Gépészmérnök alapképzési szak (Szombathely)

Gépészmérnök alapképzési szak (Szombathely)

A 7 féléves képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására, a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.

A képzés során a hallgatók elsajátítanak természettudományi ismereteket (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia, általános műszaki ismeretek) gazdasági és humán ismereteket (gazdálkodási és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, környezettudatosság és energiagazdálkodás, jogi ismeretek, humán ismeretek); gépészmérnöki szakmai ismereteket (információtechnológiai, anyagtudományi, gépészeti tervezési és modellezési, gyártástechnológiai, hő- és áramlástani, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, biztonságtechnikai, üzemeltetési és karbantartási ismeretek).

A duális képzésről

A szombathelyi duális gépészmérnöki szak a legnagyobb duális képzés műszaki területen az országban, jelenleg 100 hallgató folytat tanulmányokat, további 50 pedig hagyományos formában tanul. A duális képzés a hagyományos gépészmérnök BSc-re épül, ám a hallgatóink a korszerű műszaki és informatikai ismeretek elsajátítása mellett gyakorlati és elméleti tudásukat tovább bővítik a partnervállalatainknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során, ezért úgy kerülhetnek ki a felsőoktatásból, hogy már azonnal képesek belépni a munka világába.

A duális gépészmérnöki képzés mögött jelenleg 15, elsősorban gépjármű-alkatrész gyártó cég biztosítja a gyakorlati hátteret. Ezek egyben munkahelyet is jelentenek a végzősöknek.

Partnereinkkel az országban egyedülálló duális rendszert hoztunk létre Szombathelyen, aminek a lényege – a hagyományos duális képzéstől eltérően – a 6 nagyvállalat közös tematikus gyakorlatokat szervez a hallgatóinknak. Ez azt jelenti, hogy adott cég duális hallgatójaként lehetőség nyílik a közös tematikus gyakorlatok alkalmával megismerni a többi partner vállalatnál alkalmazott technológiákat is.

A duális gyakorlati tematika az egyetemi tananyagra szisztematikusan épül és egészíti ki azt gyakorlati tapasztalattal.

Miért jó duális gépészmérnök hallgatónak lenni?

  • A duális hallgató havi juttatást kap a vele szerződő cégtől a teljes képzés idejére, ez jelenleg 100.000 Forint/hó.
  • A duális hallgató már egyetemi évei alatt vállalati gyakorlatot szerez.
  • A duális hallgató a legjobb gyakorlati szakemberektől tanul és a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg.
  •  A duális hallgató teljes jogú nappali hallgató, tehát tanulmányi eredményétől és szociális helyzetétől függő összegű egyetemi ösztöndíjat is kap.

Mit vállalsz a duális képzésben?

  • Minden duális hallgatóval szemben elvárás, hogy az ún. mintatanterv szerint haladjon, vagyis akkor teljesítse az egyes tantárgyakat, amikorra azokat a tantervben előírták.
  • Ha elkezdted tanulmányaidat duális formában, de úgy érzed, hogy számodra nem megfelelő akkor kiléphetsz és hagyományos formában folytathatod a képzésünket.

Hogyan néz ki egy duális képzésben részt vevő hallgató féléve?

  • A szorgalmi időszakban (szeptember-december és február-május között) nincs különbség a duális képzésben részt vevő és a hagyományos képzési formában tanuló hallgatók között.
  • Vizsgaidőszakban a duális képzésen a hallgatók ugyanis megkezdik a gyakorlati időszakot, a vizsgák mellett a gyakorlati idejüket töltik a partnerszervezetnél, projektmunkákat végeznek, szakmai képzéseken, tréningeken vesznek részt, összesen 22 hét/tanév vállalati gyakorlaton.

További információk: www.szombathelyigepesz.hu.hu és www.smi.inf.elte.hu

Képzési idő: 7 félév

Önköltség összege: 325.000 Ft/félév

Kapcsolattartó: Dr. Kollár László, szakvezető
E-mail: kl@inf.elte.hu