK ÉS FORDÍTÓPROGRAMOK TANSZÉK)

Típuselméleten alapuló önálló programozási nyelv kidolgozása

2010-ben a Semmelweis Egyetemen általános orvosként, 2012-ben az ELTE-n programtervező informatikusként végzett. 2013-ban a Semmelweis Egyetemen szerzett PhD-fokozatot klinikai orvostudományokból, második PhD-jét a Nottinghami Egyetemen szerezte programtervező informatikusként 2017-ben. 2015-től két éven át posztdoktori kutatóként dolgozott az MTA-SE Lendület Nephrogenetikai Kutatócsoportban. 2016 óta az ELTE IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék adjunktusa. Munkáját 2007-ben Semmelweis Innovációs Díjjal, 2019-ben Bolyai Ösztöndíjjal ismerték el, és ugyanebben az évben vehette át a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Kemény János-díját is. 2017 óta részt vesz a TYPES Konferencia (Oslo, Norvégia) szervezésében, 2017 óta az EUTypes COST action CA15123 konferencia-ösztöndíjak koordinátora, 2018 óta az EFOP-3.6.3-VEKOP-16-2017-00002 projekt 3.4 Informatikai logika munkacsoportjának vezetője. Konferenciák és tudományos ismeretterjesztő rendezvények rendszeres előadója, kutatási területei a típuselmélet, a funkcionális programozás, a matematikai logika és az orvosi statisztika.

2018

PATAKI NORBERT (IK PROGRAMOZÁSI NYELVEK ÉS FORDÍTÓPROGRAMOK TANSZÉK) 2018

DevOps pipeline-ok bővítése, javítása, új vagy javított megoldások biztosítása a DevOps módszerek tovább fejlesztéséhez

2006-ban végzett az ELTE IK és TTK programterveztő-matematikus szakán, 2013-ban szerzett PhD-fokozatot. 2006-tól az ELTE IK Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszékének tanársegédje, három évig dolgozott az ELTE–Nokia Siemens Networks kooperációban. 2007-ben és 2012-ben elnyerte az ELTE Informatikai Kar Fiatal Kutatók Tudományos Díját. Több hallgatója nyert el OTDK helyezést. Az elmúlt években a DevOps pipeline-ok bővítésével és javításával foglalkozott, új vagy javított megoldásokat biztosított a DevOps módszerek továbbfejlesztéséhez.

2017

LAKI SÁNDOR (IK INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TANSZÉK) 2017

Kommunikációs hálózatok három fontos alkalmazási területe: 1. IP geolokáció, 2. hálózati forgalom modellezése és elemzése, 3. új generációs programozható hálózatok

Az ELTE Informatikai Karán 2007-ben szerzett programtervező matematikus diplomát, és 2015-ben doktorált az ELTE Informatika Doktori Iskolájában. A Komplex Rendszerek Fizikája Tanszéken volt PhD-hallgató, 2010-től az Információs Rendszerek Tanszék tanársegédje, 2015-től egyetemi adjunktusa. Érdeklődési körét a számítógépes hálózatok, a hálózat mérési adatok elemzése, az IP geolokalizáció, a peer-to-peer hálózatok, az SDN és programozható hálózatok (P4), valamint a szolgáltatási minőség (QoS) jelenti. Az elmúlt 5 évben végzett kutatómunkája a kommunikációs hálózatok három fontos alkalmazási terültére – az IP geolokációra, a hálózati forgalom modellezésére és elemzésére, illetve az új generációs programozható hálózatokra fókuszált.

2016

BURCSI PÉTER (IK KOMPUTERALGEBRA TANSZÉK) 2016

Kevert mintaillesztési algoritmusok és ehhez kapcsolódó, sztringekkel kapcsolatos kombinatorikai problémák vizsgálata

2002-ben szerzett diplomát az ELTE-n matematikából, majd 2004-ben elvégezte az Université de Bordeaux matematikus mesterképzését, a doktori fokozatot 2009-ben szerezte meg az ELTE Informatikai Doktori Iskolájában. 2002-től gyakorlatvezető, 2005-től tanársegéd, 2009-től adjunktus, majd 2013-tól megbízott tanszékvezető az ELTE IK Komputeralgebra Tanszékén, 2015-től mint habilitált egyetemi docens. 2011-ben elnyerte a „Kar kiváló oktatója” és az ELTE IK junior tudományos díját. Főbb kutatási területe a kombinatorika és a kombinatorikus algoritmusok, elsősorban a szavak kombinatorikája (combinatorics on words), extremális kombinatorika, valamint a számelméleti algoritmusok, elsősorban általánosított számrendszerek és numerációs rendszerek (numeration systems and substitutions), prímszámokkal kapcsolatos algoritmusok hatékony implementációja.

2015

GEDE MÁTYÁS (IK TÉRKÉPTUDOMÁNYI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK) 2015

A térképészethez kapcsolódó új informatikai technológiák: a glóbuszdigitalizálás, a virtuális glóbuszok alkalmazása a tematikus kartográfiában, új webes térképészeti technológiák

2004-ben végzett az ELTE térképész szakán, summa cum laude doktori fokozatát 2010-ben szerezte az ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskolában. 2007 óta az IK Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék adjunktusa, többek között térképészeti számításokkal, a Google Earth alkalmazásával, glóbuszok digitalizálásával, webkartográfiával kapcsolatos kurzusokat vezet. A Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság tagja, 2015-től a Kartográfiai Szakosztály elnöke, az International Cartographic Association (ICA) több bizottságának is tagja. Az ICA Commission on Cartographic Heritage into the Digital bizottságának egyik helyettes vezetője. 2014-től egy posztdoktori pályázat keretében a virtuális glóbuszok alkalmazhatóságát vizsgálja a tematikus kartográfiában.