Egymásra épülő élményalapú IKT foglalkozások kidolgozása

Egymásra épülő élményalapú IKT foglalkozások kidolgozása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

témája: az EFOP-3.4.3-16-2016-00011 azonosítószámú projekt keretén belül:

Egymásra épülő élményalapú IKT foglalkozások kidolgozása

Hallgatótól elvárt eredmény az ösztöndíjas időszak végére: az élményalapú IKT foglalkozások megtervezése, a foglalkozások beválásvizsgálata, valamint annak kifejtése, hogyan járul hozzá saját szakmai fejlődéséhez.

Pályázhatnak:

Az ösztöndíj-támogatási programra pályázhatnak az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Informatika tanárszakos vagy Programtervező informatikus szakos hallgatók.

Juttatás:

Az ösztöndíj időtartama 1 hónap (2020. június 1-től 2020. június 30-ig). A rendszeres ösztöndíj-támogatás összege a vállalt feladat és a munkaterv alapján kerül megállapításra, de maximum 60e Ft/hó. A támogatás maximális időtartama legfeljebb 1 hónap.

Elvárás:

Az ösztöndíjas időszak végére beszámolót kell készíteni.

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020. május 18.

 

A pályázatok leadásának helye:

A pályázatot elektronikusan kérjük benyújtani a következő címre:

TeTlabor@inf.elte.hu

A pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek csatolásával kell benyújtani.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-        pályázati adatlap,

-        munkaterv leírása,

-        előzetes tapasztalatok leírása és alátámasztása,

-        a pályázat benyújtását megelőző utolsó két lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló dokumentum (Neptun-alapú),

-        a pályázati feltételeket alátámasztó dokumentumok (hallgatói jogviszony igazolása).

 

Minden pályázót e-mailben értesítünk az eredményről.

Budapest, 2020. május 12.