Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés

Felsőoktatási szakképzés (Oktatás)

 

A felsőoktatási szakképzés érettségire épülő, kétéves képzési forma. Az alapképzési szakkal ellentétben, a felsőoktatási szakképzés elvégzése után nem szerezhető diploma, csak szakképzettség, melyet oklevél tanúsít. Ugyanakkor hallgatói jogviszonyt biztosít annak minden előnyével.

KÉPZÉS CÉLJA

Programtervező informatikus szakemberek képzése, akik képesek részt venni szoftver rendszerek fejlesztésében, működtetésében, valamint a kapcsolódó alkalmazói tevékenységekben. A hallgatók tanulmányaik részeként megismerkednek a legkorszerűbb, produktív nyelvi eszközökkel (Java, C#, TypeScript) és webes technológiákkal (C#, Java , JavaScript, TypeScript). A tananyag fontos részét képezik az OOP elvek, minták (modellalkotás, Desing by Contract, mintázatok), a tesztelés, refaktorálás, clean kód. Nagy hangsúlyt fektetünk a projektmunkához elengedhetetlen ismeretek alapos elsajátítására, úgy mint agilis szoftverfejlesztés, Scrum, szerepkörök, verziókezelés, inkrementális-iteratív tervezés, folyamatos integráció.

A felsőoktatási szakképzés erősen gyakorlati jellegű, a konkrét helyi ipari igényekhez igazított 4 féléves informatikusképzés, melynek során a hallgatók egy szemesztert az IK partnervállalatainál/vagy belső gyakorlati helyen töltenek szakmai gyakorlaton. A szakmai gyakorlat, amellett, hogy lehetővé teszi az egyetemen tanult ismeretek alkalmazását a gyakorlatban, elősegíti azt is, hogy a hallgatók megismerkedjenek egy valós munkahelyi környezettel, elvárásokkal, a közös munka követelményeivel.

A felsőoktatási szakképzés nagy előnye, hogy elvégzése után több út is kínálkozik:

A felsőoktatási szakképzésből nem csak a munka világába vezet út, hanem a továbbtanulás irányába is. Ha ugyanis a Programtervező informatikus felsőoktatási szakképzés után a hallgató a Programtervező informatikus alapképzési szakot választja, akkor a felsőoktatási szakképzésben megszerzett kreditjeinek egy részét elismerjük. 

ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEK

Napjainkban a cégek informatikai háttere stratégiai fontosságú és üzletileg kritikus terület. Egy-egy vállalat informatikai eszközeit és az alkalmazásokat ma már egységes rendszerben kell kezelni, mai speciális szoftveres és hálózati ismereteket követel. Végzett hallgatóink keresettek a munkaerőpiacon, és már pályakezdőként is átlag feletti fizetésre számíthatnak, programozó, üzemeltető munkakörökben.

Akik szeretnék bebiztosítani magukat a felsőoktatási felvételinél, azoknak érdemes a Programtervező informatikus alapszak mellett a felsőoktatási szakképzést is megjelölniük a jelentkezéskor. Egyrészt azért, mert ha úgy alakul, hogy alapképzésre nem nyernek felvételt, itt is szerezhetnek szakképzettséget, másrészt pedig innen is nyitva áll az út az alapképzés felé.

Programtervező Informatikus felsőoktatási szakképzés felvételi rendje

ALAPKÉPZÉSRE JELENTKEZŐNEK A FELVÉTELI LAPHOZ AZ ALÁBBIAKAT KELL CSATOLNI

 

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló dokumentumok másolatát: a pontszámításhoz szükséges eredményeket igazoló dokumentumok másolatát (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány), és a többletpontokat igazoló dokumentumokat mellékelje a jelentkezéshez.
A később megszerzett dokumentumok (pl. többletpontokat igazoló dokumentumok) másolatának beküldési határideje a felvételi tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu oldalon található.

Az előzetes tanulmányok (kreditek) beszámítása a kreditátvitel szabályai alapján történik. A korábbi tanulmányok során megszerzett ismeretek (kreditek) beszámítását a kar Kreditátviteli Bizottsága – egyéni elbírálás alapján – dönti el.


Pontszámítás

A jelentkezőknek a szakra való felvétele a felvételi eljárás során megszerzett pontszámuk alapján történik. Az aktuális pontszámítás megtalálható a felvételi tájékoztatóban vagy a www.felvi.hu oldalon.