Gépészmérnök alapképzési szak (BSc) (duális formában is)

Gépészmérnök alapképzési szak (Szombathely)

Gépészmérnök alapképzési szak (Szombathely)

A 7 féléves képzés célja olyan gépészmérnökök képzése, akik alkalmasak gépek és gépészeti berendezések üzemeltetésére és fenntartására, a gépipari technológiák bevezetésére, illetőleg alkalmazására, a munka szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú feladatainak ellátására, a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve.

A képzés során a hallgatók elsajátítanak természettudományi ismereteket (matematika, mechanika, mérnöki fizika, műszaki kémia, általános műszaki ismeretek) gazdasági és humán ismereteket (gazdálkodási és menedzsment ismeretek, minőségbiztosítás, környezettudatosság és energiagazdálkodás, jogi ismeretek, humán ismeretek); gépészmérnöki szakmai ismereteket (információtechnológiai, anyagtudományi, gépészeti tervezési és modellezési, gyártástechnológiai, hő- és áramlástani, elektrotechnikai, mérés- és irányítástechnikai, biztonságtechnikai, üzemeltetési és karbantartási ismeretek).

A duális képzésről

A szombathelyi duális gépészmérnöki szak az egyik legnagyobb duális képzés, valamint a legjobb diákok választják, évek óta az egyik legmagasabb felvételi pontszám a műszaki területen nálunk található az országban. A duális képzés a hagyományos gépészmérnök BSc-re épül, ám a hallgatóink a korszerű műszaki és informatikai ismeretek elsajátítása mellett gyakorlati és elméleti tudásukat tovább bővítik a partnervállalatainknál tematikusan szervezett szakmai gyakorlatuk során, ezért úgy kerülhetnek ki a felsőoktatásból, hogy már azonnal képesek belépni a munka világába.

A duális gépészmérnöki képzés mögött jelenleg 15, elsősorban gépjármű-alkatrész gyártó cég biztosítja a gyakorlati hátteret. Ezek egyben munkahelyet is jelentenek a végzősöknek.

Partnereinkkel az országban egyedülálló duális rendszert hoztunk létre Szombathelyen, aminek a lényege – a hagyományos duális képzéstől eltérően – a 6 nagyvállalat közös tematikus gyakorlatokat szervez a hallgatóinknak. Ez azt jelenti, hogy adott cég duális hallgatójaként lehetőség nyílik a közös tematikus gyakorlatok alkalmával megismerni a többi partner vállalatnál alkalmazott technológiákat is.

A duális gyakorlati tematika az egyetemi tananyagra szisztematikusan épül és egészíti ki azt gyakorlati tapasztalattal.

Miért jó duális gépészmérnök hallgatónak lenni?

  • Duális hallgató havi juttatást kap a vele szerződő cégtől a teljes képzés idejére, ami a mindenkori minimálbér 60%-a, azaz folyamatosan növekszik, jelenleg 150 000 Forint/hó
  • A duális hallgató már egyetemi évei alatt vállalati gyakorlatot szerez
  • A duális hallgató a legjobb gyakorlati szakemberektől tanul és a legújabb technológiákat, termelési folyamatokat ismeri meg
  •  A duális hallgató teljes jogú nappali hallgató, tehát tanulmányi eredményétől és szociális helyzetétől függő összegű egyetemi ösztöndíjat is kap

Mit vállalsz a duális képzésben?

  • Minden duális hallgatóval szemben elvárás, hogy az ún. mintatanterv szerint haladjon, vagyis akkor teljesítse az egyes tantárgyakat, amikorra azokat a tantervben előírták
  • Ha elkezdted tanulmányaidat duális formában, de úgy érzed, hogy számodra nem megfelelő akkor kiléphetsz és hagyományos formában folytathatod a képzésünket

Hogyan néz ki egy duális képzésben részt vevő hallgató féléve?

  • A szorgalmi időszakban (szeptember-december és február-május között) nincs különbség a duális képzésben részt vevő és a hagyományos képzési formában tanuló hallgatók között
  • Vizsgaidőszakban a duális képzésen a hallgatók ugyanis megkezdik a gyakorlati időszakot, a vizsgák mellett a gyakorlati idejüket töltik a partnerszervezetnél, projektmunkákat végeznek, szakmai képzéseken, tréningeken vesznek részt, összesen 22 hét/tanév vállalati gyakorlaton

További információk: www.szombathelyigepesz.hu.hu és www.smi.inf.elte.hu

A 2024-ben induló képzésekre vonatkozó pontszámítási szabályokról bővebben a felvi.hu oldalon tájékozódhat.

2024-es felvételire vonatkozó információk a képzésre vonatkozóan. 

Felvételi folyamat a duális gépészmérnök képzésre

Képzési idő: 7 félév

Kapcsolat