Dékáni Hivatal

Dékáni Hivatal

Dékáni Hivatal

A Kar vezetői mellett az igazgatási, szervezési és műszaki feladatokat a Dékáni Hivatal látja el. A Dékáni Hivatal alapvető feladata, hogy elvégezze a dékán, a dékánhelyettesek, a Kari Tanács és a Tanács mellett működő állandó bizottságok hatáskörébe tartozó ügyek adminisztratív előkészítését és a szükséges szervezési feladatokat, továbbá, hogy a vezetői és testületi döntéseket előkészítse.

A hivatal munkatársai

Dékáni biztosok

Kerek Ágnes, stratégiai ügyek

Fórizs Margit, szervezetmenedzsment ügyek

Hivatalvezető: Kerek Ágnes

Elérhetőség:
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 2.410
Tel.: +36 1 372 2500/8039

E-mail: kerekagi@inf.elte.hu

Projektmenedzser: Koszta Imola

Elérhetőség:
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 2.412

E-mail: koszta@inf.elte.hu

Dékáni Titkárság

A Dékáni Titkárság a dékán és a dékánhelyettesek munkáját támogatja, gondoskodik a kari információáramlás szervezéséről.

A Dékáni Titkárság vezetője: Bagó Krisztina

Elérhetőség:
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 2.412.
Tel.: +36 1 372 2500/8660
E-mail: bagokrisztina@inf.elte.hu

MARKETING MENEDZSER: MOLNÁR SZILVIA

Elérhetőség:

1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C. 2.301.
Tel.: +36 30 1555235
E-mail: molnarszilvia@inf.elte.hu

Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportja

Csoportvezető: Solti Ferencné Schneider Katalin

Munkatársak:

  • Gáspár Éva, tudományszervező (doktori iskolai és habilitáció ügyintézés).  Szobaszám: 2.317, phd@inf.elte.hu 
  • Királyné Csizmazia Anikó, ERASMUS koordinátor (részképzős nemzetközi hallgatók) Szobaszám: 2.318, csaniko@inf.elte.hu, Tel: 372-2500, mellék:1937
  • Hajdú Edina, nemzetközi koordinátor (MSc), hajdu.edina@inf.elte.hu
  • Pataki Bernadett, nemzetközi koordinátor (BSc), Szobaszám: 2.316, international@inf.elte.hu, Tel.: 381-2299, 8136
  • Solti Ferencné Schneider Katalin, csoportvezető, kari Stipendium Hungaricum koordinátor, angol nyelvű MSc, Szobaszám: 2.422, studentcoordinator@inf.elte.hu, Tel: 372-2500, mellék:8138
  • Szücs Zsanett, Computer Science BSc programkoordinátor, Szobaszám: 2.301, coordinator@csbsc.elte.hu

Tovább a Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok Csoportjának oldalára

Informatikai Csoport

Az Informatikai Csoport az IK számítógépes infrastruktúrájának felügyeletét, üzemeltetési feladatait látja el.

Az Informatikai Csoport vezetője: Sándor Antal, mestertanár

Tovább az Informatikai Csoport oldalára

Kari Könyvtár és közösségi tér

A Könyvtár az ELTE könyvtári hálózatának tagja, amelynek a hálózati központja az Egyetemi Könyvtár.

Könyvtárvezető: Németh Gabriella (nemethg@inf.elte.hu)

Könyvtárosaink:

  • Szabó Tibor (szatibor@inf.elte.hu)

Elérhetőség:

Cím:1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, 1.em. 835. 
Tel: (36-1)-381-2239, (36-1)-372-2500 /8567
E-mail: iklib@inf.elte.hu

Nyitva tartás:

Hétfő: 10.00-18.00
Kedd: 8.30-18.00
Szerda: 10.00-18.00
Csütörtök: 8.30-16.00
Péntek: 8.30-14.00

Dokumentumok