Egyetemi docens

Eötvös Loránd Tudományegyetem

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Informatikai Kar

egyetemi docens

munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C VAGY

9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Informatikai oktatási és kutatási tevékenység végzése az alábbi területek legalább egyikén: mesterséges intelligencia, szoftvertechnológia, adattudomány, információs rendszerek, cyber security, algoritmusok és adatstruktúrák, számítógépes grafika, számítógépes látás, matematikai modellezés, szakmódszertan, webtechnológia, valós idejű rendszerek/operációs rendszerek, gépészet, geoinformatika, térképészet.

A kinevezendő docens tevékenységi körébe tartozik az oktatott tantárgyak korszerűsítése, tematikák fejlesztése, előadások tartása, alap- és mesterszakos hallgatók szakdolgozatainak témavezetése valamint doktori témavezetés. A kinevezendő docens fontos feladata projektek tervezése, vezetése, projektekben való aktív részvétel ami magában foglalja az ipari és akadémiai partnerekkel folytatott tárgyalásokon való részvételt, alprojektek illetve munkacsomagok vezetését és riportok írását, valamint a hallgatók bevonását a kutatási feladatokba és nemzetközileg is releváns publikációs teljesítményt.

Pályázati feltételek:

• PhD, vagy ezzel egyenértékű tudományos fokozat (informatika, matematika, fizika, műszaki tudományok)

• legalább 10 éves kutatási (doktori tanulmányok idejének beszámításával) és legalább 3 év oktatási gyakorlat

• kutatási tapasztalat és publikációs teljesítmény az alábbi területek valamelyikén: mesterséges intelligencia, szoftvertechnológia, adattudomány, információs rendszerek, cyber security,  algoritmusok és adatstruktúrák, számítógépes grafika, számítógépes látás, matematikai modellezés, szakmódszertan, webtechnológia, valós idejű rendszerek/operációs rendszerek, gépészet, geoinformatika, térképészet

• rendszeres, nemzetközileg is releváns publikációs tevékenység konferenciákon és folyóiratokban

• a pályázónak meg kell felelnie a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Foglalkoztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek

• valamint az ELTE IK docensi követelményrendszerének: https://www.inf.elte.hu/docensi

• angol vagy német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás

• büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• legalább 1 éves, külföldi felsőoktatási intézményben szerzett oktatói-kutatói tapasztalat

• ipari kapcsolatok építése, iparral közös K+F+I projektek kezdeményezése és vezetése

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• részletes szakmai önéletrajz

• végzettséget, szakképzettséget, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

• publikációs jegyzék (MTMT)

• oktatási-kutatási tevékenység bemutatása (kb. fél oldal terjedelemben)

• a tudományos, szakmai életben való részvételének ismertetése (jelentősebb szakmai tanulmányutak, tagságok, eredmények)

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléshez „Nyilatkozat álláspályázat elbírálásához” https://www.elte.hu/allaspalyazatok   

• sikeres pályázat esetén, amennyiben felvételt nyert, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Informatikai Kar részére a dekan@inf.elte.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jelentkezést egy ZIP tömörített fájlban küldje a dekan@inf.elte.hu email címre. Az email tárgyánál a “Pályázat – egyetemi docens” szerepeljen.

A pályázat elbírálásának határideje: benyújtást követő 30 napon belül

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: https://www.elte.hu/allaspalyazatok

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a https://www.elte.hu/allaspalyazatok oldalon található Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli. Az egyetem munkatársai és vezetői kizárólag munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, és csak az ahhoz szükséges mértékben férhetnek hozzá, illetve kezelhetik a pályázó személyes adatait. Az álláspályázat elbírálása során eljáró testületben esetenként külső tag is részt vehet. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az Adatkezelési tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://www.elte.hu/ honlapon szerezhet.